S obecně prospěšnou společností Celé Česko čte dětem letos spolupracuje i projekt SenSen (Senzační senioři),který vznikl Nadaci Charty 77 / Konto Bariéry jako platforma pro rozvíjení aktivního životního stylu seniorů.

Do vybraných mateřských školek v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně budou od září do prosince 2014 po dobu jednoho týdne docházet senioři v pohádkovém kostýmu, kteří dětem přečtou krátkou pohádku, budou si s nimi povídat a na závěr jim věnují tištěnou pohádku, kterou dětem večer přečtou doma jejich rodiče. Nejvíce zájemců se přihlásilo právě z projektu SenSen.

vvvv

Projekt Babička a dědeček do školky má za cíl propojit nejmladší generaci se seniory, napomoci zlepšit vyjadřovací schopnosti dětí a rozvíjet jejich představivost. Je také odpovědí na současný trend, kdy se děti s pohádkovým příběhem stále častěji setkávají pouze prostřednictvím televize či různých informačních technologií. Senioři byli k předčítání pro děti proškoleni a byla jim doporučena i vhodná dětská literatura: např. „Tatínku, ta se ti povedla“ od Zdeňka Svěráka, „Kocourek Modroočko“ od Jiřího Koláře či „Lichožrouti“ Pavla Šruta. Nechybí ale ani klasické příběhy jako „O kocouru Mikešovi“ od Josefa Lady nebo „O krtečkovi“ Zdeňka Millera. Eva Katrušáková, ředitelka Celé Česko čte dětem, doufá, že se podaří rozšířit projekt „Babička a dědeček do školky“ do celé republiky: „Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku zlepšuje mimo jiné také schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci.“

Další informace: www.sensen.cz, www.celeceskoctedetem.cz

Reklama