Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina Čechů je přesvědčena, že lidstvo není jedinou inteligentní formou života ve vesmíru. No taky bodejť jo, když je vesmír nekonečný, že? To zavání dost velkou osamělostí…

Stejně tak většina Čechů věnuje pozornost nevysvětlitelným úkazům, které mohou být dílem mimozemské rasy.

Pragmaticky, a tedy s nedůvěrou, přistupuje ovšem většina Čechů i k informacím o únosech mimozemšťany a podobně. 

Češi také nepatří mezi ty, kteří si myslí, že by kolonizace vesmíru z hlediska přežití lidstva byla důležitá.

Z výsledků exkluzivního průzkumu společnosti SANEP tedy vyplývá, že Češi v otázce existence mimozemské civilizace patří spíše mezi racionálně uvažující.

Tedy i přes vědomí, že ve vesmíru existují i další inteligentní formy života, bez pádných důkazů neuvěří, že mimozemšťané byli a jsou i součástí života na Zemi.

Jak jsme dopadli v číslech?

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 8.–15. prosince 2010 na vybrané skupině 9.053 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18–69 let.

Převažující část dotázaných (67,9 %), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, se nedomnívá, že by člověk byl jedinou inteligentní formou života v celém vesmíru.

Obdobný názor jako např. věhlasný fyzik Stephen W. Hawking, a sice že ve vesmíru existují i jiné inteligentní formy života, pak sdílí 70,7 % respondentů.

Nadpoloviční většina dotázaných (54,9 %) pak věnuje zvýšenou pozornost jevům, které by mohly být výtvorem vyspělé mimozemské formy života. Mezi takové zprávy patří i řada spekulací o americké Oblasti 51, která údajně skrývá důkazy o mimozemské formě života.

Nadpoloviční většina respondentů (66,6 %) je pak skeptická k tvrzením lidí, kteří jsou přesvědčeni, že viděli, nebo dokonce že byli uneseni mimozemšťany.

Více jak třetina dotázaných (39,8 %) pak odmítá možnost, že ke kontaktu naší planety s mimozemskou formou života již v minulosti jednou nebo víckrát došlo.

Nicméně 37,5 % dotázaných je přesvědčeno, že mimozemšťané již naší planetu navštívili.

A tak dále…

Ukažte, jestli čísla SANEPu nelžou, a odpovězte. Uvidíme, jak do toho zapadne naše statistika.

Reklama