Až 18 % lidí se letos plánuje nechat očkovat

chřipka

Sanofi Pasteur, divize vakcín skupiny Sanofi poukazuje na alarmující situaci se stavem proočkovanosti české populace a to zejména v rizikových skupinách. Z červencového průzkumu STEM/MARK vyplynulo, že pravidelně se nechává očkovat jen 5 % lidí, přičemž jen 38 % z nich věří, že je očkování ochrání.

V ČR každým rokem podlehne této nejčastější lidské chorobě - chřipce - dvojnásobný počet lidí, než kolik zemře na následky dopravních nehod1. Tímto podceňovaným onemocněním se totiž každoročně celosvětově nakazí 5 % dospělých a 20 % dětí, přičemž na následky onemocnění chřipkou zemře okolo 150 osob z každého miliónu lidí a dalších až 1600 je hospitalizováno v České republice je to až 2661 obětí chřipkového onemocnění ročně.

chřipka„Chřipka zůstává v našich podmínkách jediným infekčním onemocněním, které se každoročně podílí na poměrně vysokém počtu úmrtí. Prevence je přitom dostupná všem, není drahá, a díky intradermálmí aplikaci je pro řadu pacientů i přijatelnější a setkáváme se s vysokou spokojeností našich pacientů,“ dodal Mgr. Karel Torner, Country manager společnosti Sanofi Pasteur.

Jak vyplynulo z aktuálního průzkumu STEM/MARK v ČR si třetina lidí myslí, že je očkování zbytečné a necelá třetina nevěří, že jim očkování pomůže. Chřipka je totiž mezi lidmi stále brána na lehkou váhu. Každý druhý (60 %) se domnívá, že její nebezpečí spočívá v tom, že oslabuje organismus nebo v tom že mohou nakazit okolí (53 %). Jen 41 % lidí si dokáže připustit, že chřipka může být nebezpečná i kvůli možnému úmrtí.

chřipka

Proočkovanost v naší populaci je stále natolik nízká, a to i navzdory skutečnosti, že až polovina osob spadá do kategorie rizikových, že neobstojí ve srovnání se stavem ve vyspělé Evropě, ale naopak se přibližuje zemím jako Maroko nebo Kostarika. Proočkovanost v ČR dle údajů z distribuce očkovacích vakcín se pohybuje v rozmezí 4-7 %, zatímco v západní Evropě se jedná okolo 17 %. Například v Kanadě se proočkovanost pohybuje okolo 33 %, u rizikové skupiny až 80 % (u nás jen 10 - 20 %). Právě 30% proočkovanost populace na chřipku do roku 2015 je jedním z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). V rizikových skupinách WHO doporučuje alespoň 75% proočkovanost. V České republice se těmito doporučeními řídí Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce.

chřipka

„Nesmíme zapomínat, že pandemie chřipky zůstává pro lidstvo stále vážnou hrozbou, která by v celosvětovém měřítku mohla během několika týdnů zasáhnout dramaticky velké množství lidí. Právě na proočkovanosti populace bude v takové situaci záviset, jaké následky nakonec způsobí a kolik lidí zasáhne,“ uvedl Mgr. Karel Torner, Country manager společnosti Sanofi Pasteur.

Je potřeba začít vnímat chřipku jako závažné onemocnění a ve spolupráci s praktickými lékaři výrazně zvýšit proočkovanost proti chřipce hlavně u rizikových osob (chronicky nemocných a seniorů) a zároveň zvýšit povědomí o prospěchu očkování u běžné veřejnosti. Senioři, kteří nejsou proti chřipce očkováni, jsou až o 75 % častěji hospitalizováni a dvakrát častěji na následky chřipky umírají, než ti, kteří byli očkováni. Z výzkumu STEM/MARK přitom vyplývá, že 85 % lidí by očkování doporučilo svým rodičům nebo prarodičům.

Zdroj: tisková zpráva

 

Reklama