Projekt Corega Senioři 2009 navázal na úspěšný projekt Senioři 2008, kde se společnost GlaxoSmithKline rozhodla prostřednictvím značky Corega rozšířit své obchodní aktivity o zdravotnickou osvětovou činnost a podporu lidí v seniorském věku. Projekt s názvem Senioři 2008 měl za hlavní cíl zaktivnit život českých seniorů a to dvěma cestami - odbornými přednáškami stomatologů v domovech důchodců a besedami s herečkou Valentinou Thielovou v knihovnách všech krajských měst České republiky.

Corega

Tým Corega Senioři 2009 se poté vydal na tour po ČR s nově vybudovaným preventivně-edukativním Centrem ústní hygieny pro seniory, které vzniklo na základě úspěchu tohoto projektu v roce 2008, ve snaze edukovat co největší počet seniorů a poskytnout jim odbornou pomoc stomatologa a zubní hygienistky přímo na místě. V rámci tour byl uskutečněn ojedinělý výzkum v oblasti péče o chrup a zubní náhrady u seniorů.

K 3. 12. 2009 jsou jako výstup z tour Pojízdného Centra ústní hygieny po ČR v rámci dotazovacího výzkumu k dispozici data z 5015 validních dotazníků. Což je v tomto segmentu velký testovaný vzorek.

Z celkového počtu 5015 dotazovaných vyplývá následující

  • Z celkového počtu návštěvníků Centra je nositelů zubních náhrad 53%
  • Z celkového počtu návštěvníků Centra nemá zubní náhradu 47%
  • Z celkového počtu návštěvníků nebylo u zubaře déle než 2 roky 17%
  • Z celkového počtu návštěvníků chodí k zubaři pravidelně 1 x za půl roku 35%
  • Z celkového počtu návštěvníků uvedlo, že nemá svého zubaře 10%
  • Z celkového počtu návštěvníků uvedlo, že nikdy nebyli informováni o správné péči o chrup 14%

Pojízdné Centrum navštívilo v rámci své tour během roku 2009 5 domovů pro seniory po celé ČR, 6 lázeňských měst a 6 výstavních akcí s předpokládanou vysokou návštěvností seniorů a 2 kulturní akce, celkem tedy 19 akcí. Tour plán Centra naleznete níže. Pro návštěvníky Centra byli připraveny jednak informace z oblasti péče o zubní náhrady a ústní hygieny obecně, v diskrétních zónách pak bezplatná konzultace stomatologa a praktická pomoc dentální hygienistky a v neposlední řadě seznamy stomatologů s nenaplněným stavem pacientů v daném regionu. Cílem projektu bylo zlepšit všeobecné povědomí o možnostech a trendech v péči o zubní náhrady a pomoci českým seniorům orientovat se v dostupnosti stomatologické péče.

corega

Další preventivně - edukativní částí projektu Senioři 2009 byla např. spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání, které sídlí v Kulturním domě Vltavská v Praze 7. V rámci této spolupráce se konaly celkem 3 akce. Dne 27. 1. 2009 proběhla první akce s názvem Křeslo pro hosta, kdy hostem pořadu byla tvář Coregy Valentina Thielová. Besedy se zúčastnilo 50 členů Centra a Valentina velmi pobavila celé publikum svými hereckými zážitky.

Druhou akcí byla dne 18. 3. 2009 přednáška MUDr. Františka Rubeše s názvem Péče o chrup, které se zúčastnilo téměř 90 posluchačů.

Spolupráci Coregy a Centra celoživotního vzdělávání zatím uzavírá třetí akce - přednáška Jezte, mluvte a smějte se s jistotou, kterou tentokrát odprezentovala stomatoložka MUDr. Adéla Roubíčková. Přednášky, která se konala pod hlavičkou bloku pořadů Ve zdravém těle zdravý duch, se zúčastnilo 220 posluchačů.

Corega

Corega tak informovala o správné péči o chrup a zubní náhrady na 300 pražských seniorů.

Corega také oslovila ke spolupráci nadační fond Veselý senior, který mj. pořádá pravidelná setkání svých členů v Café Illusion, a to vždy poslední čtvrtek v měsíci. Dne 29. 1. přednášel veselým seniorům MUDr. František Rubeš o správné péči o chrup a o zubní náhrady. Dne 30. 4. poté nadšené hosty přivítala se svou besedou herečka Valentina Thielová.

  • Veškeré informace k Projektu Corega Senioři 2009 a pojízdnému Centru ústní hygieny naleznete na webových stránkách www.corega.cz.
Reklama