Praní prádla je považováno za nejvíce inovativní oblast

ariel_logoPodle studie provedené společností pro výzkum trhu Perfect Crowd pro značku Ariel mají české ženy velký zájem vylepšovat svoji domácnost za pomoci nových a inovativních metod. Studie dále prokázala, že v České republice je průměrná žena velmi dobře obeznámena s nejnovějšími technologiemi v domácnosti a praní považuje za oblast extrémně inovativní. Nejnovější prací prostředek od Arielu s 3D aktivními složkami byl vytvořen právě pro ni.

Studie, zaměřená na postoj k inovacím v domácnosti, byla provedena na reprezentativním vzorku žen ve věku od 18 do 49 let, které žijí ve vlastní domácnosti alespoň jedním dítětem a zároveň jsou z 50 % zodpovědné za vedení domácnosti. Studie ukazuje, že významný podíl žen daného vzorku projevuje zájem o inovace v domácnosti, technické novinky a vývoj v ostatních oblastech - 60 % žen vědělo o zařízeních, která čistí vodu na molekulární úrovni, 77 % znalo vysavače s filtry proti roztočům a prachu, 24 % mělo povědomí o klimatizačním zařízení s pylovými filtry a více než 7 % slyšelo o molekulární gastronomii. Významná část respondentek měla s výše uvedenými technologiemi také osobní zkušenost. Zájem žen v domácnosti o moderní technologie dokazuje také fakt, že 70 % z nich získalo své znalosti z internetu, i když téměř 80 % potvrdilo, že významným zdrojem informací je pro ně také nejbližší rodina a známí. Není proto žádným překvapením, že české ženy jsou obeznámeny s technologií 3D, která byla ještě v nedávné minulosti od oblasti domácnosti poměrně vzdálená. Téměř všechny znaly 3D kino a televizi a naprostá většina z nich má v této oblasti bezprostřední zkušenosti.

arielDůležitým závěrem studie je, že značná část dotazovaných žen cítí stálou potřebu vývoje technologií v domácnosti, které by usnadnily jejich každodenní povinnosti. Většina z nich považovala praní prádla za inovativní oblast v rámci domácích prací. Celá třetina dotázaných žen je velmi otevřená novinkám a ráda vyzkouší nové technologie a metody praní.

Nyní mají české ženy jedinečnou si tyto poslední novinky vyzkoušet. Vývojoví pracovníci značky Ariel došli při použití 3D technologie k závěru, že různé skvrny mají odlišné vlastnosti. Cílem vývoje bylo vytvoření nového složení, které pomáhá odstraňovat odolné skvrny lépe než kdykoliv před tím.

Odolné skvrny se obtížně odstraňují, jelikož pronikají hluboko do látky. Když jsou suché, ve specifickém uspořádání se zachycují až v hloubce vláken. Vlákna a aktivní čistící složky mají většinou negativní náboj a proto se navzájem odpuzují. Tato odpudivá síla omezuje průnik čisticích složek mezi vlákna a následkem toho se snižuje čistící účinek mezi nimi. Unikátní složení nového Arielu 3D Actives pomáhá díky inteligentní kombinaci složek tuto odpudivou sílu překonat, čímž umožňuje pracímu prostředku proniknout hluboko do vláken a při každém praní přináší skvělé hloubkové čištění.

Reklama