Jste na mateřské dovolené a plánujete návrat do práce? Asi to nebude jednoduché, a to ani v případě, že vám v zaměstnání drží místo. Co když ale žádné místo nemáte? Pak vám mohou pomoci evropské projekty, zaměřené na návrat po mateřské/rodičovské. Jedním z nich byl projekt CESTA ZPÁTKY.

maminkaProjekt CESTA ZPÁTKY měl za cíl pomáhat rodičům dětí do 15 let, především ženám na rodičovské nebo mateřské dovolené, samoživitelkám/ům či začínajícím podnikatelkám/ům. V rámci projektu se účastníci naučili, jak se vrátit do pracovního procesu a uplatnit na trhu práce. Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu mohl projekt bezplatně nabízet vzdělávání a rekvalifikační kurzy.

Do realizace projektu CESTA ZPÁTKY ve Zlínském kraji se během tří let zapojilo 85 lidí. Některým z nich byly nabídnuty rekvalifikační kurzy a také zprostředkována pracovní místa.

Co bylo součástí projektu?

  • Pracovní diagnostika - zhodnocení schopností a možností rodičů vzhledem k jejich budoucímu pracovnímu uplatnění
  • Motivační aktivity, vzdělávání zaměřené na sebezaměstnání
  • Rozšíření kvalifikace v rekvalifikačních kurzech
  • Zajištění odborné praxe v rámci rekvalifikačních kurzů
  • Poradenské činnosti a poradenské programy zaměřené na získání a udržení zaměstnání
  • Zprostředkování zaměstnání a umístění rodičů na nová nebo volná pracovní místa
  • Zajištění hlídání dětí, příspěvky na stravování a na cestovné

práce

Maminky na cestě zpátky

Jednou z účastnic projektu byla také Michaela Straková ze Zlína. Ta měla dvě malé děti, dceru v první třídě a tříletého chlapce, a vracela sedo pracovního procesu po šesti letech. „O projektu jsem se dozvěděla od kamarádky, která v jeho rámci absolvovala rekvalifikační kurz nazvaný Pečovatelka o děti od tří let. Další informace už jsem hledala cíleně na webových stránkách realizátora projektu společnosti Profima Effective,“ vzpomíná s odstupem času Michaela. Sama se přihlásila do kurzu Základy podnikání. „Rozhodující bylo, že kurz nevyžadoval tolik času, byl zdarma a nejvíce mi imponovalo, že nabízel hlídání dětí,“ dodává. Později si ke kurzu podnikání přidala ještě kurz Zážitkové pedagogiky.

práceMichaela Straková strávila v projektu necelý rok a získala dotované pracovní místo, které jí organizátoři projektu našli u jedné neziskové organizace. „Hodně si toho místa vážím - dělám to, co mě baví: pomáhám rozjíždět volnočasové aktivity. V komerční sféře bych to dělat nemohla, ale neziskovka tu šanci nabízí. Znalosti, které jsem v kurzech získala, využívám prakticky denně a v duchu jsem si už mnohokrát blahopřála, že jsem se do projektu zapojila,“ hodnotí svou účast v projektu spokojeně Michaela.

Více o projektu CESTA ZPÁTKY se dozvíte zde:

Pozor, soutěž! Chcete vyhrát knížku podle svého výběru (s tematikou osobnostní rozvoj)?

Pak se zapojte do této soutěže!

Reklama