transTransplantace orgánů v České republice zažívá významné období. V loňském roce výrazně stoupl počet dárců a letos vstoupila v platnost novela transplantačního zákona. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo v sedmi transplantačních střediscích v České republice transplantováno celkem 237 ledvin, 32 srdcí, a 63 jater. Těchto výsledků by nebylo dosaženo bez významného přičinění stávajícího ministra zdravotnictví Martina Holcáta, který stál u zrodu Koordinačního střediska transplantací.

O zřízení Koordinačního střediska transplantací rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR v červenci roku 2003, a to na základě zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů. Právě u vzniku tohoto zákona stál doktor Holcát, který tehdy zastával funkci prvního náměstka na ministerstvu zdravotnictví a v roce 2004 se pak stal ředitelem Koordinačního střediska transplantací. To vybudoval jako zcela novou instituci a vytvořil zde základní organizační struktury. „Koordinační středisko transplantací vytvořil prakticky na zelené louce. Ve velké míře zde zužitkoval zkušenosti s problematikou, jíž se dlouhodobě věnoval – komunikací ve zdravotnictví,“ připomíná stávající ředitel Koordinačního střediska transplantací MUDr. Pavel Březovský.

Počátky existence Koordinačního střediska transplantací byly spojeny zejména s výběrem pracovního týmu, budováním základní infrastruktury a se snahou o získání odpovídajícího postavení v systému české transplantační medicíny. Pro posílení řádného fungování byl kladen důraz na jeho důslednou personální, věcnou, prostorovou a technickou nezávislost na jednotlivých transplantačních centrech, aby byl vyloučen potenciální střet zájmů. Dnes se jedná o respektovanou instituci, a to jak doma tak i na poli mezinárodním, účastní se řady projektů Evropské unie s cílem maximalizovat bezpečnost a kvalitu transplantací a zpřístupnit orgány v rámci mezinárodní spolupráce i čekatelům z dalších zemí. V roce 2012 dosáhl počet žijících dárců čísla 71, což je takřka 80pocentní nárůst oproti předchozímu roku. Počet zemřelých dárců vzrostl na 216. To představuje zvýšení o 17 procent.

trans1

Reklama