Elektřina je dnes pro většinu lidí samozřejmostí. Je to ale samozřejmost, kterou využíváme, aniž bychom si moc uvědomovali, jak funguje. Víte třeba, jaká je cesta elektřiny do zásuvky a jak složité je udržet vše v chodu?

Většina z nás ví o fungování elektřiny jen málo. Víme, že ji máme v zásuvkách. Víme, že umí být nebezpečná a že s ní máme zacházet opatrně. Uvědomujeme si, že není dobré zapojovat elektrospotřebič mokrou rukou. Tušíme, jak se zachovat, když vidíme úraz elektrickým proudem (tedy já osobně tuším jen to, že nemám na dotyčného sahat a mám se od něj pokusit odstrčit zdroj elektřiny něčím nevodivým)...

elektřina

Někteří z nás možná tuší něco málo ze školy o tom, že elektřina se přenáší dráty pomocí volných elektronů, ale jak to všechno funguje, je nám vlastně záhadou.

Když elektřina nejde, jsme naštvaní

Pro běžného člověka je asi nejdůležitější spolehlivost dodávek energie. Když mi vypadne proud při rozdělané práci na počítači a já nemám vše uloženo, bývám většinou pěkně vytočený. Jasně, měl jsem se chránit nějakými bateriemi nebo průběžně zálohovat, ale na to už je pozdě - prostě spoléhám na to, že elektřina funguje a funguje spolehlivě. Jenže to není vůbec samozřejmost.

Kdo se vlastně v jejím fungování vyzná? Když bych se vás zeptal, jak se dostane elektřina do zásuvky, asi mi odpovíte: „No, přece drátem z elektrárny.“ Budete mít sice pravdu, jenže při ní trochu bagatelizujete ten drát.

Není to jen drát

Mezi výrobci elektřiny (elektrárnami) a lokálními distribučními společnostmi (to jsou ty, které lidem posílají vyúčtování), leží jeden důležitý mezičlánek a tím je firma ČEPS - česká elektroenergetická přenosová soustava. Bez ní by elektřina v domácnostech nefungovala. A proč je vlastně tahle firma tak důležitá? Kromě toho, že přenáší elektřinu z elektráren k distributorům, zajišťuje hlavně stabilitu české sítě a potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny 24 hodin denně, 365 dní v roce.

A tady pro mě veškerá samozřejmost elektřiny končí. Když člověk začne uvažovat tímhle směrem, najednou si uvědomí, že drátů takové páteřní elektrické sítě je přes 4.000 kilometrů, a že za tím vším musí být ohromné množství lidí, techniků, odborníků, kteří vše spravují, opravují a koordinují. Mají toho na práci opravdu hodně, protože bez nich bychom prostě nesvítili.

Elektřinu efektivně neuskladníte a je to mrška rychlá!

elektřinaJeden z hlavních problémů, proč je celý elektroenergetický systém tak náročný na koordinaci, je ten, že se elektřina nedá dost dobře uskladnit. V současné době ještě neexistují vhodné baterie, které by něco takového uměly. Z tohoto důvodu je výroba elektřiny závislá na aktuální spotřebě. Tedy jak vysoká je spotřeba elektřiny mezi odběrateli, tak vysoká musí být i výroba elektřiny v elektrárnách. Abychom kdykoli mohli zapnout vypínač a svítit, je nutné, aby dispečeři společnosti ČEPS tuto rovnováhu hlídali.

A to opravdu není jednoduché zařídit. Nejsou to totiž jen velké elektrárny, kdo vyrábí proud, musíte k nim přičíst i malé výrobce z fotovoltaických (slunečních) a větrných zdrojů, kteří dodávají podle počasí. Elektřina se z nich vyrábí jenom, když sluníčko svítí nebo fouká vítr. Přičíst či odečíst je potřeba i proud, který k nám přijde ze zahraničí, nebo naopak od nás za hranice odejde.

V opravdu kritických situacích se může stát, že dojde k poruše nějaké části přenosové soustavy (například výpadek vedení nebo transformátoru). Pak hodně záleží na práci všech těch odborníků, kteří jsou za správné fungování elektrizační soustavy odpovědní. Ti musí pracovat tak, aby zabránili výpadku elektřiny. Co bychom si totiž počali, kdyby nám elektřina nefungovala třeba jenom den? Byla by nám zima, neuvařili bychom si oběd. Co nabíjení mobilů a práce s počítači? To by byl docela průšvih, že? A co kdyby výpadek elektřiny postihl třeba takovou Olomouc? Myslíte si, že by náhradní zdroje, jako jsou generátory na naftu, zajistili chod v tamější nemocnici?

A tak, čím víc nad elektřinou přemýšlím, tím jsem raději, že tu máme lidi, kteří se o její chod starají.

  • Článek vznikl ve spolupráci s: ČEPS, a.s. (www.ceps.cz)

čeps

Kam dál?

Reklama