Večerní bolest nebo pocit těžkých nohou, otoky – stavy, které zná alespoň občas většina z nás. Bohužel u 60 % lidí tyto pocity následuje onemocnění křečových žil, které může vyústit až ve vznik bércového vředu. Jedná se o onemocnění, jež postihuje pacienty ve středním a vyšším věku a jako konečný projev křečových žil se vyvine zhruba u 1 % populace.

Bércový vřed je poškození povrchu kůže, které zasahuje i do hlubších vrstev. Jeho okolí je zpravidla zanícené. Poškozené místo je velmi bolestivé a náchylné k infekci. Léčba je velmi zdlouhavá a ekonomicky náročná. Pacient kvůli zapáchající a bolestivé ráně trpí izolací od společnosti, otoky nebo pocitem těžkých nohou.


PŘÍČINY VZNIKU

Bércové vředy vznikají z různých příčin a je úlohou lékaře určit původ vředu – jen tak je možné nastavit správnou a účinnou léčbu. Ovšem za většinou bércových vředů stojí chronická žilní nedostatečnost (80 %).

Jedná se o stav, který vzniká při  poruše návratu krve z dolních končetin do srdce. Za normálních okolností proudí krev v žilách jen směrem nahoru, což zajišťuje soustava chlopní, fungujících jako jednosměrné ventily. Při žilní nedostatečnosti chlopně nefungují správně. Krev v nohách stagnuje, žíly se rozšiřují a vznikají křečové žíly. Porucha odtoku tekutiny vyvolává pocit těžkých nohou, otoky, změnu barvy pokožky a nakonec i bércový vřed.

Křečové žíly, jejichž nejhorší komplikací je pak vznik bércového vředu, jsou typickou civilizační chorobou – u zvířat se s ní nesetkáváme. Příčinou tohoto onemocnění může ovšem být dědičná dispozice, obezita a prodělaný zánět hlubokých žil. Velkou mírou se na vzniku křečových žil podílí nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání a do určité míry i věk.

 

LÉČBA BÉRCOVÉHO VŘEDU

Až do 90. let tohoto století se bércové vředy léčily pomocí mastí, roztoků, zásypů a dalších zevních prostředků.  V současnosti se ale ve většině vyspělých zemí ujala nová, moderní a velmi účinná metoda, která spočívá v používání speciálního krytí na rány, které v ní udržuje vlhké prostředí. Délka hojení je díky udržování vlhkého prostředí v ráně daleko kratší a počet zcela zhojených případů je několikanásobně vyšší.

Léčba bércového vředu je jak místní, tak i celková. Samotný vřed vyléčíme použitím tzv. vlhké metody hojení ran. Ovšem důležité je odstranit samotnou příčinu jeho vzniku, kterou bývají často křečové žíly, nadváha, špatná výživa, nedostatek pohybu, kouření.

NORMALIZACE TOKU KRVE V ŽILÁCH, ODSTRANĚNÍ VARIXŮ

Tradičním a dobře ověřeným způsobem normalizece toku krve v žilách je kompresivní terapie.  Zjednodušeně se dá říci, že v rozšířených žilách k sobě chlopně nedoléhají, kdežto při aplikaci správného kompresivního obvazu se žíly zúží a „ventily“ začnou fungovat.

U části pacientů je třeba odstranit varixy, buď jejich sklerotizací nebo operací. Je třeba vědět, že i po zákroku dochází k recidivě problému a pacienti vyžadují doživotní (alespoň v době zátěže – dlouhé stání, náročný den) kompresivní léčbu. Bez kompresivní terapie je léčba žilní nedostatečnosti nemožná.

Pro kompresivní terapii nabízí HARTMANN-RICO tyto obvazy:

Ideal – univerzální elastický obvaz s krátkotažným efektem, vysokým obsahem bavlny, příznivou cenou a výbornou tolerancí.

Idealflex – univerzální obinadlo s krátkým tahem, vytvářející silnou kompresi

Pütterbinde – silná komprese při onemocněních cévního a lymfatického systému a při bércových vředech

OŠETŘOVÁNÍ RÁNY – BÉRCOVÉHO VŘEDU

Nejvhodnější léčbou je použití prostředků tzv. vlhké terapie.

Výhody použití vlhké terapie:

·        Materiály jsou koncipované tak, že udržují v ráně vlhké prostředí, které je přirozené pro hojivé procesy. Nelepí se na ránu – převaz i rána samotná jsou tak méně bolestivé. Navíc nedojde při převazu k strhnutí nově vytořeného epitelu (buněk pokožky), jak se často stává při použití tradičních obvazů.

·        Díky vlastnostem výrobků vlhké terapie není třeba podstupovat tak časté převazy, které pacienta traumatizují. Léčba je navíc rychlejší a efektivnější než v případě použití tradičních obvazů. Převaz je rychlejší, je jich třeba menší počet, čímž také dochází k úspoře finančních nákladů na léčbu.

·        Výběr materiálu a ošetřování jsou jednoduché a převaz zvládne po zaučení i samotný pacient nebo jeho příbuzní.

·        Moderní materiály umožňují zařazení pacienta do běžného života, často i pracovní schopnost, protože snižují zápach a vytekání tekutiny z rány. Mnozí pacienti proto nemusí po dobu léčby zůstáva v nemocnici odděleni od svých blízkých.

Společnost HARTMANN-RICO je renomovaným specialistou na výrobu systému moderních produktů pro ošetřování rány a kompresivní terapii. Spojením těchto aktivit vzniká ucelený systém ošetřování dlouhotrvajících ran, zaměřený zvláště na největší skupinu z nich – žilní vředy.

TŘÍ FÁZOVÁ TERAPIE

Ošetřování rány probíhá ve třech fázích. První, neboli čisticí fáze (exsudace) probíhá od vzniku poranění až po vyčištění rány od všech nekróz a infekcí. Na použití v první fázi  (fáze čištění rány) je vhodný i Atrauman Ag – krytí na rány obsahující stříbro. Stříbro působí jako dezinfekce, toto krytí je tedy vhodné na infikované, nebo infekcí ohrožené rány.

 

Během druhé proliferační fáze (granulace) je třeba vyplnit ránu novým      tkanivem. V této fázi podporuje vhodné krytí tvorbu nové tkáně tím, že vyrovnává potřebnou vlhkost v ráně a chrání ji před vysycháním. Toto krytí působí proti zanesení infekcí a mechanickému dráždění. Pro tuto fázi hojení (granulace) jsou určené přípravky Hydrocoll a PermaFoam.

Hydrocoll vytváří ideální mikroklima pro nerušnou výstavbu nové tkáně. Jde o hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou z polyureátu na povrchu, která nepropouští choroboplodné zárodky. Při absorbci z rány dochází  k tvorbě gelu, který v sobě uzamyká bakterie a toxiny z rány.

PermaFoam se hodí především na ošetřování povrchových ran, jejichž okolí je mimořádně citlivé nebo poškozené. Pórovitá struktura hydroaktivního pěnového obvazu stimuluje tvorbu nového granulačního tkaniva a umožňuje rychlou absorpci sekretu i pod tlakem, čímž je tedy obvaz vhodný i při kompresivní terapii.

 

V závěrečné fázi (epitelizace) je nové tkanivo překryto kůží.  V této třetí fázi se používá krytí, které urychluje dělení buněk tím, že udržuje prostředí vlhké a zabraňuje tak předčasné tvorbě strupu. Hartmann vyvinul transparentní hydrogelové krytí Hydrosorb, jež je možné použít i na popáleniny 2.stupně. Jeho tranparentnost umožňuje  sledovat hojení rány i bez převazů. Je možné jej aplikovat až do úplného zahojení rány.

 

Pro všechny tři fáze hojení je vhodný polštářek TenderWet. Jedná se o polštářek na rány ze superabsorbčního polyakrylátu, který aktivuje Ringerův roztok. Tyto polštářky se vyměňují buď po 12 nebo 24 hodinách. Během doby, kdy je polštářek na ráně přiložen, dochází k jejímu kontinuálnímu vymývání a čištění a zároveň udržuje spolu s Ringerovým roztokem vlhké prostředí příznivé pro hojení. Výhodou přípravku TenderWet je i absence jakýchkoli vedlejších účinků, a pokud je již aktivovaný Ringerovým roztokem, pacient si jej může vyměňovat i sám v domácím prostředí.

 

Krom výroby těchto přípravků investuje Hartmann Rico mnoho energie do informovanosti odborné i laické veřejnosti. Stálým dialogem se zdravotníky se snaží své výrobky přizpůsobit tak, aby nejen kvalitně léčily, ale také poskytovaly pacientům s těžkým a bolestivým onemocněním co nejpohodlnější péči.

Reklama