bebe

Vyvážená strava je nesmírně důležitá pro navození a udržení zdraví člověka po celý jeho život. Potraviny s obsahem škrobu, jako zdroje sacharidů, vlákniny a mikronutrientů hrají klíčovou úlohu v prevenci chronických onemocnění. Podle výživových doporučení by sacharidy měly představovat 50% až 75 % denního příjmu energie.

Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou pozoruhodné proto, že se vyznačují specifickým nutričním a metabolickým přínosem. Jsou zdrojem sacharidů, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány během celého dopoledne. Tento fakt byl dokázán a opakovaně prokázán řadou klinických studií.

Úloha snídaně ve vyvážené stravě

Konzumace snídaně je jedním z indikátorů zdravého životního stylu. Osoby, které nevynechávají snídani, se lépe rozhodují při výběru potravin i ve zbývající části dne a mají všeobecně lepší stravovací návyky. Snídaně je již dlouho považována za důležité jídlo dne a odborníci na výživu se obecně shodují v tom, že by měla představovat zhruba 20-25 % potřebného denního příjmu energie. V poslední době narůstá vědecký zájem o snídani s ohledem na její možnou úlohu v kvalitě stravy, udržování tělesné hmotnosti, omezování chuti k jídlu a ve snižování rizika chronických onemocnění.

bebeSnídaně může příznivě ovlivnit metabolické parametry - Konzumace vyvážené snídaně může souviset se snížením koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, oxidovaným LDL cholesterolem a koncentrací triglyceridů v krvi nalačno. Zjištění klinických i observačních studií naznačují, že stravovací návyky charakterizované pravidelnou konzumací snídaně s obsahem celozrnných obilnin jsou spojené se zlepšením glykémie, inzulinémie a lipidémie. Pravidelná a vyvážená snídaně může tedy zlepšit metabolické parametry snižující riziko chronických onemocnění.

Snídaně může příznivě ovlivnit index tělesné hmotnosti (BMI) - Četné průřezové studie dokumentují inverzní vztah mezi četností snídaní a relativní tělesnou hmotností u dětí a dospívajících. Studie společně naznačují, že jak samotný fakt konzumace snídaně, tak i její složení mohou mít vliv na udržování tělesné hmotnosti a riziko chronických onemocnění.

Konzumace snídaně může kladně ovlivnit kognitivní výkon - Důkazy naznačují, že snídaně může kladně ovlivnit kognitivní funkci v oblasti paměti, nálady, výsledků zkoušek a školní docházky. Svou úlohu však mohou hrát i různé další faktory a výsledky ještě nejsou zcela definitivní. Vztah mezi kognitivním výkonem a konzumací snídaně je ovlivněn několika proměnnými.

Sušenky BeBe Dobré ráno jsou plnohodnotnou součástí vyvážené snídaně

Nutriční profil snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno je i nadále neustále zdokonalován podle nových vědeckých objevů v oblasti výživy. Jejich příznivé účinky na metabolické parametry byly přesvědčivě prokázány řadou spolehlivých klinických hodnocení u zdravých osob i u osob s inzulínovou rezistencí.

bebeSpotřebitelům se doporučuje přizpůsobit velikost svých porcí věku, tělesné aktivitě a chuti k jídlu a doplnit je mléčným výrobkem, ovocem a vhodným nápojem, a vytvořit si tak vyváženou snídani.

Sušenky BeBe Dobré ráno jsou bohaté na pomalu stravitelné sacharidy. To znamená, že sacharidy v sušenkách BeBe Dobré ráno jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány během celého dopoledne, což je šetrné pro náš organismus, protože hladina cukru v krvi nekolísá ve velkých skocích.

Vyzkoušejte BeBe snídani: Sušenky BeBe Dobré ráno, kelímek bílého jogurtu, jablko a ovocný džus.

Reklama