Bioprodukty jsou pro spotřebitele v České republice v mnoha případech ještě neznámou. A přitom koupí biopotravin podporujete své vlastní zdraví, ekofarmáře a rozvoj produkce bezpečných a kvalitních potravin. Dost důvodů, proč si o bioproduktech říci více.

Z výsledků srovnávacích výzkumů kvality biopotravin a běžných konvenčních potravin vyplývá, že bioprodukty mají více vitaminů a minerálů, a to v souvislosti s vyšším obsahem sušiny. Biozelenina má podle všech studií vyšší obsah vlákniny, minerálních látek a vitaminů. Například vitaminu C má o 27 % více, hořčíku o 29 % více, železa o 21 % více.

Co je to bioprodukt?
Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiva a sadby a dalších ekologických výrobků, na níž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.

Může to být například zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné a aromatické rostliny, ale také syrové mléko, vejce nebo živá zvířata.

Co je to biopotravina?
Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.

Bio značky
V České republice platí ustanovení zmíněného zákona o povinném označování veškerých produktů ekozemědělství značkou BIO.


Od roku 2005 je tato značka převedena do vlastnictví státu a její používání bude upraveno novelou zákona 242/2000 Sb. Tato značka má dnes největší marketingový význam a její používání na obalech potravinářských výrobků je srozumitelné spotřebitelské veřejnosti.


V Evropské unii lze používat celoevropskou značku pro biopotraviny. Získání certifikátu KEZ* pro produkty ekologického zemědělství k použití této značky ekozemědělce a výrobce také opravňuje. Tato značka se používá zatím pouze výjimečně. Nicméně přesná pravidla pro správné použití značení jsou platná v celém rozsahu i pro značení značkou BIO.


Další značkou, kterou může zemědělec nebo zpracovatel vyjádřit vyšší úroveň ekologického hospodaření a zpracování produktů ekologického zemědělství, je značka KEZ – s textem IFOAM ACCRE-DITED. Tato značka má význam především pro vývoz produktů ekologického zemědělství.

 

Sledujete v obchodech kromě ceny a složení i označení produktů? Je vám jedno, zda se jedná o běžné potraviny, či si vybíráte raději  BIO potraviny? Připadá vám jejich cena příliš vysoká? Která BIO potravina se už trvale objevuje ve vašem jídelníčku a proč?

Reklama