Atopický ekzém může postihnout jen malou část těla, nebo zasáhnout až někdy až 100 procent povrchu těla. Komu něco takového hrozí, jakou vinu nese psychika a jak si pacienti průběh onemocnění zhoršují? To nám prozradila lékařka Jarmila Čelakovská z Kožní kliniky v Hradci Králové.

Proč k ekzému vlastně dochází?
Základním znakem u pacienta s atopickým ekzémem je porušená kožní bariéra související s nedostatkem tukových látek v povrchní vrstvě kůže a s porušeným ochranným přirozeným kyselým kožním pláštěm. Právě suchá kůže patří mezi základní rysy atopického ekzému, stejně tak náchylnost atopické kůže ke zhoršení projevů po působení provokačních faktorů úzce souvisí s porušením kožní bariéry. Také svědění může bezprostředně souviset s nadměrnými ztrátami vlhkosti při porušené kožní bariéře.

skin

Převážná část klinických příznaků atopického ekzému se dá pochopit právě v  souvislosti se zvýšenou propustností kožní bariéry, která umožňuje hlubší proniknutí vysokomolekulárních alergenů (inhalačních a potravinových), ale i nespecifických dráždivých kontaktních alergenů, čímž se může zvýšit riziko kontaktní alergické reakce. Přirozený ochranný film kůže je tedy u pacientů s atopickým ekzémem porušen, a ta se nemůže bránit nepříznivým vlivům zevního prostředí. K nim patří škodlivé vlivy znečištěného ovzduší, větší intenzita ultrafialového záření, chemické látky ve vodě a působení řady mikroorganismů.

I u zdravých lidí přirozený ochranný kožní film navíc často narušujeme používáním velkého množství mycích prostředků a saponátů a příliš agresivními pracími prostředky.

Někoho ekzém postihne jen nepatrně, jiný bojuje s velkými ložisky. Proč tomu tak je? 
Atopický ekzém je chronické onemocnění u geneticky predisponovaných osob, záleží na dispozici každého pacienta, na odolnosti jeho imunitního systému, velký význam má péče o kůži - pravidelná promazávací terapie, dále má velký význam vyhýbání se alergenům - potravinovým, inhalačním, kontaktním.

Jak velké procento povrchu těla může být postiženo ekzémem?
Atopický ekzém se projevuje širokým spektrem klinických příznaků. Může jít o mírné formy jako je pityriasis alba (suché, hypopigmentované skvrny), o typické ekzémové projevy v predilekční lokalizaci (obličej, loketní a podkolenní jamky) až po rozsáhlé formy charakteru erytrodermie.

Od jakého procenta už hovoříme o velkém zasažení?
V těžkých stavech může být postiženo až 90 až 100 % těla, jde o tzv. erytrodermii, což už je velmi vážný stav. O výrazném postižení nebo o těžké formě atopického ekzému hovoříme při postižení nad 50 % povrchu těla. U „klasické“ formy atopického ekzému pak jde o postižení kůže obličeje, loketních a podkolenních jamek.

Pacienti s velkými ložisky ekzému – s čím nejvíce bojují, co je nejvíce trápí? 
S nepříjemnými pocity kožního onemocnění, tedy výrazným svěděním, častými kožními infekcemi, nespavostí kvůli svědění a nepříjemným kosmetickým dojmem.

Jakou roli hraje stud? Setkáváte se také s problémy psychického rázu, pokud jsou pacienti zasaženi ekzémem více a na viditelných místech?
Vztah mezi psychikou a kůží člověka je předmětem zájmu od dob Hippokrata. V posledních letech se spojení dermatos s psychosomatikou dostalo do všeobecného podvědomí a došlo v roce 1999 k založení psychodermatologie. Z psychologických faktorů se na zhoršení stavu kůže podílí hlavně potlačené negativní emoce, napětí, chronický stres, neřešené intrapsychické konflikty a patologické sociální vztahy či depresivita. Stres dle zkušeností je považován za další spouštěč vedoucí ke zhoršení kožního nálezu, ačkoliv mechanismy tohoto jevu nejsou uspokojivě vysvětleny. Je nicméně dáván do souvislosti s neurogenním zánětem. Byly prokázány zvýšené hladiny neuropeptidů jako substance P, neurotrofiny (proteiny, které regulují přežití, proliferaci a diferenciaci neuronů, růst axonů, neurotransmisi a synaptické děje) v séru pacientů s pozitivní korelací s klinickými projevy atopického ekzému.

Jak by se k ekzematikovi mělo chovat okolí?
Rodinní příslušníci by měli být k dítěti s atopickým ekzémem ohleduplní, na druhé straně však dítě nesmíme rozmazlovat nebo litovat. Všichni členové rodiny mají přijmout onemocnění jako skutečnost, naučit se znát jeho průběh a způsob ošetřování, aby mohli postiženému účinně pomoci v případě zhoršení. Důležitá je psychologická příprava rodičů.

Máte nějaké zkušenosti s tím, že si pacienti nějakým způsobem rozsah postižení ještě zvětšují? Čím? 
Např. při dlouhodobém škrábání kůže dochází k dalšímu narušení kožní bariéry, přidružuje se bakteriální infekce event. virová, ke zhoršení dojde při aplikaci nevhodné lokální terapie s podrážděním kůže, ke zhoršení může dojít i po prudkém opalování na slunci.

Dá se říct, že s rozsahem onemocnění rostou i finanční náklady? Za co utratí pacienti nejvíce peněz? 
Můžeme říci obecně, že s rozsahem onemocnění rostou náklady pojišťoven. Na druhou stranu pacient s těžkou formou ekzému může sám utratit méně, pokud používá lokální terapii hrazenou pojišťovnou. Pacient s lehčí formou, který si kupuje léčebnou kosmetiku, utratí více, jde ale o kvalitní výrobky. Biologická terapie pro atopický ekzém je zatím v rámci klinických studií - léčba je velmi drahá.

Co pokud je ekzém ve vlasech? Jak o ně pečovat?
Atopický ekzém se může vyskytovat i ve kštici - jde o zarudlá, suchá, svědící ložiska. Kožní lékař doporučí lokální terapii, na kterou má navazovat léčebná kosmetika - ta se však nekoupí v drogerii, ale v lékárně. Jde o speciální šampony pro pacienty s atopickým ekzémem.

Redakční tip: Online klinika pro atopiky

OKA je audiovizuální internetový projekt, jehož cílem je pomoci všem lidem, kteří se léčí s atopickým ekzémem. Dětem, jejich rodičům i dospělým pacientům.

Jak OKA vypadá a funguje?

Na webových stránkách http://www.atopickyekzem.org/optin/se může do vzdělávacího projektu zaregistrovat každý zájemce.

Skupina předních českých dermatologů zde připravila seriál edukačních videí o atopickém ekzému, jeho příčinách, projevech, léčbě a prevenci. Všechna videa tvoří 4 základní lekce, jimiž musí postupně projít každý registrovaný návštěvník online kliniky OKA. Lekce nelze přeskakovat, jsou na sebe navázány tak, aby poskytly pacientovi co nejkomplexnější pohled a porozumění v problematice atopického ekzému. Součástí videí jsou také názorné animace, co spouští atopický ekzém nebo jak fungují lokální léky na atopický ekzém.

Doporučujeme: http://www.atopickyekzem.org/optin/

Čtěte také:

Reklama