Zítra slavíme Den české státnosti, kterým si mimo jiné připomínáme i svatého Václava.  Při té příležitosti bych rád připomněl osobnost Emila Háchy.

Nejsem historik a tak nechť mi případné drobné nesrovnalosti odborníci prominou. K tomuto článku mne vyprovokovala vzpomínka na školní léta mého nejstaršího syna Adama. Měl napsat referát o nějakém významném československém prezidentovi. Po zvážení všech pro a proti jsem mu doporučil Emila Háchu. Prezidenta, který bojoval za český lid v době útlaku a protektorátu a který dokázal pomoct stovkám lidí v období, kdy jim hrozila smrt.

Emil Hácha

Syn však přinesl poznámku, že Hácha nebyl náš prezident, ale kolaborant. Tehdy jsem nelenil a za dějepisářkou, od pohledu kovanou komunistkou, zašel a řekl jí, aby se podívala na dějiny jinou, než komunistickou optikou.

Osobně jsem přesvědčený, že Edvard Beneš byl daleko větším zrádcem našeho národa než Emil Hácha. Zatímco Edvard Beneš přistoupil na Mnichovský diktát a zdrhl si do Ameriky, Emil Hácha na nátlak okolí a pro dobro českého lidu „vzal“ funkci prezidenta a ve velmi těžkých časech a snažil se minimalizovat škody způsobené Němci.

Protestoval proti germanizaci, proti uvěznění vysokoškoláků a mnoho jich dostal z vězení. Také úzce spolupracoval s protinacistickým odbojem, i když mu za to hrozil trest nejvyšší.  A i soudy nakonec uznaly, že za své činy po roce 1943 nemohl.  Byl totiž těžce nemocný, v pokročilém stádiu arteriosklerózy se stal pouze figurínou, za kterou jednali a mluvili Němci. V dnešní době bychom řekli, že v té době byl nesvéprávný.

Emil Hácha

V titulku jsem položil otázku, zda byl zrádce.

Jsem přesvědčen, že nebyl. Dle mého nebyl zrádce, byl hrdina, který věděl, že se za své hrdinství nejspíše nikdy nedočká ocenění!

Zrádcem v té době byl Edvard Beneš. Dvakrát  zaprodal český lid, sebral mu hrdost a čest a navíc dle mnohých historiků byl ruský špion s označením „19“

Více naleznete pod odkazy níže:

Emil Hácha

Edvard Beneš

Reklama