Bulvár

Česká ženská lobby podporuje Ivanu Königsmarkovou

Vzpomínáte si na případ porodní asistentky Ivany Königsmarkové, o kterém jsme vás informovali 22. září letošního roku? Paní Königsmarková byla odsouzena, ale její případ má nečekanou dohru...

Ve článku z 22. září 2011 jsme vás informovali o případu porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která asistovala při nepodařeném domácím porodu. Více viz zde...

Soud proběhl a vše by se mohlo zdát vyřešené. Ovšem není. Do celé záležitosti se vložila Česká ženská lobby, od které jsme obdrželi následující infotrmaci...

Česká ženská lobby podporuje Ivanu Königsmarkovou

Česká ženská lobby, asociace dvaceti nevládních organizací hájících práva žen v České republice, tímto vyjadřuje svoji podporu Ivaně Königsmarkové, prezidentce Unie porodních asistentek. Připojujeme se k výzvě dalších organizací a jednotlivců a požadujeme skutečně spravedlivý soudní proces, který by nestranně a objektivně posoudil, zda opravdu došlo k nějakému pochybení z její strany.

Za naprosto bezprecedentní považujeme rovněž fakt, že paní Königsmarková má pojišťovně hradit náklady spojené s léčbou dítěte. Samozřejmě je smutné a tragické, kdykoliv při porodu nebo po něm zemře dítě. Ovšem rozdíl v tom, jak státní autority stíhají porodní asistentku, která je známou propagátorkou přirozených porodů a obhájkyní emancipace žen - rodiček, ve srovnání s podobnými případy, v nichž figurují lékaři, je zcela evidentní.

Česká ženská lobby s rostoucími obavami sleduje současný vývoj v oblasti porodnictví. Práva žen - rodiček jsou oklešťována a po pozitivních změnách, které nastaly po pádu komunismu, se situace začíná nebezpečně vracet do starých kolejí. Pronásledování samostatně působících porodních asistentek (paní Königsmarková není zdaleka jediná, která čelí represím ze strany státních institucí) je součástí tohoto negativního trendu.

K tomuto vyjádření se rovněž připojil Porodní dům U čápa, o.p.s.

Jana Smiggels Kavková
Předsedkyně České ženské lobby

Pro doplnění uveřejňujeme ještě tiskové prohlášení právních zástupců paní Königsmarkové...

Soud popřel demokratické principy a zásady trestního řízení

Dne 29. listopadu 2011 Městský soud v Praze svým usnesením zamítl odvolání Ivany Königsmarkové a odsuzující rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v plném rozsahu. Řízení u odvolacího soudu proběhlo v nezvykle krátké době po rozhodnutí prvoinstančního soudu, byla při něm vyloučena přítomnost médií a bylo zákázano použití zvukových a obrazových záznamů. Vedle dodržení procesních formalit a přednesu odvolání soud ihned rozhodl s tím, že soud se rozsáhlými námitkami vznesenými v odvolání na místě nijak nezabýval a neodůvodnil s tím, že odůvodnění bude obsaženo v písemném vyhotovení rozsudku.

Ivana Königsmarková je nyní pravomocně odsouzená k dvouletému odnětí svobody s podmínečným odkladem na pět let, k pětiletému zákazu činnosti a je jí, naprosto ojediněle, stanovena povinnost uhradit náklady na léčbu zemřelého chlapce.

Senát Městského soudu neuznal žádnou z námitek směřujících vůči Rozsudku. Obhajoba napadla Rozsudek v několika zásadních bodech: Má vedle dalšího za to, že došlo k porušení práva Ivany Königsmarkové na spravedlivý proces, především odepřením práva na obhajobu. Porušení spočívá zejména v zamítnutí provedení navržených důkazů, které svědčily ve prospěch paní Königsmarkové (zahraniční znalec z oboru porodní asistence a z příbuzných oborů, odborná vyjádření českých lékařů, vyjádření odborníka na medicínskou statistiku, znalce z oboru psychologie pro účely vyvrácení rozporů v některých výpovědích, doporučené postupy pro resuscitaci novorozence atd.). Dále má za to, že došlo k neúplnému a nejasnému skutkovému zjištění a nesprávnému hodnocení důkazů.

Zásadní otázky týkající se konkrétního možného pochybení paní Königsmarkové nebyly zodpovězeny ani v provedených znaleckých posudcích, odpovědi vycházely z obecného postoje české gynekologicko-porodnické společnosti, který hodnotí každý porod doma jako postup non lege artis.

Jsme přesvědčení, že Ivana Königsmarková je nevinná a že v řádném procesu by její nevina byla prokázaná.

K napadení odsuzujícího rozsudku nyní využijeme mimořádného opravného prostředku-dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky.

Adéla a Richard Hořejší
Právní zástupci I. Königsmarkové

Ivana Königsmarková o porodech

Jaký je váš názor na celou kauzu, mile čtenářky?

   
16.12.2011 - Společnost - autor: Jakub D. Kočí

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [97] Rikina [*]

  Mně osobně je to fuk z toho hlediska, že už taky rodit nebudu. A bylo by mi fuk, kdyby si někdo dal trhat zuby u kováře, rovnat zlomené nohy u lazebníka, a slepák zaříkávat šamanem. Na to doplatí jenom on sám a dobře mu tak. Sml57 Ale budoucí matka může zpackat svému potomku celý následující život už na jeho začátku jediným hloupým rozhodnutím, a to se jenom tak přecházet nedá. Jako by nestačilo, kolik dětí se narodí postižených jaksi "od přírody". Sml80 V tomto světle mi fakt ty "niterné důvody" nejsou jasné, protože předpokládám, že žádná žena nechce žít s vědomím, že ublížila vlastnímu dítěti. Sml80

  superkarma: 0 19.12.2011, 00:52:23
 2. [96] Rikina [*]

  Suzanne — #95 Ano, podle zákona má žena právo na hrazení jakékoli zdravotní péče. Ale - když někdo zaviní něčí úraz, s dlouhodobými nebo i trvalými následky, tak po něm zdravotní pojišťovna může vymáhat, aby to taky zaplatil. Což se občas i stává. Tedy podle stejného principu, pokud se matce při domácím porodu narodí dítě, které by bylo bývalo mohlo být zdravé, ale vinou nedostatečné nebo opožděné péče a ošetření bude postižené a mít třeba i celoživotní následky, tak je na místě, aby se na jeho léčbě rodiče přinejmenším podíleli. Za chyby se platí, a odpovědnost nemá nikdo jiný než rodiče toho dítěte. Sml80

  superkarma: 0 19.12.2011, 00:37:37
 3. avatar
  [95] Suzanne [*]

  Rikina — #94 tak já jich měla v odkazech několik. a nebyly v neprospěch domácích porodů, pokud do toho nebyly započítávány asociální a neplánované domácí porody. to je fuk. já už rodit nebudu.

  Rikina — #93 cizím se těžko vysvětlují niterní důvody. tak se kecá o pohodlí.

  Pokud si žena platí zdravotní pojištění, má právo na hrazení jakékoli péče.

  1. na komentář reaguje Rikina — #96
  superkarma: 0 18.12.2011, 23:54:56
 4. [94] Rikina [*]

  Suzanne — #92 Statistiky o domácích porodech se oficiálně žádné nevedou, takže těžko srovnávat. Ostatně nedávno zde podobná debata byla, tam jsem si tenkrát dala práci přece jen nějaké ty statistiky najít, a ačkoli to byly údaje té organizace sdružující porodní báby, čili určitě nebyly nezaujaté, přesto vycházely silně v neprospěch domácích porodů. Sml80 Podruhý to hledat nebudu.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #95
  superkarma: 0 18.12.2011, 23:35:46
 5. [93] Rikina [*]

  Suzanne — #91 Všechny argumenty pro domácí porod, které jsem kdy četla, by se daly shrnout tak, že doma to bude pro rodičku příjemnější a nikdo jí do toho nebude kafrat. To se mi nezdá jako dost dobrý důvod riskovat, když to není nutné. Ano, byly doby, že jiná možnost nebyla, a lidstvo nevymřelo, ale z hlediska jednotlivce to kolikrát dopadlo přímo osudově. Sml80 A jaký že papír by podle tebe měly ženy podepisovat v nemocnici? Stejný, tedy že tam rodí na vlastní riziko? Osobně se domnívám, že k tomu netřeba papíru. Žena pokaždé rodí "na vlastní riziko". Jenom ty podmínky jsou někdy lepší a někdy horší z hlediska zajištění případné pomoci, a divím se, že někdo dobrovolně volí ty horší a tedy větší riziko. A rozhodně nesouhlasím s tím, aby možné následky tohoto chování potom hradily zdravotní pojišťovny. Sml68

  1. na komentář reaguje Suzanne — #95
  superkarma: 0 18.12.2011, 23:31:33
 6. avatar
  [92] Suzanne [*]

  tchiwawa — #85 a kde je zodpovědnost matky, která rodí v porodnici? co když to dopadne špatně? má si vyčítat, že špatně vybrala?

  Milé dámy, najděte si, prosím, něco relevantních čísel o úmrtnosti novorozenců na klinikách a mimo ně. Myslím objektivní statistiky, které nezapočítávají do kojenecké úmrtnosti mimo kliniku třeba asociální a překotné neplánované porody.

  1. na komentář reaguje Rikina — #94
  superkarma: 0 18.12.2011, 23:21:53
 7. avatar
  [91] Suzanne [*]

  Rikina — #89 máš pocit, že domácí porod ženy volí kvůli pohodlí? Sml58 je to složitější. ale to nemá smysl vysvětlovat. a mimochodem, kdyby ženy dostávaly takový kus papíru podepisovat v nemocnici, co myslíš, jak by to dopadlo? jak by se k tomu stavěly?

  1. na komentář reaguje Rikina — #93
  superkarma: 0 18.12.2011, 23:12:05

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [90] kareta [*]

  Rikina — #89 no nedovedu si představit, že by porod doma byl pohodlnější jak porod v nemocnici se servisem...leda bych měla suitu uklízeček, kuchařku...chůvu. Já si porodnici užívala...sestry nosily dceru na kojení, neb po cídsaři nenutili rooming, klid, jídlo pod nos, telka na pokoji, tak jsem sjížděla programy a relaxovala..to bylo primaSml29

  superkarma: 0 18.12.2011, 19:25:14
 2. [89] Rikina [*]

  blesksoft — #86 a ty si myslíš, že by to některá podepsala, kdyby to skutečně znamenalo, že ponese veškeré riziko, tedy i případné náklady na léčbu a na péči o dítě poškozené tím, že se mu nedostalo při porodu včas odborné pomoci? Silně o tom pochybuju. Sml80 Dnes ty dámy žádné riziko nenesou, tak se do toho hrnou. Pouhá odpovědnost za zdraví a život dítěte pro ně nic neznamená. Preferují své vlastní pohodlí, které se domnívají, že budou doma mít větší než v nemocnici. Na prachy by podle mě slyšely, ale to by pak domácích porodů asi moc nebylo, kdyby se žádalo něco závazně podepisovat. Sml57 

  1. na komentář reaguje kareta — #90
  2. na komentář reaguje Suzanne — #91
  superkarma: 0 18.12.2011, 17:59:13
 3. [88] macek30 [*]

  Domácí porod bych neriskovala

  superkarma: 0 18.12.2011, 15:12:36
 4. [87] Lydia001 [*]

  Je pravda, že rodička sama se rozhoduje o tom, kde chce rodit a říká se, že lékaři by jí měli vyjít vstříc.

  superkarma: 0 18.12.2011, 12:03:44
 5. avatar
  [86] blesksoft [*]

  a co takhle aby matka podepsala informovaný souhlas, že rodí doma na vlastní riziko a už by nikdo za nic nemohl

  1. na komentář reaguje Rikina — #89
  superkarma: 0 17.12.2011, 18:01:40
 6. [85] tchiwawa [*]

  Rodit doma je na zodpovědnost matky, která si za následky může sama a ponese doživotní vinu, pokud se stane něco, co by v nemocnici ebyl probléme,ale doma ano

  1. na komentář reaguje Suzanne — #92
  superkarma: 1 17.12.2011, 16:13:25
 7. avatar
  [84] dasena [*]

  neuznávám domácí porody

  superkarma: 0 17.12.2011, 13:51:42
 8. [83] mechanik [*]

  Dříve porod doma byl normální,ale také úmrtnost byla vysoká.Myslím si,že rodit doma by se nemělo,dospělý sám o sobě ať rozhoduje ,jak chce,ale ohrožovat život dítěte,které se nemůže nijak bránit je snad i proti zákonu

  superkarma: 1 17.12.2011, 11:36:14
 9. [82] Jala [*]

  Taky myslím, že by ženy měly mít možnost volby, což mnohé využívají. Ale osobně bych domácí porod nikdy neriskla.

  superkarma: 0 16.12.2011, 22:51:16
 10. avatar
  [81] saruz [*]

  mám tři děti,nyní už dospělé a nikdy bych doma nerodila,rozhodně bych neohrozila své děti v případě možných komplikací

  superkarma: 0 16.12.2011, 21:50:10
 11. avatar
  [80] hardy [*]

  Doma bych rodit nechtěla.

  superkarma: 0 16.12.2011, 21:48:56
 12. avatar
  [79] kareta [*]

  Měla by být možnost volby!  Možnost rodit doma, popř. si zvolit porod sekcí, když se mi nechce rodit vaginálně. IK je mi nesympatická asi jako ochránci přírody, , působí jak sektářka, ale proces s ní považuju za účelový.

  superkarma: 0 16.12.2011, 20:53:16
 13. [78] járuš1 [*]

  Doma bych určitě nikdy nerodila.

  superkarma: 0 16.12.2011, 20:43:56
 14. avatar
  [77] ekleinovka [*]

  Rodit doma jeriziko,porodnice má veškeré zázemí pro matku i dítě

  superkarma: 0 16.12.2011, 19:21:54
 15. avatar
  [76] ladouch [*]

  Souhlasím doma nikdy, něco se může vždycky zvrtnout.

  superkarma: 0 16.12.2011, 19:11:01
 16. avatar
  [75] Handa [*]

  Doma nikdy. U obou  porodů šlo o život, nevím , co bych si doma počala.

  superkarma: 0 16.12.2011, 19:00:14
 17. [74] jithule [*]

  porodnice je porodnice

  superkarma: 0 16.12.2011, 18:09:04
 18. avatar
  [73] Bugy [*]

  Taky si myslím, že v porodnici je to bezpečnější. Mám dojem, že do porodnice může přijít s rodičkou i její asistentka.

  Pravda je, že v případě nějakého průšvihu, tak  lékař se z obvinění zpravidla dostane. A to je taky chyba.

  superkarma: 0 16.12.2011, 17:45:45
 19. [72] MaVy [*]

  jestli někoho zajímá jak je to jinde       http://www.pdcap.cz/Texty/JakRodi/JakRodiZeny.html

  superkarma: 0 16.12.2011, 16:49:29
 20. avatar
  [71] JankaAnna [*]

  Myslím, že lidi neví a ani nemají zájem vědět si více informací k této kauze. Proto i takové (viz. níže) názory... není těžké se k informacím dostat...

  Paradoxní je, že nešlo o úmyslný domácí porod, u něhož měla paní Ivana být, paradoxní je, že paní Ivanu neobvinili rodiče maličkého andílka, ale nemocnice, kteří o porodu a jeho průběhu neměli ani přesné informace, paradoxní je i mimo jiné, že tento porod a pomoc byly posuzovány měřítky pro porod řízený v porodnici s vybavením dostupným jen v porodnicích...

  Tento zkurvený stát je paradoxní a ti u koryt nahoře, kteří přes své mastné brýle nevidí a vidět nechtějí ty lidi, o nichž rozhodují.

  Plně podporuji paní Ivanu a jsem pro porody v přirozeném prostředí, jsem pro svobodnou volbu rodičů, kde a jak chtějí rodit!!!

  superkarma: 4 16.12.2011, 16:46:08
 21. [70] jerenika [*]

  nj, ono se to lehko říká, zakázat domácí porod.., ale pokud už ta dotyčná rodila a má z prvního porodu špatné zkušenosti, tak se ani nedivím, že chce příště rodit doma Sml80

  ..taky jsem si po prvním porodu říkala, už nikdy, a ten druhý byl ještě horší, a než, abych to tam prožila znova, tak bych raději rodila doma..

  ..je fakt, že dost záleží na lidech, ...já zrovna měla v tomto smůlu..

  ..a pokud už nebude možnost výběru porodnice, tak radši nechci další dítě.. 

  ..to co jsem zažila já, to fakt nikomu nepřeji, nemyslím teď ty příšerné bolesti, ale ten přístup doktorů, personálu... Sml80

  superkarma: 0 16.12.2011, 16:27:58
 22. [69] step1 [*]

  Mělo by se rodit v porodnici. Jsou tam potřebné přístroje i odborníci. Dneska je to tam docela jiné než kdysi.

  superkarma: 0 16.12.2011, 16:22:30
 23. avatar
  [68] Pentlička [*]

  Nedokážu posoudit, jestli I.K. udělala nebo neudělala chybu, ale i kdyby neudělala, jsem proti domácím porodům. Podle mě je to naprostý hazard se životem dítěte i rodičky a měly by se zakázat. 

  Ano, dříve ženy rodily doma s porodní bábou a kolik jich umřelo při porodu a kolik umřelo dětí? Lidé nejsou zvířata, lidské porody jsou daleko komplikovanější. Je dobře, že je medicína na takové úrovni, že ve většině případů dokáže zachránit lidský život ohrožený komplikacemi u porodu. A někdy se to nepovede ani v nemocnici s veškerou lékařskou technikou k dispozici. Na co ještě i tak zvyšovat riziko?

  superkarma: 2 16.12.2011, 16:01:05
 24. [67] rambo [*]

  nevím proč se ted u mladých rodiček tak stupňuje novinka že chtějí rodit doma. Já obě děti porodila v porodnici a to jsme neměli v té době žádné soukromé pokoje a vše proběhlo skvěle. Bála by jsem se rodit doma, připadá mi to jako riskovaní s životem mimina ale i rodičky

  superkarma: 0 16.12.2011, 15:48:01
 25. [66] MaVy [*]

  lacetka — #14 přesně tak

  superkarma: 0 16.12.2011, 15:44:07
 26. avatar
  [65] datura [*]

  Já jsem se narodila doma, porodní asistentka byla mámina kamarádka a bydlela v našem domě, ale ani tak bych si to já neriskla Sml23

  superkarma: 0 16.12.2011, 15:25:26
 27. avatar
  [64] aiša [*]

  já jsem rozhodně pro porody v nemocnici , nikdy nevíte co se může zkomplikovat

  superkarma: 0 16.12.2011, 14:58:46
 28. avatar
  [63] babicka11 [*]

  nechápu proč rodit doma, když je na to nemocnice vybavená ...

  superkarma: 0 16.12.2011, 14:52:02
 29. avatar
  [62] knizkova8 [*]

  Jsem odpůrce domácích porodů,porodní asistenka těžko provede doma akutní sekci.

  Já kdyby rodila doma nemám ani jednu dceru. Ona je vinna ale rodiče také.

  Každopádně jentak v klidu říct,že děti prostě  občas umírají je na facku.

  Ano umírají a je to vždycky neštěstí ale tomuto se dalo předejít Krom toho když věděla,že matka neměla ani předcházející porody bez komplikací

  superkarma: 0 16.12.2011, 14:41:15
 30. [61] kajinek [*]

  taky nejsem zastánce domácích porodu

  superkarma: 0 16.12.2011, 14:28:46

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme