Tento díl seriálu o slovanských bozích je s hvězdičkou. Zaměřili jsme se totiž na božstvo Pripegala, které je spjato nejen s plodností a úrodností, ale i sexem jako takovým. V jeho zobrazení tak nemůže chybět velký ztopořený pyj.

Žena, muž, nebo snad obojí? Názor na pohlaví Pripegala či Pripegaly se různí. Ale ať už bylo božstvo jakéhokoli rodu, vždy je neodmyslitelně spjato s plodností.

Je to kluk!

Příznivci maskulinní teorie staví na příbuznosti jeho jména s řeckým bohem Priapem, synem Dionýsa a Afrodity. Priap je bohem plodnosti ve světě rostlin, zvířat i lidí a má moc nad veškerou tělesnou láskou. Zobrazuje se jako postarší muž s obřím ztopořeným pyjem. Tuto teorii potvrzují dochované Pripegalovy idoly (náboženské sošky) s otvorem k nasazení falu. Lingvisté pak přidávají ještě další důkaz: Jméno Pripegala se objevuje i ve tvaru Příje, ze kterého můžeme číst souvislost českého názvu pohlavní nemoci syfilis – příjice.

Mohlo by vás zajímat...

Je to holka!

Ovšem i zastánci ženského pohlaví tohoto božstva se Priapnenechávají zahanbit. V jejich pojetí je Pripegala nejen bohyní plodnosti, ale samotnou matkou zemí, bájnou prvorodičkou a pramáti všech Slovanů. Toto o ní praví pověst:

Bohyni Pripegalo, naši pramáti Zemi, nesmírně pálilo a tlačilo celé její tělo. I přistoupil k ní bůh plodnosti Rod řka: „Nevzpírej se již více svému osudu a vyvrhni na svět tvora současně smrtelného i nesmrtelného tak, jak ti bylo předurčeno.“ Pripegalo tedy porodila tvory špinavé, hladové a žíznivé, ve kterých byla jen zloba a hořkost. Tu však přistoupil bůh Svarožic, aby tvorům vdechl vděčnost. A když ji vdechoval, bylo to slyšet. A to, co bylo slyšet, nazval Svarožic slovem. Tak slovem stvořil Slovany a z lásky je políbil na čelo. Od toho čela je pak ten tvor navěky zván člověkem.

Ovšem nelze ani vyloučit třetí teorii, a totiž že bylo božstvo Pripegala nositelem obojího pohlaví, tedy že ztělesňovalo současně mužskou touhu rozsévače i ryze ženské mateřství.

Pro úspěšný sex Slovani nelitovali ani lidských obětí

Jakkoli bylo poslání božstva nenásilné, obřady k jeho uctívání nejspíš zas tak mírumilovné nebyly. Roku 1108 magdeburský arcibiskup Adalgot ve své výzvě k tažení proti Slovanům uvádí: „Kdykoliv se fanatičtí kněží chtějí oddávat svému hýření, vyžaduje Pripegala - krutý v nařízeních - hlavy, a tak se musí konat takové oběti. Pripegala, jak říkají, je Priapos a nemravný Belfegor. Tu po stětí křesťanů drží kněží na oltáři svého znesvěcování džbány naplněné lidskou krví, povykují strašlivými hlasy a říkají: ,Slavíme den radosti, Kristus je poražen, vítězí nejmocnější Pripegala.´“

Otázkou je, nakolik se arcibiskupova slova odráží od skutečné reality a kolik tvoří jen systematická propaganda sloužící k dosažení „vyšších cílů“.

Co tedy o božstvu Pripegala víme?

Mírně nadneseně se dá říci, že s jistotou vůbec nic. Není jasné ani jeho pohlaví, ani přesný průběh obřadů. Ovšem i když víme jen to, že jej uctívali polabští Slované Luticové, a že měl jistojistě co do činění s plodností, neztrácí tím nic na své atraktivitě. Zvlášť dnes, kdy světu vládne sterilita a umělé oplodnění by jistě mnohé páry obětovaly kdovíco, jen aby jim byl dopřán dar plodnosti.

Kam dál?

Reklama