Nedlouho po premiéře jsem navštívila promítání Borata ve Slovanském domě a musela jsem se chtě nechtě smát. Při mixu povinné reklamní půlhodinky a filmu se projevilo opravdové kouzlo nechtěného.K Boratovi zřejmě nemá cenu moc dodávat - česká média jsou recenzemi filmu poslední dobou docela zahlcená. I když přeci jen, kritiky se často omezují na zdůrazňování intelektuálního zázemí pseudoburana a snaží se jeho kontroverzní humor legitimizovat skrze fakt, že Sasha Baron Cohen má univerzitní diplom. Ano, a taky je to věřící žid, což při recenzích jeho antisemitského alter ega Borata občas vypadne.

Je docela příznačné, že sexistickým excesům je v českých recenzích věnováno prostoru poskrovnu, přestože se táhnou celým filmem. Je pravda, že Cohenův celovečerní film je v mnohém krotší než některé jeho skeče - podívejte se např. na Borata objevujícího skutečnost, že na Cambridge studují i ženy (viz), nebo na jiné Cohenovo alter ego, Aliho G, jenž hovoří s feministkou (viz).

Cohen opravdu přehrává sexistické burany na jedničku a jakoby mimochodem umí ze svých obětí vytáhnout kdejakou skrývanou xenofobii. V Čechách, kde mlaskání na kolemjdoucí ženy není ničím neobvyklým (viz komentář Terezy Brdečkové v Respektu č.47/2006) a sexistické vtipy dávají k dobru profesoři na oficiálních akademických přednáškách vysokých škol, se mnozí šovinisti při sledování Boratových kousků dobře baví, aniž by si všimli, že jsou boratovští burani. Je to k smíchu, ale člověku občas zatrne, když si uvědomí, kolik Boratů denně běhá kolem nás - a narozdíl od Cohena se dokonce i berou vážně.

Slovanský dům to geniálně ilustroval zařazením trefné reklamní předehry: dva kluci sedí vedle sebe na pohovce v zešeřelém pokoji, explicitně si přikryjí ústa dlaní a jakoby se vášnivě líbají. Do pokoje vstoupí dvě dívky, které zkoprní šokem a s jekotem berou nohy na ramena. Hoši se od sebe dostatečně chlapácky distancují a homofobní scénka je završena zhruba tímto komentářem: „Chceš vyměnit svoji holku za lepší? Kup si Maxim, kde najdeš ty nejlepší holky, a můžeš je zkusit sbalit na super mejdanu roku!“ Už vidíte Borata, jak uslintaně pádí na fakt hustej mejdan? Gratulace Slovanskému domu za vpravdě jasnozřivou dramaturgii!


Autorka je studentkou Katedry genderových studií FHS UK
Tisková a informační agentura gitA, www.ta-gita.cz

Reklama