V poslední době jsme svědky působení různých reklam na doplňky stravy v televizi i v tisku nabádajících nic netušící veřejnost k tomu, aby kupovala přípravky s dvojnásobnou silou či dokonce přípravky 60 x silnější. V podvědomí spotřebitelů těchto neléků mají takové reklamy vyvolat dojem, že něco, co je silnější, je také adekvátně účinnější. Je tomu skutečně tak? Vzpomeňme si přece, co nás učí farmakologie…

Klasickým příkladem toho, jak psychologie reklamy tohoto typu funguje u doplňků stravy, jsou přípravky obsahující betakarotén. V poslední době se objevila na trhu řada produktů obsahujících tuto látku v dávce 25.000 IU pro každodenní užití. Následující fakta, která uvádím, mohou být jistě námětem pro naši legislativu, která stanovuje možné obsahy jednotlivých látek v doplňcích stravy.

Prospěšné účinky beta karotenu jsou všeobecně známy, zejména v kůži jako ochrana před ultrafialovým zářením. Tím se stává beta karoten populární zejména v období jara a léta. Další významnou funkcí beta karotenu může být přeměna v těle na vitamín A.

Experimentální modely rovněž u beta karotenu potvrdily možnost prevence rakoviny. Jednak to může být podporou vzniku specifických antigenů sdružených s nádorem, dále přes regulaci metabolismu cytochromu P450, inhibicí metabolismu arachidonové kyseliny, inhibicí procesů vedoucích k nestabilitě a poškození chromozomů vlivem na apoptózu a několika dalšími biologickými procesy.

Mnoha toxikologickými studiemi se navíc zjistila bezpečnost beta karotenu i při vysokých dávkách.

Závěry těchto studií podpořily myšlenku, že by beta karoten mohl být účinný v prevenci nejzávažnějších nádorů, zejména rakoviny plic u kuřáků. Jaké však bylo zděšení vědců, když zjistili, že dávky již kolem 20 mg naopak riziko vzniku rakoviny plic zvyšují. Následně se zjistilo, že to je právě díky toxickým látkám v cigaretovém kouři, které jsou při zvýšených hladinách beta karotenu více agresivní a mohou tak snadněji vyvolat vznik nádorových buněk.

Na základě těchto zjištění se odvodilo, že by celkový příjem beta karotenu, zvláště u kuřáků, neměl přesáhnout určitý maximální limit.

Příjem beta karotenu do organismu může být ze 3 různých zdrojů:

a) přirozené zdroje v potravinách přispívají 2-5 mg na osobu a den,

b) přídatné látky v potravinách 1-2 mg a dále to jsou c) doplňky stravy.

Kombinace zdrojů a) a b) reprezentuje příjem zhruba 3-7 mg (může to ale být až 10 mg, v závislosti na ročním období a dietních zvyklostech).

Proto existuje velmi malý rozdíl mezi příjmem, který má příznivé účinky na zdravotní stav (10 mg, především z přirozených zdrojů) a příjmem, který může způsobovat nežádoucí účinky (20 mg). Za této situace by se všechny doplňky stravy s obsahem beta karotenu měly užívat velmi obezřetně a jako přijatelná se jeví maximální dávka 6 mg (10 000 IU). Při této dávce se využijí příznivé účinky a zároveň nehrozí nežádoucí účinky ani u silných kuřáků. Jakákoliv vyšší dávka již může být nebezpečná.

Doplňky stravy, které obsahují i 25 000 IU beta karotenu jsou z tohoto pohledu naprosto nepřijatelné a měla by být vyvinuta aktivita k co nejrychlejšímu stažení těchto nebezpečných přípravků z trhu. Následně by se mělo apelovat na kompetentní osoby, aby se nejvyšší přípustné množství beta karotenu zakotvilo v příslušné legislativě.

Autor: Mgr. Jan Heinrich, specialista na výživu

Reklama