Volba povolání je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v našem životě. Za normálních okolností nám v něm může pomoci například rodinný vzor, pro děti z dětských domovů je ale tato volba a celý její proces mnohem složitější. Toho jsou si vědomy i české firmy. Některé z nich se snaží dětem z dětských domovů na této cestě pomáhat.

První chodská, s.r.o.

Jedna z prvních firem, která se začala účelně věnovat vzdělání a zaměstnávání dětí z dětských domovů, je společnost První Chodská, s.r.o. Projekt Nadační fond Schody do života si jel letos převzít cenu European CSR Awards do Bruselu za Českou republiku v kategorii Malá firma.

movie

Projekt Schody do života vznikl na podporu dětí z dětských domovů. Je určen chlapcům devátých tříd, kteří by měli zájem se vyučit v oboru tesař, pokrývač či klempíř ve středním odborném učilišti stavebním pod patronátem firmy První Chodská. Cílem projektu je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jsou pro ně vytvořeny zázemí a podmínky pro to, aby se mohli v klidu vyučit řemeslu a osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu mezi „prověřené“ pracovní kolektivy. Ty se budou v rámci možností podílet i na vyplnění volného času chlapců zapojením svých mimopracovních aktivit. Problém dětí z dětských domovů není problémem peněz či materiální podpory, ale citových vazeb a hlavně vstupu dětí do života. Z tohoto poznání vycházel duchovní otec celého projektu ing. Vladimír Zábranský (První Chodská, s. r. o.).

Accenture

Společnost Accenture je dalším příkladem firmy, která v českém prostředí úspěšně pomáhá dětem z dětských domovů při začleňování na pracovní trh.Za partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem v rámci projektu Accenture Academy získala firma prestižní ocenění EU CSR Award. Projekt Accenture má za cíl pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let, které se připravují na odchod z dětského domova. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Klíčový pracovníkem je většinou vychovatel dětského domova.Proč právě vychovatel? Děti velice dobře zná a může tedy přezkoumat prospěch a dovednosti dítěte a vytvořit individuální plán. Důležitou roli dále hraje case manažer, jehož úkolem je být partnerem a průvodcem dítěte při jeho volbě budoucí školy či povolání. Na základě rozhovoru s dítětem a na základě individuálního plánu vytipuje vhodné školy, navštíví je společně s dítětem a je s nimi nadále v kontaktu. V případě potřeby zajistí konzultaci s odborníkem pro výběr povolání, pomůže s napsáním životopisu apod. Dále také case manažer s dítětem probere základy finanční gramotnosti, upozorní ho na nástrahy půjček a zadlužení a seznámí ho s tím, jak hospodařit s osobními financemi.

Do projektu se zapojují zaměstnanci společnosti Accenture. Ti mohou být přínosem především ve zvýšení motivace a sebevědomí dětí. Právě nízké sebevědomí brání často dětem v dosáhnutí vyššího vzdělání či vyššího pracovního postavení. V rámci setkání s case manažerem se zaměstnanci dětem představí, povídají si s dětmi o tom, co museli absolvovat, co je na cestě za jejich zaměstnáním potkalo, jaká úskalí a naopak jaká pozitiva jim to přineslo.

Ahold

Ahold prostřednictvím Nadačního fondu Albert také dává šanci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedním z cílů společnosti Ahold v rámci CSR strategie je podporovat propojení komunit na regionální úrovni a nabízet pomocnou ruku lidem, kteří ji potřebují. Společnost umožňuje dětem aktivní zapojování do komunitního života v daném regionu. Prostřednictvím projektu Múzování s Albertem děti z dětských domovů ve spolupráci prodejnami Albert připravují pro návštěvníky programu sladké občerstvení. Dochází tak k přirozenému propojení dětského domova se zaměstnanci prodejny, které je následně prohlubováno při další spolupráci. Dalším projektem jsou Jarmarky s Albertem. Ty umožňují dětem z dětských domovů vydělat své první peníze prodejem vlastnoručně vyrobených produktů.

Tyto akce probíhají na desítkách prodejen Albert po celé ČR. Vlastnímu prodeji předchází školení dětí specialisty společnosti Ahold, která prodejny Albert provozuje. Děti se učí základ marketingu a prodejních technik. Ve spolupráci s prodejnami Albert mohou děti ze SZP získat také profesní praxi. Organizace, které s Nadačním fondem spolupracují, doporučí děti starší 16 let aktivně hledající praxi. Uchazečům se na pracovním pohovoru věnuje přímo regionální personalista nebo manažer prodejny, ale to, jestli skutečně práci získá, záleží už jen na samotném dítěti. Pokud se dítě v práci osvědčí, může se pak jeho brigáda změnit i v trvalý pracovní poměr.

Hilton Prague

Během léta 2013 hotel Hilton Prague v rámci letních studentských brigád zaměstnal děti z dětských domovů Korkyně, Potštejn, Dolní Počernice, Kralupy, Příbram a Ústí nad Labem. Na základě dobrých zkušeností s dětmi se hotel rozhodl studenty znovu uvítat během Vánoc. „Děti pracovaly zejména v restauracích Atrium a Executive Lounge. Ve své práci byly velmi úspěšné a vážily si toho, že u nás mohou pracovat. Jejich výkon byl srovnatelný s dětmi z běžných rodin, dodržovaly veškeré nastavené pracovní režimy a nezaznamenali jsme jeden jediný problém,“ dodává Michaela Slabá z hotelu Hilton. Spolupráce je přínosem pro děti, které si díky brigádě mohou osvojit praktické zkušenosti a pracovní návyky, i pro zaměstnance hotelu, u kterých se projekt setkal s pozitivním ohlasem. Hotel Hilton se proto rozhodl v budoucnu děti z dětských domovů zahrnout i do volnočasových aktivit pořádaných pražskými hotely Hilton.

Redakce Edice Otvíráme

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na poslední zajímavý článek z tohoto vydání Otvíráme se můžete těšit ve středu 27. 11. 2013.

Reklama