Téměř absolutní většina domácí populace se domnívá, že tzv. babyboxy, neboli vyhřívané schránky, které po vložení dítěte okamžitě informují personál nemocnice, se významně podílí na záchraně životů nechtěných novorozenců. Stejně tak téměř všichni Češi podporují aktivity zakladatele českých babyboxů, spisovatele Ludvíka Hesse. Ten založil první průlomový  babybox v ČR v GynCentru v Hloubětíně.  Podobná zařízení fungují i na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku i Německu.

Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, naprostá většina domácí veřejnosti se i přes kritiky odborníků domnívá, že babyboxy  jsou společensky potřebné. Nejvíce panuje v domácí společnosti přesvědčení, že babyboxy zachraňují životy odložených dětí, dávají odloženým dětem šanci na nový život v adoptivní rodině a že by měly být ve zdravotnickém zařízení každého většího města. Zcela minimální část domácí populace je pak přesvědčena, že babyboxy nesnižují počty mrtvých novorozenců, upírají novorozencům identitu nebo že nemají žádný smysl. Z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP tak jednoznačně vyplývá, že v podstatě celá společnost vnímá babyboxy naprosto pozitivně a podporuje v této věci aktivity jejich autora, spisovatele Ludvíka Hasse, kterému se již podařilo zprovoznit na území ČR 41 babyboxů, v nichž bylo zachráněno 38 odložených novorozenců.

České babyboxy dle názoru 35% respondentů zachraňují životy odložených dětí. Téměř třetina domácí populace (32,3%) je pak přesvědčena, že české babyboxy dávají odloženým dětem šanci na nový život v adoptivní rodině. Že by babyboxy měly být ve zdravotnickém zařízení každého většího města, je pak přesvědčeno 27,2% dotázaných.  Názor, že babyboxy nesnižují počty mrtvých novorozenců, pak sdílí pouze 2,5% dotázaných a upírání identity novorozenců existujícím babyboxům připisuje 1,5% dotázaných.

Zcela zanedbatelná skupina 0,3% domácí populace je pak přesvědčena, že babyboxy nemají žádný smysl.

I přes názor některých odborníků, kteří tvrdí, že babyboxy posilují nezodpovědnost rodičů, nepodílí se na snižování počtu mrtvých miminek a že odložená miminka nemají zdravotní minulost, se v souhrnu 90,9% respondentů domnívá, že babyboxy jsou společensky potřebné. Za takto masivní a jednoznačnou podporou stojí bezpochyby i skutečnost, že v českých babyboxech bylo během jejich pětileté existence zachráněno 38 odložených, a tedy nechtěných novorozenců, kteří tak dostali šanci na nový život.

Zdroj: Tisková zpráva SANEP

Reklama