Po dobu následujícího měsíce zkrášlí cestu ulicí Česká v centru města Brna instalace dvousetpadesáti barevných deštníků. Za iniciativou stojí místní platforma Živé město, která přišla s ideou, a Nadace DRFG, která projekt realizuje a financuje. Cílem projektu, který se inspiroval řadou jižních metropolí, je zvelebit městský prostor a zpříjemnit jeho obyvatelům přechod z letního období do deštivého podzimu.

destniky

Platforma Živé město, kterou založilo architektonické studio Chybik+Kristof Architects&Urban Designers a nezisková organizace Společně veřejnými aktivitami oživuje centrum Brna. „V případě deštníků se prozatím jedná o pilotní realizaci. Pokud se zastínění bude líbit, je možné ho v následujících letech realizovat na dalších lokacích,“ dodává k projektu v ulici Česká koordinátorka platformy Veronika Staňková.

destniky

„Nápad se nám hned líbil. Nadaci DRFG jsme založili na jaře 2016, přáli jsme si oslavit její vznik tím, že darujeme Brňanům něco krásného a pestrobarevného, co tu ještě nebylo. Záleží nám na dalším zatraktivnění Brna jako místa setkávání,“  vysvětluje výkonný ředitel Nadace DRFG David Macek.

Na návrhu instalace v ulici Česká kromě studia Chybik+Kristof Architects&Urban Designers pracoval tým architektů A PLUS, který je zároveň členem brněnské investiční skupiny DRFG. Na technickém zajištění projektu spolupracuje městská akciová společnost Technické sítě Brno.

destniky

Deštníky jsou vyrobeny v osmi barvách a každý zdobí decentní motto Nadace DRFG: Všechno začíná setkáním. „Jsme poctěni, že jsme se mohli potkat s tak skvělými partnery, jakými jsou Petr Kalousek, autor mezinárodně oceňovaného Roku smíření a Chybik+Kristof Architects&Urban Designers, kteří mimo jiné získali medaili za český pavilon na EXPO Milano 2015,“ uzavírá Macek.

V minulosti Živé město například pomohlo navrhnout letní kino na radnici městské části Brno–střed a aktuálně se zabývá úpravami přednádražního prostoru ke Dni bez aut, který se bude konat 22. září 2016, nebo koordinaci architektonických a urbanistických návrhů pro Brno do projektu Městské zásahy.

Živé město – Jde o jedinou reálně fungující a aktivní platformu dnešní generace, jejímž cílem je obnova života v centru Brna i propagace jeho atraktivity. V rámci svých činností platforma také podporuje zajímavé nápady a řešení zvenčí, jejich propagaci, networking a vede dialog mezi soukromým, veřejným a podnikatelským sektorem. Reaguje tak na tendenci snižování zájmu o jeho využití, který zbytečně přesouvá aktivity občanů, turistů i podnikatelů na jiná místa. „Naším cílem je prosperující centrum žijící městským životem, které motivuje k podnikání i trávení volného času,“ komentuje zájmy Živého města Veronika Staňková.

Nadace DRFG – Od svého vzniku se investiční skupina DRFG snaží pomáhat a podporovat řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů. Podnikání není jen tvrdý byznys, má svoji lidskou stránku a širší společenský rozměr. Nadaci DRFG záleží na kráse ve veřejném prostoru, vstupuje do něj futuristickou architekturou, sbírkou moderního umění, špičkovou módou, vynikající středoevropskou gastronomií i jinak. Přišel čas, aby investiční skupina DRFG své rozmanité podpůrné aktivity sjednotila a mezinárodně ukotvila. Proto založila Nadaci DRFG.

Reklama