Obáváte se trombózy, infarktu, mrtvice nebo jiné cévní komplikace? Vyskytlo se toto závažné onemocnění ve Vaší rodině? Nyní si můžete nechat udělat jednoduchý genetický test, podle kterého lze zjistit přítomnost tzv. vrozené trombofilní mutace.  Stačí navštívit některou z 42 poraden Světa zdraví v ČR, kde vám odeberou vzorek DNA, zhruba do tří týdnů pak máte výsledek testu provedený přední českou genetickou laboratoří.

Nejrizikovějšími skupinami z hlediska vzniku trombů jsou těhotné ženy a ženy používající antikoncepci či hormonální léčbu a také lidé obézní. Proto také genetické testy začali nabízet ve Světě zdraví, síti poradenských center pro trvalé zhubnutí.

„Stovky našich klientů, kteří u nás řeší obezitu či nadváhu, výživovým specialistům potvrdilo, že se trombofilie obávají. Proto jsme se dohodli s předním českým genetickým centrem, že pro naše poradny budou provádět genetické testy,“ říká k zavedení nové služby Světa zdraví generální ředitel Josef Hůla.

Vznik trombu a testování trombofilních mutací

Někdy se stane, že se trombus (krevní sraženina) nebo jeho část odlomí a putuje cévním systémem až do míst, kde ucpe důležitou cévu a způsobí tak závažnou poruchu prokrvení v této oblasti. Tyto tromby mohou doputovat až do srdce a způsobit infarkt, v mozku mozkovou příhodu, v plicích plicní embolii atd. Nejčastější formou tromboembolické nemoci je pak tzv. hluboká žilní trombóza, kdy se tromby tvoří v hlubokých žilách dolních končetin.

Trombofilie může být dědičná, získaná, anebo vzniká kombinací dědičných a nedědičných příčin. Vyšetření vrozeného trombofilního stavu provádí genetické laboratoře z DNA, jejíž vzorek se získává stěrem slin v ústní dutině. „Naše laboratoř pak testuje tzv. trombofilní mutace genů, které ukazují na zvýšené riziko trombofilie. Nejčastější je přitom Leidenská mutace, jejímž nosičem je až pět procent české populace,“ vysvětluje MUDr. Petr Lošan, ředitel Genetiky Plzeň, která pro pobočkovou síť Světa zdraví bude testy provádět.

Rizikové faktory a rizikové skupiny

Podle něho má na výskyt tromboembolické nemoci kromě genetických faktorů také životospráva, obezita, kouření a další zevní faktory. Rizikovými skupinami jsou zejména těhotné ženy, ženy, používající antikoncepci či hormonální substituční terapii v přechodu a lidé s nadváhou. 

„Obézní lidé mají méně fyzické aktivity, vyšší tendenci k hypertenzi, vzniku křečových žil, hypercholesterolemii a všechny tyto uvedené symptomy přímo zvyšují riziko vzniku trombózy či embolie,“ vysvětluje MUDr. Ondřej Nývlt, předseda Lékařské rady Světa zdraví. A to je také důvodem, proč tato síť nutričních poraden tuto novou službu - genetické testy - zavádí.  Jeden genetický test na zjištění rizika trombofilie vyjde ve Světě zdraví na 2000 korun.

Nedědičné  trombofilní stavy

Mezi situace, kdy se zvyšuje riziko vzniku trombu patří:

  • dlouhodobé znehybnění, tj. upoutání na lůžko nebo fixace končetiny v sádrovém obvazu, dlouhé cestování spojené s dlouhým sezením
  • užívání antikoncepce (společně s Leidenskou mutací zvyšuje riziko vzniku trombu 30x)
  • užíváno hormonální substituční terapie v přechodu
  • těhotenství, šestinedělí
  • obezita, kouření, křečové žíly
  • onkologická onemocnění, chronická střevní onemocnění, autoimunitní onemocnění, sepse
  • kombinace jakýchkoliv výše uvedených faktorů

tepnyhlava

Svět zdraví

svetSíť poraden zaměřená na oblast správné výživy a redukci váhy. V současné době je po celé ČR 42 poboček Světa zdraví a 13 na Slovensku. Síť poraden vlastní společnost SUNKINS - český výrobce špičkových nutričních doplňků založených na nejmodernějších technologiích s důrazem na přírodní ingredience. Vznikla v roce 2007 s cílem poskytovat klientům produkty a služby pro lepší kondici a úpravu váhy.

Genetika Plzeň

genetGenetika Plzeň byla založena v roce 2002 předním českým genetikem Doc. František Lošanem. Původně z jedné ambulance s laboratoří vybudoval se svým synem MUDr. Petrem Lošanem za deset let moderní pracoviště klinické genetiky, které se specializuje mimo jiné na ultrazvukovou detekci vrozených vad. Díky přístrojům, které patří k nejlepším zemi, se do Plzně sjíždí i zahraniční klientela.

www.svet-zdravi.cz

Reklama