Strach o to, že ztratím zaměstnání, je v naší společnosti normální. Pokud nebudu mít práci, nebudu mít pravidelný příjem a dostanu se do sociálních obtíží, to je celkem jednoduchá rovnice. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo nedávno tiskovou zprávu, ve které se zabývá mírou nezaměstnanosti v červenci tohoto roku.Pracující žena

Ze zprávy vyplývá, že nezaměstnanost postupuje podle očekávání v závislosti například na sezónních pracích. „Vývoj nezaměstnanosti není překvapivý, odpovídá našim předpokladům,“ tvrdí ministr Jaromír Drábek. Z matematické řeči procent, které tvrdí, že míra evidované nezaměstnanosti se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila v červenci o 0,2 procentního bodu na 8,7 %, se přenesme do řeči jednoduchých počtů...

Co ovlivňuje červencovou nezaměstnanost?

„Slabší zájem některých zaměstnavatelů přijímat nové pracovníky v průběhu dovolených, do evidence úřadů práce také začínají přicházet čerství absolventi škol, především vysokoškoláci,“ tvrdí Drábek. Dalším pravidelně se opakujícím jevem je prázdninová nezaměstnanost pracovníků ze školství a nižší aktivita v umísťování nezaměstnaných žen (ty v řadě případů využívají možnost zůstat s dětmi o prázdninách doma: 10,3 procenta).

Toto jsou červencová fakta

  • Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 44 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (16,0 %), Děčín (14,8 %), Bruntál (14,6 %), Hodonín a Karviná (shodně 13,9 %).
  • Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,9 %), Praha (4,0 %), Praha-západ (4,2 %) a Mladá Boleslav (4,9 %).
  • Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo 57 úřadů práce - nejvyšší nárůst byl v okresech Praha a Praha-východ (shodně o 3,3 %), Mladá Boleslav (o 3,1 %) a Brno-město (o 2,9 %).
  • Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 20 úřadů práce - nejvyšší pokles byl dosažen v okresech Jindřichův Hradec (o 2,1 %), Český Krumlov a Tachov (shodně o 2,0 %).
  • Nově zaevidováno v průběhu července bylo na úřadech práce 55 634 osob. Ve srovnání s minulým měsícem je to více o 6 846 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to méně o 14 588 osob.
  • Z evidence úřadů práce odešlo v průběhu července celkem 50 850 uchazečů (nově zaměstnaní či vyřazení uchazeči).
  • Žena se bojí o práci

V hlavě se člověku honí spousta otázek. Na jednu z nich mi odpovězte v anketě, o ostatních můžete diskutovat...

Bojíte se, že přijdete o práci? Jak daleko jste ochotná za prací dojíždět? Byla by pro vás ztráta zaměstnání fatální?

lupa

Reklama