Bulvár

Češky jsou feministky, jen o tom neví!

„Většina českých žen jsou feministky, jen o tom neví,“ řekl mi na zahajovacím tiskovém happeningu agentury gitA odborný konzultant Ing. Petr Pavlík z University Karlovy. „Problém není v samotném feminismu, ale v tom, že jsou feminismus a feminizace jako problém vnímány. Mluví se snad o maskulinizaci politiky? Nebo armády? Ne. Ale o feminizaci školství slyšíme pořád…“ 

Nejsme „ženské“ ale „gender“!
„Napsali o nás, že jsme ženská tisková agentura,“ povzdechla si členka redakčního týmu Magdalena Hort. „Ale my neusilujeme o ženské nebo mužské zpravodajství, ale o vyváženost – snažíme se obecně upozorňovat na stereotypy a bourat zažité předsudky. Naším heslem je „vidíme svět jinak“.“
„Nejde nám o „ženské“ zpravodajství a vidění světa očima žen, ale o to, že „mužský“ nebo „ženský“ pohled na věc není závislý na biologickém pohlaví. Většina žen – novinářek v mainstreamových médiích dnes prezentuje jenom mužské vidění světa, témata zpráv jsou vybírána s ohledem na muže, schází jiné hledisko. gitA je pokusem o barevnější svět,“ vysvětlila mi další z členek týmu.

gitA je diverzita
Co je tedy gitA? Je to nově založená tisková agentura, čerpající z fondů EU, která chce překračovat generové stereotypy, usilovat o generově korektní zpravodajství, rozšiřovat pohled na svět, poskytovat prostor menšinám a odstraňovat diskriminaci v médiích. Organizátorský tým sice nepopírá, že vyšel částečně z feministického ideového zázemí, zároveň však zdůrazňuje své generové zaměření a přibral řadu odborných konzultantů z různých fakult University Karlovy i z neakademického prostředí. Kmotrou projektu je kontroverzní výtvarnice Lenka Klodová, která o sobě říká, že se ráda pohybuje na hranici mezi uměním a aktivismem. Ve svých pracích akcentuje tematiku rodiny a rodičovství, mateřství a otcovství – zdůrazňuje nestandardní vidění světa a jinakost.

Co není biologicky dáno, v apatyce nekoupíš…
Přes jistě chvályhodné úsilí všech zúčastněných se nemohu zdržet poněkud osobního komentáře (a uvítám vaše názory na toto téma, milé ženy-in). Začnu poněkud obšírně: byly doby, kdy hlavním měřítkem chování člověka byla tradice, ať už daná autoritou (Bohem či bohy) nebo lidmi (už otcové našich otců žili v celibátu…). Posléze se do popředí dostal takzvaný biologický determinismus, ať už jako osvobozující prvek (například formou prohlášení: touha souložit s jedinci stejného pohlaví je vrozená a tudíž nemůže být špatná) nebo naopak jako prvek omezující (ženy jsou biologicky slabší a méně inteligentní, než muži a tudíž nemohou vykonávat některé profese). Ale ačkoliv aktivisté genderu na tento biologické determinismus v jeho omezující roli neustále žehrají, sami jsou povětšinou jeho zajatci. Jejich argument totiž zní: „Biologické rozdíly mezi muži a ženami (popř. mezi etniky apod.) neexistují či jsou velmi malé, tvrzení o jejich existenci je nepravdivé a moderní vědou bylo vyvráceno, rozdíly jsou dány sociálními konstrukty (tedy tradicí, kulturou…) a proto se jimi nemusíme řídit.“ Neuvědomují si ovšem, že tak stále přikládají obrovský význam právě oněm biologickým faktorům, jen popírají existenci některých z nich. To jak se musíme a nemusíme chovat stále zakládají na biologii – na vědě a humanisticko-pozitivistické tezi o poznatelnosti světa člověkem. Z jejich tvrzení jaksi mimochodem vyplývá, že co není biologicky dáno, to dodržovat nemusíme (někdy dokonce nemáme), neboť je to „pouhý“ sociální konstrukt.

Žijeme v kultuře
Dovolím si postavit proti tomuto tvrzení jinou tezi: „Člověk je především tvor sociální – společenský. Náš svět je tvořen sociálními konstrukty – tradicemi a kulturou – a skutečnost, že nejsou jaksi „hmatatelné“, přesně změřitelné a uchopitelné objektivními vědeckými metodami (i když se o to společenské vědy snaží, ale tam, kde člověk zkoumá člověka je objektivita prakticky nemožná) je nečiní méně skutečnými a důležitými. Fakt, že není biologicky dáno, že žena nemůže zastávat některá povolání (učitel, voják, kněz), ještě neznamená, že je správné, aby je zastávala (ač mnohde už zastává) – volba toho, proč jsou v určitých povoláních preferováni muži a v jiných ženy je dána tradicí a to neznamená míň, než kdyby to bylo dáno biologicky, ale naopak, víc, protože žijeme ve světě tradice – světě sociálních konstruktů. A pokud tyto tradice a sociální konstrukty začneme bez rozmyslu (tj. nemusíme je vnímat jako neměnné, i tradice se vyvíjí, ale neměli bychom je odhazovat jen proto, že jsou to tradice) bořit a odhazovat, octneme se (a v moderní společnosti je to problém velmi běžný) v jakémsi roztříštěném světě, nejisti si vlastní rolí a místem ani způsobem, jak ve světě žít a jak s ním komunikovat. Psychologové v těchto případech mluví o ztrátě kořenů.

A na závěr jedno doporučení z dílny Lenky Klodové:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si kliknete sem, můžete si stáhnout další velmi zajímavé dílko Lenky Klodové. Jedná se o slideshow s názvem Travesti show.

Co si o této problematice myslíte, Vy, ženy-in? Domníváte se, že „tradiční“ role muže a ženy jsou přežitek, který je třeba překročit? Že fakt, že nejsou podloženy zásadními biologickými rozdíly nás nejen opravňuje, ale nutí k tomu je zrušit jako „špatné“? Nebo je tradice důležitější než biologie? Mohou a mají být muži matkami? Je správné, aby ženy „dělaly kariéru“ nebo se mají starat o rodinu? Co si myslíte o ženách v armádě? A co svěcení žen na kněze?

   
21.09.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [80] Vivian [*]

  grizzly: a který paragraf ZP praví něco o tom, že ženy nesmějí vykonávat práci, která je potenciálně nebezpečná pro jejich reprodukční schopnosti? Pokud takový paragraaf existuje, pak nechápu, jak je možné, že legálně existují zdravotní sestřičky na onkologii či na pracovištích radioterapie, jak je možné, že existují radiologické laborantky... protože práce s radioizotopy JE rozhodně potenciálně nebezpečná pro reprodukční schopnosti
  Zákoník práce skutečně upravuje pracovní podmínky žen , ale nejedná se tam o žádné "ohrožení schopnosti reprodukce", nýbrž o ohrožení mateřství, tj. ZP upravuje pouze pracovní podmínky těhotných (ev. ještě kojících a žen po porodu), což je snad pochopitelné...

  Ad mužská neplodnost: není třeba, abych ji definovala zrovna já, ta definice už je dávno vymyšlená, a zahrnuje všechny tebou uvedené typy neplodnosti, včetně té funkční. Otevři si Google a najdi si nějaký web věnující se neplodnosti, jsou jich spousty, a statistické údaje najdeš všude...

  superkarma: 0 22.09.2006, 15:18:25
 2. avatar
  [76] Suzanne [*]

  kareta: Moc hezky jsi to napsala
  grizzly: Tvoje žena tě má doma jako kasičku? Že s tím máš takový problém Já mám peněz dost, vydělávám dobře a svého muže mám doma kvůli tomu, že je mi s ním dobře Má to tak i většina mých přítelkyň.
  A s tou mužskou neplodností - viz Vivian, máš špatná čísla.

  superkarma: 0 21.09.2006, 19:15:14
 3. avatar
  [75] Suzanne [*]

  Nevím, co je tradiční role mužea ženy. Jsem oprávněná zrušit naprosto všechny tradice ve svém životě, pokud budu chtít, protože je to můj život a jak si ho zařídím, resp. jak se dohodnu s partnerem, chci-li, je moje věc. Ať jsou muži matkami, pokud se na tom dohodnou s partnerkou. Je správné, že dělám kariéru, protože mě to uspokojuje. Je správné, že jsou ženy v armádě či církvi, pokud je to uspokojuje. Žiju v tomto století a díky praštěným aktivistkám se mohu svobodně rozhodnout, co chci ve svém životě dělat a žádný koumes mi v tom nemůže zabránit. Jo jo, žena ženě nepřítelem Krásně to popsala Kotě v č.1.

  superkarma: 0 21.09.2006, 18:56:56
 4. avatar
  [74] kareta [*]

  grizzly: neumím se vyjadřovat všeobecně. Konkrétně s kolegou pracujemne v týmu- jeho pohled na problematiku je ostřejší, mě napadají zas jiné souvislosti, společně to probereme a snažíme se o neprůstřelné řešení. Důležitý je výsledek. Netrumfujeme se , i když by mohl, neboť jeho zkušenosti by mu to 100x umožňovaly. Já zas blbě neremcám, protože je to zbytečné a zdržuje to. Tak asi tak si představuji spolupráci. Doma - zachovat si své zájmy a přátele ve stejné míře, neventilovat pracovní problémy doma, domácí práce si podělit, co je komu méně odporné a co ho baví. Pravidelně, pokud možno denně , po 50tce obden. Lidé pak mají lepší náladu, nechlastají, prostě jsou V POHODĚ

  superkarma: 0 21.09.2006, 18:50:42
 5. avatar
  [73] Vivian [*]

  grizzly: Kde jsi přišel na 86%? Samotná mužská neplodnost se podílí na celkovém počtu neplodných párů cca třiceti procenty...
  Já jsem si v práci nikdy nevšimla, že by se dělaly nějaké rozdíly mezi mužem a ženou, všichni jsme dodržovali stejná pravidla práce při nebezpečí kontaminace, používali stejné ochranné prostředky...
  No, nevím, kam přesně míříš, ale v prvním svém příspěvku jsi psal, že "žena nesmí vykonávat práce, které by narušily její reprodukční činnost." Já jen oponuju, že to v žádném případě není pravda .

  superkarma: 0 21.09.2006, 18:24:58
 6. avatar
  [71] Vivian [*]

  grizzly: a reprodukční schopnost muže může být ohrožena?
  Pokud pracuješ v chemicky/fyzikálně rizikových podmínkách, pak používáš ochranné pomůcky a dodržuješ ochranná opatření, ať jsi ženská nebo chlap, pravidla OBZP platí pro všechny bez rozdílu pohlaví. Zeptej se třeba na radiodiagnostickém oddělení nejbližšího špitálu. Nebo mě. Já jsem dělala v prostředí s radioaktivním zářením

  superkarma: 0 21.09.2006, 18:09:32
 7. avatar
  [66] Meander [*]

  VildaH: To už je lepší.

  superkarma: 0 21.09.2006, 15:53:59
 8. avatar
  [64] kareta [*]

  *Kotě*: Nemyslím, že se povyšuješ.
  Muži a ženy by měli spolupracovat a ne soutěžit- je to hloupé a kontraproduktivní. Je to otázka sebevědomí .

  superkarma: 0 21.09.2006, 15:45:03
 9. avatar
  [63] Meander [*]

  VildaH: Prosím, zjisti si význam slova feminismus.
  grizzly: Svůj k svému.

  superkarma: 0 21.09.2006, 15:44:02
 10. avatar
  [57] Meander [*]

  *Kotě*: Pokud jde o takovéhle informace, které nejen doplní a vysvětlí, ale většinou předčí samotný článek, pak se prosím i nadále povyšuj.

  superkarma: 0 21.09.2006, 15:33:51
 11. avatar
  [56] *Kotě* [*]

  kareta: Tyhle věci mě zajímají a tak o nich přemýšlím... asi jsem holt divná Neměla jsem v úmyslu se nějak intelektuálně povyšovat

  superkarma: 0 21.09.2006, 15:21:55
 12. avatar
  [55] kareta [*]

  *Kotě*: jsem si myslela, že jsem docela inteligentní, ovšem napsat takovou hlubokou úvahu bych nebyla schopná ani za 40let- že ty o těchhle věcech PŘEMÝŠLÍŠ!!!??? No a já ne . Měla bych se nad sebou hluboce zamyslet.

  superkarma: 0 21.09.2006, 15:01:09
 13. avatar
  [54] *Kotě* [*]

  kareta: proč?

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:53:12
 14. avatar
  [53] Gabi [*]

  ivana.kuglerova: ještě mi mi dlužíš odpověď na (7) Že by GENER od slova generační? To zas dostává čeština na frak.

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:52:14
 15. avatar
  [52] kareta [*]

  *Kotě*: asi jsem získala komplex

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:49:44
 16. [51] a.... [*]

  *Kotě*: hezké..

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:46:29
 17. avatar
  [50] Gabi [*]

  *Kotě*:

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:45:41
 18. avatar
  [49] *Kotě* [*]

  ivana.kuglerova: děkuju za reakci. Nebudu se už vyjadřovat ke konkrétním mužsko-ženským problémům, takže jenom taková všeobecnější, trochu filozofující úvaha k zamyšlení pro vás (a pro mě i pro ostatní).

  Moderní západní společnost je roztříštěná, její podstatou je relativizace všeho. Jen si vzpomeňte na všechna ta hesla typu "nic není černé nebo bílé", "každý má kousek svojí pravdy"...

  Tento prvek relativizace se v naší společnosti prosazuje od počátku 20. století a je v urputném konfliktu se všemi dřívějšími tradicemi. Základem naší společnosti je snaha o neustálou analýzu, dekonstrukci, relativizaci a následně novou formulaci všech hodnot, které máme. To je fakt a ani vy, ani já to nezměníme.

  Volat o návrat k jakýmsi tradicím je proto skutečně prázdné heslo - už ani nevíme, k jakýmže tradicím bychom se to měli vracet, natož abychom to dokázali. Ostatně jste toho dala klasický příklad, když jste uvedla, že pro vás jsou tradice "židovsko-křesťanská" kultura z blíže neurčeného časového období, pravděpodobně jste měla na mysli nějaké pomezí středověku. Už z toho je zřejmé, jaký chaos v tom máte: kdybychom se měli vrátit do středověku, bylo by to, jako bychom se vraceli na jinou planetu. Středověcí lidé s námi neměli zhola nic společného, my bychom nerozuměli jim a oni nám, jejich myšlení nebylo naše myšlení, jejich tradice nejsou naše tradice. Zkuste si někdy něco o středověku přečíst.

  Abyste mi rozuměla: já nejsem ani biologická deterministka, ani tvrdošíjná zastánkyně tradic, jsem jen někdo, kdo se zamýšlí nad tím, co mu život v naší společnosti přináší - ať už je to fakt, že ženy mají stále nižší platy na stejných pozicích než muži, nebo proč chlapi nesmějí plakat. Ale naše společnost za posledních sto let zpřetrhala kontakt se svou minulostí více než kdy předtím. Není možné se vrátit, není kam. Musíme si najít jiný způsob koexistence, jiný způsob vyjadřování, a je na nás, jak se k tomu postavíme. Každý se o to pokouší jiným způsobem. Feministky mají pocit, že je třeba oprostit se od všeho, co není biologicky dáno, vy voláte po návratu k neexistujícím tradicím, obojí je podobně přínosné... mně samotné nepřipadá, že by ze současného stavu byla nějaká cesta vedoucí k vytvoření něčeho pevného, trvalého a smysluplného, takže tuto úvahu ponechávám bez závěru - ten ostatně nemá žádná genderová debata...

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:39:46
 19. avatar
  [48] Gabi [*]

  ivana.kuglerova: no tak, OK, je to tam , ale přiznám se, že někdy tady čtu pozorněji a raději diskuze, než články. Ten dnešní, promiň, byl, eufemisticky řečeno, chaotický. Ale beru to tak, že sis chtěla sama srovnat myšlenky a na to určitě psaní pomáhá.

  superkarma: 0 21.09.2006, 14:31:16
 20. [46] Bébina [*]

  grizzly (10): Co se tyka tech chemikalii, tak to plati jen pro tehotne zeny. Netehotna muze pracovat s chemikaliema stejne jako chlap a je jedno, jestli jsou radioaktivni, teratogenni nebo muatagenni.

  superkarma: 0 21.09.2006, 13:22:09

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [45] Meander [*]

  Není správně tvar "nevědí"? Mám v tom trochu hokej.

  superkarma: 0 21.09.2006, 13:05:05
 2. avatar
  [44] aiša [*]

  Asdareel: mě taky nemocnice

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:15:41
 3. avatar
  [43] aiša [*]

  jinak můj názor je ten né všechny tradice sou špatné vše je zajisté na domluvě partnerů ale zase je spousta párů kde díky mužskému a jeho pocitu nadřazenosti domluva nejni možná a to kde je ocenění v práci a nebo při rozhodování o financích hlavně co vyhovuje takzvaným pánům tvorstva a né co je důležitější.Ao tom by to mělo být.Sou prostě věci a je jich hodně v čem sou ženský lepší jen chlapi to snad nikdy neuznaj

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:15:06
 4. [42] Asdareel [*]

  Koldice (34): "A řekněme si na rovinu: co zajímá chlapi: fotbal, nebo nemocnice ?"

  Mně tedy ta nemocnice

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:14:01
 5. [41] Asdareel [*]

  chuanita (30): Tak to je rozumný názor.

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:12:59
 6. avatar
  [40] ivana.kuglerova [*]

  man-mimo: Pěkné

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:10:56
 7. avatar
  [39] ivana.kuglerova [*]

  Gabi: Tsss, kdo čte pořádně, dozví: "Kmotrou projektu je kontroverzní výtvarnice Lenka Klodová, která o sobě říká, že se ráda pohybuje na hranici mezi uměním a aktivismem." A že by to někdo pochopil tak, že by ty práce nebyly myšleny jako recese, mě upřímně řečeno ani nenapadlo .

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:08:47
 8. avatar
  [38] aiša [*]

  man-mimo: ten článek je teda hustej a vypovídá přesně o smýšlení spousty chlapů

  superkarma: 0 21.09.2006, 12:08:10
 9. avatar
  [37] ivana.kuglerova [*]

  Nyotaimori: Nevyplývá. Ale asi mluvíme jiným jazykem . A k devatenáctému století viz níže - to je odporný modernismus . Hezky zpátky do dvanáctého !

  superkarma: 0 21.09.2006, 11:58:01
 10. avatar
  [36] ivana.kuglerova [*]

  Tak já to vezmu popořadě .
  *Kotě*: Tahle reakce mě vážně potěšila a chápu ji. Důvod, proč jsem se ve článku o zahájení činosti gitA rozepsala o tradici a biologické determinaci byl totiž vlastně podobný . Každá máme témata, na která reagujeme jako býk na červený hadr. Osobně si myslím, že s většinou lidí z gitA bych se asi na praktických aspektech života i docela shodla - pochybuju, že by chtěli bořit takové tradice, jako "nezabiju souseda jenom proto, že se mi líbí jeho koza" nebo "nenechám umřít dítě s rozštěpem patra, i když by přirozeně nepřežilo". A stejně tak nemám nic proti ženám v rolích političek, managerek a pod. Ale jsem doslova alergická na prohlášení typu "bojujeme za práva žen a menšin" (chápu, že bojují za svá práva, ale ať nebojují za práva všech žen - já třeba chci mít i právo, aby mi chlap otevřel dveře nebo dal kytku a necítit se tím uražena, protože je to genderový stereotyp) a na teze typu "tohle není biologicky podloženo a proto to můžeme zrušit". Ty jsi zas zjevně alergická na prohlášení typu "držme se tradic" a především na nepochopení sklutečnosti, že většina současných "tradic" je poznamenána érou humanismu a osvícenstí 18 a 19. stletí a rozhodně nepochází z nějakého "přirozeného pravěkého uspořádání". Proto jen upozorním, že já si tuhle skutečnost plně uvědomuju - jenom jsem nepovažovala za relevantní vzhledem k formulacím přesně definovat, co míním pojmem tradice - ale pro jistotu - míním tím kořeny židovsko-křesťanské kultury - ani spekulace o paleolitu a neolitu, ale ani z mého hlediska relativně "moderní" výdobytky novověku (ale uznávám, že je to velmi subjektivní definice ).
  A ještě jednou děkuju za fundovanou reakci.

  superkarma: 0 21.09.2006, 11:55:36
 11. avatar
  [35] man-mimo [*]

  Lucimo: ale k tématu

  superkarma: 0 21.09.2006, 11:51:37
 12. avatar
  [33] Lucimo [*]

  man-mimo: Tak to je wostrý!!!!

  superkarma: 0 21.09.2006, 11:48:50
 13. [31] prosty sekacek travy [*]

  gerda: jj..taky jsem cca 5x platil u chlapa...vzdycky to byla traga...az mi ho bylo lito co si o nem musi lidi myslet :-D

  superkarma: 0 21.09.2006, 11:21:25
 14. avatar
  [29] malenina [*]

  Proč se řeší takové věci Každý si žije podle svého a jak mu to vyhovuje nebo se o to aspoň většina snaží. Je mi úplně volná nějaká mužská a ženská role, vše záleží na domluvě mezi partnery

  superkarma: 0 21.09.2006, 10:50:43
 15. avatar
  [28] Gabi [*]

  grizzly: dyť to říkám, degenerovaná západní civilizace hledající tradice - muži se hrotí, že mají být živitelem a ochráncem, ženy se hroutí, že mají rodit děti a pečovat o rodinný krb. A do toho zmatek, který ze svých hlav přenášejí rodiče na děti.
  Už se konečně smiřme s tím, že žijeme tady a teď a že svůj život máme ve svých rukou. Proč bychom měli splńovat nějaký standard? Co je normální?
  A co páry stejného pohlaví, ti se také hroutí z toho, kdo tedy bude dělat kariéru a kdo luxovat?

  superkarma: 0 21.09.2006, 10:33:32
 16. avatar
  [26] Gabi [*]

  damanka: Lenka Klodová je známá výtvarnice a recesistka, ale to se ze článku nedovíš

  superkarma: 0 21.09.2006, 10:26:37
 17. avatar
  [25] man-mimo [*]  holky, slecny a pani, (PanePávekJáNechciKTurkovi, mail, 21.09.2006 09:45 ) vlákno | reagovat

  vy nam furt predkladate, ze bysme si bez vas nevyprali, neuvarili, neumyli nadobi. samozrejme ze bysme si to bez vas udelali. situace je trosku jina, my vas nemame kvuli nadobi a pradlu, my vas mame kvuli vaginam. jenom kvuli vaginam. koukejte, ste hystericky, prolhany, nemate smysl pro cest ani kamaradstvi, resite problemy nad kterejma zustava rozum stat, legrace s vama neni, jediny co chlapovi muzete nabidnout, je vase vagina a proto mi vas doma trpime, poslouchame vase blby kecy, sceny a problemy a abyste meli pocit ze ste taky k necemu, nechavame vas delat takovy prace jako prani a myti nadobi, protoze cokoliv slozitejsiho byste pohnojily.
  (http://zpravy.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A060920_212523_domaci_ad)

  superkarma: 0 21.09.2006, 10:11:03
 18. avatar
  [23] gerda [*]

  prosty sekacek travy: já teda jo, v Globuse těch chlapů sedí dost. Onehdy byla v TV zprávách perlička, že si tam přivydělává i jeden zpěvák opery.

  superkarma: 0 21.09.2006, 10:05:20
 19. avatar
  [22] Žábina [*]

  grizzly: ad 16 přesně jako jeden náš rodinný kamarád
  ten si dokonce při placení položil vrácený štůček peněz na pás, pokladní s ním popojela a jemu málem peníze zmizely v nenávratnu...

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:57:19
 20. [19] a.... [*]

  Gabi: Tos mi připomněla, žejsem včera chvíli koukala na jakousi reportáž o Čečensku. Jedna stará paní tam hovořila o tom, jak " emancipovaně " živí svých 5 dospělých synů No..ne o každou rovnoprávnost bychom asi stály.

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:53:38
 21. avatar
  [17] Gabi [*]

  grizzly: zákoník práce je dokument, který je platný pro určitou zemi po určitý čas, z historického hlediska nevýznamné. Myslíš, že se třeba za druhé světové války někdo ohlížel na "toxicitu" a "nebezpečnost", když všichni zdraví a práce schopní chlapi byli na frontě nebo pod drnem ?! A to pominu "tradici" v jiných kulturách, kdy nebezpečné a těžké práce dějají výhradně ženy.

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:46:00
 22. avatar
  [13] kareta [*]

  Ženy jsou prý vynikající odstřelovačky , ale tato problematika je mi teoreticky cizí, prakticky říkám, že si spoustu problémů zaviní ženy samy. Ad biologie- mám dvě malé děti kluka a holku a ačkoliv je vychováváme stejně, liší se OD PEŘINKY. Takže si myslím, že biologické předurčení EXISTUJE. Nelíbí se mi však stereotypy, které jsou mezi lidmi a hlavně ženami zažité. Dokonce bych řekla, že většině mužů jsou nějaké tradice ukradené a jejich nositelkami jsou ženy

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:41:05
 23. [12] prosty sekacek travy [*]

  Nyotaimori: 2. asi jste s autorkou kazda v jine rovine.
  btw. uz jsi si nekdy v supermarketu stala frontu k pokladne kde byl chlap?

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:40:58
 24. [11] a.... [*]

  Ivanko výrazně se nám horšíš,zdá se, že atmosféra v redakci tvé invenci zjevně neprospívá. Tvé první články jsem si ráda přečetla, ale co nám zde předkládáš poslední dobou má brutálně sestupnou tendenci.
  Článek ve stylu " jak pejsek s kočičkou vařili dort" fakt není to, co přitahne pozornost, dá podnět k zamyšlení a rozproudí diskusi pod článkem.

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:38:31
 25. avatar
  [8] Gabi [*]

  A jinak k otázkám: neznám profesi, která by ženu absolutně vylučovala (snad kromě role "profesionální dárce spermatu" ). Ze spojení jako "tradiční role ženy" ev. "tradiční role muže" mi běhá mráz po zádech. Jaká je ta tradice? Který čas a místo z lidkých dějin si pro tu "tradici" vybíráme? A proč?

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:05:58
 26. avatar
  [7] Gabi [*]

  "generové stereotypy" nebo "genderové stereotypy"?

  superkarma: 0 21.09.2006, 09:01:53
 27. avatar
  [5] ivana.kuglerova [*]

  *Kotě*: Tohle je na delší odpověď, teď musím na tiskovku, ale odpoledne to trochu rozeberu . Zatím jen ve stručnosti - neříkám, že se máme držet tradic z roku xy (ať už si kdo chce vybere jaký chce rok) jak klíště, ale že se tradice vyvíjí... Ale zdůrazňuji, že není dobré odhazovat jakékoliv tradice JEN PROTO, že nejsou biologicky podložené, což je dnes mezi zastánci genderu a feminismu (některými) módou.

  superkarma: 0 21.09.2006, 08:49:10
 28. avatar
  [4] ivana.kuglerova [*]

  Nyotaimori: Ale kuš, po ránu trochu soudnosti . Píšu, že to NENÍ biologicky dáno. Tj. nejsou pro to žádné relevantní biologické důvody, jsou pro to jen důvody kulturní a tradiční a to ještě, v případě některých povolání, jen v některých zemích (třeba "tradičně" římsko-katolických, že ?)

  superkarma: 0 21.09.2006, 08:45:31
 29. avatar
  [3] gerda [*]

  Nyotaimori: to je vážně blbost. Já sama znám farářku, osobně. Zapomněli tam na hrobníka, to se mi vážně pro ženskou nezdá

  superkarma: 0 21.09.2006, 08:37:07
 30. avatar
  [1] *Kotě* [*]

  Ivano, Ivano. Normálně Vaše články beru, ale dneska jste se teda moc nevyznamenala. Splácat tolik různých věcí dohromady na tak malé ploše, od založení nové tiskové agentury se dostanete až k tomu, zda mají být muži matkami. Trochu absurdní, nemyslíte?

  K vaší úvaze: genderovým teoretikům vyčítáte, že by rádi bořili všechno, co není biologicky dáno. Jaká je však vaše pozice? Zastáváte se tradic. Ale do jaké míry byste dodržovala skutečně VŠECHNY tradice a stereotypy, které se s mužskou a ženskou rolí ve světě pojí? A jak daleko do historie byste pro ně šla? Většina našich současných genderových stereotypů překvapivě nepochází z pravěku (ohánění se mužem-lovcem a ženou-strážkyní ohně už mi protáčí panenky rovnou ) nýbrž z období vrcholného kapitalismu, zhruba od konce 18. až do začátku 20. století. Například takový kult mateřství před tímto obdobím vůbec neexistoval.

  Ponecháte si tedy některé tradice (ty, které se vám hodí nebo líbí) a některé zavrhnete? Chtěla byste, aby byl ženám opět zapovězen přístup ke vzdělání, neboť tradičně se ženy nevzdělávaly? Chtěla byste, aby žena neměla právo vlastnit majetek a o jejím životě rozhodoval výhradně její manžel?

  Já jsem na výlevy typu "chtěl/a bych se vrátit do doby, kdy byla žena ženou a muž mužem" silně alergická. Jejich autoři/autorky většinou touží jen po výhodách, které takové uspořádání přinášelo, ale že to sebou neslo spoustu aspektů, které by pro nás dnes byly nepřijatelné, si už jaksi neuvědomují.

  Naše společnost je už někde jinde než v 19. století, Ivano. Zkuste se zamyslet nad tím, co jste vyplodila, a uvědomte si, že jsou to jen prázdná klišé bez obsahu - ten jste jaksi promyslet nezvládla.

  Pardon za dlouhý výlev, ale jelikož se touto problematikou často zabývám, mě diletantské články na toto téma osobně točí.

  superkarma: 0 21.09.2006, 00:20:33

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme