Cesta k roku 2012, konkrétně k 21. 12., podle některých výkladů není ničím jiným než cestou k otevření lidské mysli a radikální přeměně nás všech v oblasti duchovna. Konec času tedy podle této teorie znamená změnu nás samých na úrovni myšlení a měřítek hodnot.

med

„Rok 2012 nemusí být nutně konec světa například v podobě srážky planet nebo z důvodu erupčních anomálií slunce. Rok 2012 by měl být chápán jako symbolický letopočet výrazné revoluční změny v myšlení a návratu žití v souladu s přírodou.

Pozvolný přechod do století duchovní přeměny již dávno nastal a probíhá. Stále více a více lidí jako by procitávalo z umělého spánku a cítí, že se světem není něco v pořádku. Stále více a více lidí si uvědomuje, že jejich život nemusí vypadat a fungovat tak, jak jej řídí mocenské struktury financované kumulovaným kapitálem a marketingově řízený prostřednictvím zkorumpovaných médií.

Menšině, které jde pouze o ovládnutí, řízení a manipulaci světa, založeného na uměle udržovaném stálém nedostatku peněz a některého zboží u většiny populace a závislosti na konzumním stylu života, pomalu zvoní hrana. Lidstvo se mění – dospívá a otevírá se kanál, dosud uzavřený. Výsledek – radikální změna nás samotných na úrovni duchovna,“ říká se na mnoha webových stránkách i v knihách věnovaných tomuto tématu.

„Stojíme na prahu nového věku, v němž bude slučitelné to, co kvůli předsudkům bylo zavrhováno, a v němž nám budou k dispozici věci a schopnosti, o nichž jsme se až dosud jen zřídka odvažovali snít. Je to doba, v níž dochází k obrovskému přerodu. Buďme vděční, že jsme byli mezi vyvolenými, jimž bylo povoleno sem právě v této době přijít, a snažme se nestěžovat si na obtíže, které této transformaci napomáhají.“

Kéž by to byla pravda!

Nakonec, proč by být nemohla? Sama jsem si všimla, jak se za poslední tři roky změnili lidé v mém okolí, jak je najednou zajímají zcela jiné věci.

A když se podíváme, o kolik vzrostl zájem o duchovní literaturu i třeba TV pořady s touto tématikou, může to být klidně i pravda.

I na vás, Ženy-in, jsem za dobu, co se na magazínu zabývám těmito tématy, zaznamenala obrat, kterého si nešlo nevšimnout.

Je docela klidně možné, že se jen zcela podvědomě připravujeme na něco, co je před námi, protože se starým modelem myšlení bychom to, čeho se staneme účastníky, jen stěží ve zdraví přežili.

Možná se opravdu suneme k vnějším změnám, které udýcháme jen díky tomu, že se do té doby výrazně změníme uvnitř.

Reklama