Ženy a věda? Ani dnes to nemají vědkyně úplně jednoduché. Ale v 18. století? To jich bylo jako šafránu. Jednou z nich byla Caroline Herschelová, která se k astronomii dostala náhodou – díky svému slavnému bratrovi.

Caroline se narodila v Hannoveru v roce 1750. Její předkové pocházeli z Moravy z vesničky Heršpice poblíž Slavkova a původně se jmenovali Jelínkovi. Jenže byli protestanti, a tak se kvůli víře už v 17. století přestěhovali z katolické Moravy do protestantského Saska. Tam se přejmenovali na Herschelovy.

Carolinin tatínek se sice vyučil zahradníkem, ale láska k hudbě byla silnější. Stal se hudebníkem vojenské kapely, odstěhoval se do Hannoveru, kde se oženil. Z jeho deseti dětí jich přežilo šest. Všechny vedl k hudbě a zájmu o astronomii, která byla jeho koníčkem.

CarolineCarolinina matka příliš vzdělání svých dvou dcer nepodporovala. Chtěla, aby z nich vyrostly řádné hospodyně. Zapřáhla je doma. Caroline prodělala jako malá holčička tyfus a díky tomu příliš nevyrostla ani do výšky, ani do krásy. Brzy začalo být jasné, že na rozdíl od své starší sestry, která se vdala a měla děti, zůstane asi Caroline svobodná. Jejím údělem se stala péče o rodný dům.

Několik let po smrti otce se ale rozhodla, že přijme pozvání svého o dvanáct let staršího bratra Williama, který se stal varhaníkem a dirigentem v anglickém lázeňském městečku Bath. Tam se zanedlouho po příjezdu naučila anglicky a doplnila si celkem chatrné hudební vzdělání z Hannoveru. Byla nadaná, a tak brzy začala zpívat na lázeňských koncertech a dostávala nabídky i na koncertování do jiných měst.

Její bratr byl kromě hudby rovněž nadšený astronom. K pozorování oblohy mu ale nestačil vypůjčený dalekohled, a tak se dal do výroby nového, mnohem většího. Brzy byla bratrovou zálibou fascinována i Caroline a stala se jeho pomocnicí. Přes den se živili hudbou, po večerech a v noci pak pozorovali oblohu.

Williamovi se podařilo s její pomocí v roce 1781 vlastním dalekohledem objevit novou planetu – Uran. Brzy poté se William stal členem Královské vědecké společnosti a začal se věnovat už jen astronomii. To když mu anglický král Jiří III. nadšený jeho objevy nabídl lukrativní místo královského astronoma s pravidelnou roční rentou 200 liber. Tehdy také Caroline pověsila pěveckou kariéru na hřebík. Začala vést bratrovi domácnost a pomáhala mu při výzkumech i výrobě dalekohledů. Raritou byl gigantický dalekohled se zrcadlem o průměru 122 cm a ohniskovou vzdáleností 12 m.

S malým dalekohledem, který dostala od Williama, začala Caroline provádět vlastní pozorování. V roce 1789 objevila svou první kometu a v následujících letech ještě dalších sedm. Jedna z nich dnes nese její jméno 35P/ Herschel–Rigollet. Na základě toho ji král oficiálně jmenoval asistentkou jejího bratra. Jako první žena v Anglii začala pobírat od státu mzdu.

William Herschel byl dlouho starým mládencem, oženil se teprve ve svých  padesáti letech v roce 1788. Tehdy se od něj Caroline odstěhovala. I nadále s bratrem sice spolupracovala, ale začala mít více času na svá samostatná pozorování. Neměla rodinu, neměla děti, mohla se tedy cele věnovat jen vědě.

Hannover

Hannover je krásné historické město  

Po smrti svého bratra Williama vrátila do rodného Hannoveru. Když opouštěla Anglii, loučení prý bylo dojemné, přišla se s ní rozloučit celá královská rodina. Nezahálela ani v Hannoveru, uspořádala své výzkumy do katalogů. Žila tady ještě dalších 26 let a často ji tu navštěvoval její synovec John, také vědec, který pokračoval v práci svého otce Williama. Caroline se ve svém rodišti dožila krásného věku 98 let.

Za své úspěchy byla v roce 1828 oceněna zlatou medailí Královské astronomické společnosti v Londýně a v roce 1835 byla zvolena čestnou členkou této společnosti. Této pocty se jí dostalo jako vůbec první ženě v Anglii.

Foto: Wikipedia a Jiří Lády

 

 

I o těchto zajímavých ženách jste si mohli přečíst:

Reklama