Bulvár

České ženy stále vydělávají méně než muži

Navzdory rozsáhlé zákonné úpravě, která platovou diskriminaci na základě pohlaví zakazuje, je reálná situace v ČR jiná. Platová nerovnost existuje. Její úroveň se liší v závislosti na oboru činnosti, na pracovní pozici, na úrovni vzdělání a věkové kategorii. Faktem ale zůstává, že i při srovnatelných podmínkách vydělávají ženy méně než muži.

Segregace nebo diskriminace?
Jedním z klíčových faktorů způsobujících nerovnost je tzv. vertikální segregace, kdy ženy nemají stejné šance jako muži z hlediska kariérního postupu. Narážejí na tzv. skleněný strop, což je soubor na první pohled neviditelných bariér, které brání jejich profesnímu rozvoji. Z tohoto důvodu pak zaujímají spíše nižší pracovní posty oproti mužům, kteří naopak tvoří většinu na vysokých, prestižních a lépe placených místech.

Druhým významným faktorem je segregace horizontální, kdy jsou celá odvětví výrazně ženská či mužská, přičemž feminizované obory, např. školství či zdravotnictví, jsou výrazně hůře placená oproti výdělečnějším oborům, jako jsou například informační a komunikační technologie, kde je zastoupení žen naopak velmi nízké.

Rozsáhlé kvantitativní šetření Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK, vedené Doc. Ing. Štěpánem Jurajdou, PhD. a Doc. Ing. Danielem Münichem, PhD. v rámci projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů" však ukázalo, že platové rozdíly mezi muži a ženami existují i při srovnání platů na stejné pozici ve stejné firmě, kde činí průměr rozdílů v hodinových platech žen a mužů 11-12%.

Platová nerovnost v různých kategoriích zaměstnání
Nejvyšší výdělky jsou Českým statistickým úřadem (ČSÚ) dlouhodobě zaznamenávány v kategorii zákonodárců a vedoucích a řídících pracovníků. Na druhém místě jsou mzdy vědeckých a odborných duševních pracovníků, třetí pak technici, zdravotníci a pedagogičtí pracovníci. Nejméně vydělávají pomocní a nekvalifikovaní dělníci a dělnice.
Největší rozdíl mezi platy žen a mužů lze pozorovat v kategorii řemeslníků a kvalifikovaných výrobců, zpracovatelů a opravářů (kromě obsluhy strojů a zařízení), kde se mzdy žen pohybují kolem 68% mzdy mužů. V kategorii zákonodárců a vedoucích a řídících pracovníků byl rozdíl jen o málo nižší a to 30%.
Největší platová rovnost panuje ve skupině dělníků v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech, kde ženy pobírají 88% platu mužů a také mezi nižšími administrativními pracovníky, kde je podíl mezd žen 85% z mezd mužů.

Vliv vzdělání
Na základě svých šetření konstatuje Český statistický úřad, že ženy vydělávají v ČR méně než muži a to bez ohledu na skutečnost, že mají stejné vzdělání. Výše platu sice u obou pohlaví roste úměrně s výší vzdělání, avšak mzda českých žen dosahuje dlouhodobě pouze 81% úrovně mzdy mužů.
Největší nerovnosti byly zjištěny u středoškoláků bez maturity a u vysokoškoláků s magisterským a vyšším než magisterským vzděláním. Nejmenší nerovnosti pak byly u středoškoláků s maturitou a u lidí s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním.

Vliv věku
Do 29 let věku včetně jsou rozdíly v platech mužů a žen nejnižší. Zlom nastává ve věkové skupině 30 - 39 let, kdy mzdy žen dosahují pouze 74,4% výše platů mužů. ČSÚ připouští, že tento skok je zčásti způsoben tím, že si ženy v tomto životním období volí takové zaměstnání, které jim umožňuje sladit profesní život s rodinným. Je ovšem otázkou, do jaké míry tak činí ve jménu svobodné volby a osobních preferencí, či zda jsou do této pozice tlačeny společenskými stereotypy.
V následujících věkových skupinách se začnou platy žen platům mužů přibližovat, až ve věkové skupině 50-59 let dosahují 84,2% jejich úrovně. V kategorii 60 a více let představují mzdy žen ještě 82,7% mezd mužů, v kategorii 65 a více let je to však již jenom 73,9%, což je vůbec největší rozdíl v neprospěch žen. To může být způsobeno i tím, že si ženy v tomto věku častěji pouze přivydělávají k důchodu, zatímco pro muže je obvykle zaměstnání i v tomto životním období hlavním zdrojem příjmů.

Dobrý příklad řešení na závěr
Platová nerovnost je jedním z nejpalčivějších problémů, kterým ženy na pracovním trhu čelí. Spravedlnost je sice zaručena de iure, neboť podle platného zákoníku práce náleží ženám i mužům u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda, realita je však, jak bylo uvedeno výše, jiná.

Na závěr bych proto ráda zmínila příklad dobré praxe, jak tuto problematiku řeší v Severním Irsku. Komise pro rovnost (Equality Commision) zde po mnoha negativních zkušenostech s různými typy mzdových tarifů, stupňů, tříd či tabulek, které navzdory obecnému přesvědčení platové diskriminaci zcela nebrání, zavedla nový nástroj, který považuje v současné situaci za nejefektivnější. Tímto nástrojem je přezkoumání platů z genderového hlediska (gender pay review). V první fázi je třeba identifikovat, na kterých postech v organizaci vykonávají ženy a muži stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, dále shromáždit údaje o mzdách a odhalit případné nerovnosti a v konečné fázi zjednat nápravu.
Komise pro rovnost vytvořila instruktážní příručku pro zaměstnavatele a odbory, aby jim usnadnila tento typ analýzy mezd a založila samostatnou organizaci Northern Ireland Equal Pay Forum, která sdružuje rostoucí počet zaměstnavatelů, zástupců odborů a personalistů, kteří tak mohou sdílet zkušenosti a znalosti spojené s odstraňováním platové nerovnosti.


Článek je převzatý ze zpravodaje Rovné příležitosti do firem organizace Gender Studies.
Setkaly jste se samy s tím, že za stejnou práci dostává muž méně peněz? Pokud to nevyřešila zákonná úprava, co tedy s tím?

   
01.06.2007 - Společnost - autor: Eva Jedelská

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [36] ad.astra [*]

  Suzanne: ano, přesně tak, jako kdyby ta ženská nějakou rodinu neživila a vlastně ten plat, co dostane, je její kapesné - na parádu, na šminky.
  Ten, kdo se na vlastní kůži s nějakou tou diskriminací nesetkal, nikdy nebude vědět, o čem je řeč a takové ty "kecy" aby se ozvala, nebo aby za těchto podmínek nepracovala je v současné době hloupé a naivní, protože pokud je to žena - samoživitelka, tak vezme tu práci, i když ji to jednání je silně proti srsti. Protože kdyby to nevzala, tak na ni budou tlačit z jiných stran - ze sociálky, od BM(nebo od otce dítěte), protože on přeci nebude někoho živit, zaslechla jsem více návrhů od platících otců - prý ať jdou makat na více směn, nebo do více zaměstnání, když jim peníze nestačí - a v neposlední řadě od extra sebevědomých žen-in, které se s diskriminací nesetkaly, a ony by si nikdy kálet na hlavu nenechaly.
  Jsem osobně ráda, že je pár lidí (a snad jich je čím dál více), kteří vědí, nebo umí pochopit,že se takové věci dějí a snaží se s tím něco dělat, že se nebojí jít do střetu - nebojují pouze za sebe, bojují i za ostatní - dokonce i za ty, které vehementně tvrdí, že si umí vše zařídit samy a tudíž je to všechno zbytečné, protže ony žádnou diskriminaci vůči své osobě v současné době nepociťují, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy

  superkarma: 0 03.06.2007, 17:15:37
 2. avatar
  [35] Suzanne [*]

  Vivian: no, kdysi jsem dělala ve státním. Ve škole. Kolega měl stejný plat, stejnou třídu. Nedělal nic navíc, já vedla 2 kroužky a trávila s dětmi spoustu času navíc. Kolega dostal před Vánocemi 2tis., já 500Kč. Na moji otázku, proč to tak je, jsem dostala jasnou odpověď. On je chlap a bude jednou živit rodinu. Já jsem byla matka samoživitelka... No, už tam hodně let nepracuju.

  superkarma: 0 03.06.2007, 13:45:06
 3. avatar
  [34] kareta [*]

  Vivian: ve státním se to dorovnává osobním ohodnocením

  superkarma: 0 03.06.2007, 09:30:48

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [33] Dášule [*]

  Nejvíc mi vadí, když se tyhle rozdíly dělají ženy na vedoucích místech. Měli jsme ve firmě na výrobu plastových oken muže, který svářel profily. Byl to lempl, hodně se muselo předělávat, ale nikdo jiný to neuměl. Měl třídu 7. Když onemocněl, naučila se to žena, která žila sama s dítětem. Odváděla mnohem lepší práci, ale tato práce byla převedena do 6. třídy. A spolumajitelka firmy prohlásila, že na ženskou si vydělá až dost.

  superkarma: 0 03.06.2007, 06:47:59
 2. avatar
  [32] Dášule [*]

  Majucha: Tenhle výraz, že si něco "vydupe", kdysi použila moje spolužačka. Věta zněla, že to místo dostane, kdyby si to vydupat měla. Jenže ona byla ze Šumperka, kde to znamenalo opravdu to, co téměř všude jinde, ale provdala se do Ostravy. Výraz "dupat" tam má poněkud jiný význam - souložit. Nějakou dobu s ní téměř mikdo nemluvil, teprve později se to vysvětlilo.

  superkarma: 0 03.06.2007, 06:43:48
 3. [31] Rikina [*]

  OlgaMarie: přesně, zrovna to pozoruju, anžto obcházím různé konkurzy. Spousta lidí si radši řekne o nízký plat, aby "to tak blbě nevypadalo" a měli víc šancí to místo dostat.

  superkarma: 0 02.06.2007, 14:56:11
 4. avatar
  [30] ad.astra [*]

  OlgaMarie:
  Pokud si ženy nebudou sami sebe dostatečně vážit,chlapi to za ně neudělají...tady bych to trochu upravila a to tak, že toho muži budou zneužívat

  superkarma: 0 02.06.2007, 14:33:03
 5. avatar
  [29] OlgaMarie [*]

  Tak mě napadá,zda-li rozdíl ve finančním ohodnocení muž : žena není o schopnosti žen logicky(to znamená tak,aby chlap pochopil)
  zdůvodnit požadavek vyššího platu a stát si do důsledku za ním.Riziko je v tom,že pak vezmou ženu,která buď svou cenu nezná nebo se zařadí mezi plačky nad nižším platem,než má muž.
  Pokud si ženy nebudou sami sebe dostatečně vážit,chlapi to za ně neudělají.

  superkarma: 0 02.06.2007, 12:03:17
 6. avatar
  [28] Ťapina [*]

  Janulina: No, když se ženská přihlásí na místo, jehož název zní asistentka, tak logicky bere míň peněz, než ten, komu tu asistentku dělá Moje kámoška hrozně ráda vzpomíná na začátek práce v jedné počítačové firmě, taky tam mohla dělat "asistentku" jakožto ženská, ale zeptali se jí hned na pohovoru, jestli umí zacházet s příklepovou vrtačkou, a jelikož uměla, tak ji dostala do ruky a byla "manažer zakázky" Samozřejmě se stejným platem, jako chlapi.

  superkarma: 0 02.06.2007, 09:39:31
 7. avatar
  [27] Janulina [*]

  Souhlasím s článkem a není to jen o výši platu jako takovém. Když má holka ekonomku - vždycky se to, co dělá jmenuje "asistentka" a chlap dělá "manažera" . Přitom na ekonomku moc chytrých chlapů nechodí
  Navíc mi připadá, že u chlapa se ani tak moc nevyžaduje praxe, protože se počítá, že bude mít stejně vzdělanou asistentku s praxí

  superkarma: 0 02.06.2007, 08:27:49
 8. [26] a.... [*]

  Vivian: No v soukromém je to převážně tak, že musíš licitovat však každý konkurs je taková hra o nervy a tohle je její součástí

  superkarma: 0 01.06.2007, 21:24:58
 9. avatar
  [25] Vivian [*]

  a....: no já taky ne, ale já jsem dělala ve státním, kde to je podle tabulek, a ne podle pohlaví... :-)

  superkarma: 0 01.06.2007, 20:27:00
 10. [24] a.... [*]

  Vivian: Buď v klidu, já jsem se s tím v žádném ze svých zaměstnání taky nesetkala

  superkarma: 0 01.06.2007, 20:17:22
 11. avatar
  [23] Vivian [*]

  ad.astra: jasně že to neslyším prvně, akorát nechápu uvažování toho zaměstnavatele... Já si neumím představit, že bych někomu platila víc JEN na základě pohlaví... tak newim.

  superkarma: 0 01.06.2007, 20:00:14
 12. avatar
  [22] ad.astra [*]

  Vivian: ano , i to se stává, ovšem netýká se to těch, co pracují sami na sebe, ale v klasickém zaměstnání často.
  Se na to ptáš, jako bys to slyšela prvně - ty, taková sečtělá

  superkarma: 0 01.06.2007, 19:02:49
 13. avatar
  [21] Vivian [*]

  olafka: a to někdo platí chlapovi víc jen proto, že je chlap?

  superkarma: 0 01.06.2007, 18:52:27
 14. avatar
  [20] olafka [*]

  Taky mám co do činění s výplatama

  superkarma: 0 01.06.2007, 18:14:07
 15. avatar
  [19] olafka [*]

  S kolegou jsme začínali na stejných penězích, to tu ještě šéfoval člověk na svém místě. Umřel, bohužel. Od té doby můj drahý kolega s nohama na stole dostal přidáno o 100% víc než já a že dupu a jsem hlučná hodně

  superkarma: 0 01.06.2007, 18:13:01
 16. avatar
  [17] Ch.Z. Kochanská [*]

  Tóž to jo, když máte co do činění s výplatama...

  superkarma: 0 01.06.2007, 15:34:13
 17. avatar
  [16] Vivian [*]

  Já teda dělám s mým mužem stejnou práci a jsme placení úplně stejně :) A já vydělávám víc , protože víc makám .

  superkarma: 0 01.06.2007, 15:29:06
 18. [15] Rikina [*]

  Ch.Z. Kochanská: ovšem, někdo jim přece ty výplaty musí spočítat, a pak poslat na účet.

  superkarma: 0 01.06.2007, 15:26:57
 19. avatar
  [14] Meander [*]

  Ch.Z. Kochanská: Já jo, tisku výplatní pásky.

  superkarma: 0 01.06.2007, 15:19:47
 20. avatar
  [13] Ch.Z. Kochanská [*]

  Vy znáte výši platů svých kolegů??

  superkarma: 0 01.06.2007, 15:11:12
 21. avatar
  [12] Ťapina [*]

  Já mám takový plat, jaký si vydělám, pohlaví nerozhoduje. Možná ke mně někteří páníčci dokonce chodí právě proto, že jsem ženská

  superkarma: 0 01.06.2007, 14:31:35
 22. avatar
  [10] Luciš [*]

  No a ještě se to obchází jak se dá. Ženskou se stejným vzděláním vezmou na stejnou pozici, jenže ta chlapova se jmenuje jinak a protože většina ženských se podceňuje, přistoupí na menší peníze a od toho se odvíjí i platy dalších ženských ve firmě. Prošla jsem pár konkurzů, kde na moje požadavky (a to nejsem náročná) hleděli jak z jara

  superkarma: 0 01.06.2007, 14:14:27
 23. avatar
  [9] Kelly [*]

  Majucha: ... v tom případě musíš být dost hlučná, co?

  superkarma: 0 01.06.2007, 14:12:59
 24. avatar
  [7] Aja [*]

  olafka: To je nám novina, co?

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:59:20
 25. avatar
  [6] Meander [*]

  Já mám stejný plat jako můj šéf. Tedy bez cesťáků a přesčasů, samosebou. Já necestuju a nepřesčasuju.

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:59:14
 26. avatar
  [5] arjev [*]

  tornado-lou: mám menší plat než kolega,který nastoupil před rokem.Nemá praxi,neví nic,šéf ho posílá za mnou,aby se poradil a já ho posílám ke všem

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:56:12
 27. [4] tornado-lou [*]

  ja mam treba stejny plat jako kolega na stejne pozici se stejnou zkusenosti

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:53:18
 28. avatar
  [3] gerda [*]

  olafka: co blbé - přímo náserné!

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:50:07
 29. avatar
  [2] arjev [*]

  olafka:

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:46:46
 30. avatar
  [1] olafka [*]

  Blbé téma, to se tak akorát naštvu

  superkarma: 0 01.06.2007, 13:40:15

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme