.

Archandělé: Jeden z nich mi zachránil život! Věřím v ně!

Magie

Archandělé: Jeden z nich mi zachránil život! Věřím v ně!

Včera jste se mohli seznámit s Anděly v článku ZDE,  jejich jmény i jakýmsi polem působnosti, nebo oblastí, ve které jsou profesně doma. Dnes se dozvíte, jak vám mohou pomoci Archandělé... a že mohou!!

anděl

Nejhorší je, když je před takovéhle věci postaven člověk, který založením není zrovna někdo, kdo létá v oblacích. Jsem sice ve Lvu, ale všechny planety i ascendent mám v Panně, a ta je zpravidla racionální a všechno dopodrobna analyzuje, než tomu uvěří. Ovšem, není-li pro tu kterou věc k dispozici žádné praktické vysvětlení, a navíc není-li to postupem času jen jedna věc… co zbývá i člověku s tak aktivním Merkurem?

PŘIPUSTIT!


Tenhle článek bude dlouhý sám o sobě, tak jen v krátkosti.

Bylo mi asi tak dvanáct let a jela  jsem od mámy z práce. Jednu stanici z Invalidovny na Palmovku. Stála jsem na schůdkách. Jedu pohledem směrem vzhůru a oči mi najednou zůstaly přilepené na... no... ano, právě na té „věci“, kterou držel v ruce muž, na jehož pohled nikdy nezapomenu. Dnes bych se asi nelekla (něco málo těch „věcí“ jsem už viděla), ale tehdy jsem se lekla strašně.

Okamžitě jsem se chtěla vrátit za mámou. Vystoupila jsem a za zadním vozem jsem chtěla rychle přejít na druhou stranu, na protější zastávku. Byla jsem v šoku. Přímo jsem se vrhla za zadkem tramvaje do kolejí. Zrovna ve chvíli, kdy se z toho směru řítila tramvaj. V ten moment mě někdo chytil bolestivě za ruku nad loktem a strhl zpátky. Prudce. Uvědomila jsem si, že mě ta tramvaj mohla přejet a že mi asi zachránil život. Povídám „děkuju“ a otáčím se.

NIKDO, naprosto nikdo tam se mnou nestál!

Ten stisk si ale pamatuji dodnes. Nemůžete tohle racionálně pobrat, protože to prostě nejde. Ale stalo se to!


Hodně jsem četla o andělských bytostech a energiích. Naučila jsem se je vnímat, a dokonce přivolat tak, abych cítila přítomnost.

Přítomnost čeho?

Nevím. Dost možná třeba říkáme Anděl něčemu, co Andělem v tom smyslu, jaký od nás má, ani není.

Nevíme, co to je, ale mnoho lidí přísahá, že to existuje. Ryze racionálně si stojím za tím, že něco, co není vidět, je tu s námi a není to zlé.

Jsou-li to Andělé a Archandělé, tady jsou jejich jména i „profese“.

Včera jste některé psaly pod článkem o Andělech, že nevíte, jak je přivolat. Myslím, že není nic jednoduššího. Prostě si přejete, aby přišli, a oni tam najednou budou. To vycítíte. Nelze to necítit.

A nemusíte zrovna vůbec nic chtít. Příjemná a uklidňující je už jen jejich přítomnost.

Lze vnímat jejich barvy

RAFAEL – Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Rafael  dokáže svou přátelskou a radostnou energií rozveselit a potěšit. Do jeho kompetence spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova. Jeho jméno znamená „Bůh uzdravuje“, „božský léčitel“ nebo také „lék Boží“. Jeho energie je zelená.

MICHAEL – dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Mám ho moc ráda. Pomáhá učinit zásadní změny v našem životě a ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michaela můžete volat vždy, když potřebujete ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni jít dál. Volám ho na pomoc při čistění domu od negativních energií. Jeho jméno znamená „Kdo je Bůh?“ Energie Michaela je mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy.

GABRIEL – Jeho úkolem je obnovování a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky. Pomáhá v dobách deprese a beznaděje. Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho. Rád spolupracuje s dětmi. Jeho jméno znamená „Boží síla“. Jeho energie je mléčně bílá.

URIEL – Je jedním z nejstarších Andělů. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, protože je nejvíce spjat se zemí. Říká se mu {anděl-psycholog“, protože pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat. Jeho energie je mohutná, posilující, a přesto klidná. Jeho jméno znamená oheň Boží, světlo Boži, plamen slunce. Jeho barva je červená.

KAMAEL – (někdy se mu říká CHAMUEL) - Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Spojuje i dělí. Chamuel se nazývá také andělem dobročinnosti a tolerance. Jeho energie je přítomna při zpěvu, tanci či koncertech. Může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu se vidíme krásnější, něžnější. Jeho jméno znamená „Hledající Boha“. Jeho barva je růžová nebo lososově oranžová.

JOFIEL – Říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch, a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Jofiel nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla. Jeho jméno znamená „krása Boží“ nebo „Bůh je moje pravda“. Barva energie je zlatá. V jeho přítomnosti je dobré usínat.

ZADKIEL – Je jemný a éterický. Pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě, zvířatům i světu kamenů. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíte, nedokážete se od toho oprostit a odevzdat to, poproste Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí a osvobozuje od vázanosti. Jeho jméno znamená „vůle Boží“, barva jeho energie je fialová.

SANDALFON – Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy. Jeho energie zahrnuje možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, který jsme žili v dětství, uskutečňuje Sandalfon to, po čem jsme vždy toužili. Tato energie má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce.  Díky němu člověk dojde k vědomí, že to byla právě noc, co zrodilo den. Salfadon je duhový.

METATRON – Metatron je umístěn v hierarchii úplně nahoře. Jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je zcela jiného druhu. Ve starých spisech je možné se dočíst, že byl Metatron jednou člověkem. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi vyšším vědomím a lidmi. Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam a poznáte ji. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v pravé podobě. Kdybych měla shrnout jeho přítomnost a pocit, je to moudrost. Kanál, který otevírá nám k nám.

MURIEL– Archanděl Muriel podává ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Muriel je archanděl, kterému jsou podřízeni elfové a přírodní bytosti. Archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před skrytými silami v přírodě. Pomáhá pochopit, že Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách.

RAZIEL – Ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše. Symbolem archanděla Raziela je slunce. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Patří k němu pojmy: sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix z popela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch.

NATANAEL– Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni. Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny. Setkání s archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně a porozumění duchovním zákonům.

ANAEL – Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň. Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit odpad minulosti. Na Zemi došlo k mnoha a válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Každý z nás sebou nosí v paměti dědictví nějakého takového děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy. Archanděl Anael objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat ji konstruktivním směrem.

BARIEL – Archanděl Bariel nás učí chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu. Posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zvěři a rybám srdcem.

MATKA SOFIE – Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi. Gaia. Byla potlačena patriarchátem. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem? Sofie zničí, aby nově vytvořila. Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený. Dokud v ženách bude zakořeněná výčitka. Sofie pomůže tam, kde třeba pochopit, ale i odpustit a vyrovnat.

RAGUEL – Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů. Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře.

HANIEL – V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Energie archanděla Haniela oslovuje prý  zvláště takové lidi, kteří žili v době Atlantidy. Jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.


Mnoho z Archandělů, které jsem popsala, máte v andělských runách. Tedy teď o nich víte víc. Snad se vám to bude hodit.

Až si dnes večer v klidu lehnete, vyzkoušejte, jak snadné je přivolat tyhle energie a jak vám s nimi bude dobře. Není nic jednoduššího než si představit proud příslušného světla a v duchu vyslovit jeho jméno.

Pak se můžete na cokoli zeptat, požádat o pomoc, nebo se prostě jenom potěšit z přítomnosti čehosi, pro co není vysvětlení, ale co existuje a je to tady pro nás, naši planetu a náš vývoj, ochranu a růst.

   
06.10.2010 - Magie - autor: Michaela Kudláčková

Komentáře:

 1. [15] Rikina [*]

  Mno, já se nepřu o to, zda andělé, archandělé či co to, existují, nebo ne. Že si o nich myslím svý, je druhá věc, a kdyby jim to přišlo podstatné, tak si to se mnou nepochybně vyřídí. Sml57 Ovšem je-li aspoň vzdáleně pravdě podobno to, co se píše v posledním odstavci, tak bych navrhovala všem, co se s andělama znají, aby je požádali o drobnou úsluhu v zájmu této planety. Totiž jsem se dočetla, že baba Vanga, o které zde taky už byla někdy řeč (ano, ta bulharská státem uznaná a z peněz daňových poplatníků placená věštkyně, ke které jezdily celebrity i politici z půlky světa) prý předpověděla, že v listopadu 2010 začne třetí světová válka, která bude vedena nejen konvenčními, ale i chemickými, biologickými a posléze jadernými zbraněmi, bude trvat do roku 2014, a po jejím skončení bude Evropa muslimská. Tedy to, co z Evropy zbude, a to prý nebude mnoho. Tak jestli by s tím třeba nemohli andělé něco udělat? Když teda, jak se tady píše, mají ty spolky s bohem, a vládnou říši hvězd a tak různě podobně. Sml80 Ono by tedy moc času nezbývalo, no ale perspektiva je to fakt bezútěšná, no ne? Sml58 Sml80 

  superkarma: 0 10.10.2010, 10:21:11
 2. avatar
  [14] Michaela Kudláčková [*]

  Nestyda — #12 ...no, tak k tomu prvnímu Ti asi po tom, co jsme si říkaly na první hodině asi nic říkat nemusím.

  K té kartářce. Obvinit někoho a navíc vložit takovou informaci do hlavy druhého člověka, je trestuhodné už v momentě, kdyby to byla i pravda. Byla odpovědná, za to, co ten člověk udělá na základě její informace.

  Holt prostě je to o tom, že mezi všemi lidmi a profesemi se najdou dementi.

  Nic si z toho nedělej. V sobotu mi to na hodině připoměň. Zkusíme najít způsob jak Tě z toho vyvinit. Nejlíp aby se viník ukázal sám.

  superkarma: 0 06.10.2010, 15:18:02
 3. avatar
  [13] maje [*]

  Altamora — #11 a viděla jsi kreslený film stvoření světa (mluví ho pan Werich)? tam najdeš odpověď na všechnoSml54

  superkarma: 0 06.10.2010, 15:07:54
 4. [12] Nestyda [*]

  Míšo, teď úplně odbočím, ale potřebuju to někde vylít. Včera jsem se dozvěděla od jedné osoby, že jí chodí už od března anonymy. V hlavě oné osoby se zrodil úsudek, že anonymy píšu já... Jedná se o jakýsi trojúhelník, který se mne ale vůbec netýká, týká se mého bráchy, se kterým ale nejsem v kontaktu. Ona osoba je s mým bratrem a ještě s jedním mužem. O tomto tématu anonymy pojednávají. Ona osoba mi je i přečetla... a když mi četla asi desátý, najednou jsem začala říkat, kdo anonymy píše, věděla jsem, že to je žena, ačkoli byly psané "bezpohlavně" a dokonce jsem určila její přibližný věk... Ona osoba se na mne podívala a říká, že taková osoba se kolem jejího partnera vskutku vyskytuje a že i ji kdysi navrhovala jako možnou pisatelku, což bylo jejím partnerem tvrdě odmítnuto a tak jsem zůstala jako jediná  možná pisatelka já... Jelikož jde o lidi "snazší", tak nazývám "jednoduché" typy, mysleli si, že jsem také tak snadná a snížím se na to nejnižší... to nevadí, tak nějak ten styl jejich přemýšlení znám, odpustila jsem to... Dobrá, autora dost dobře stylově napsaných anonymů bychom měli, tedy autorku... 

  Ještě k tomu popisu... jakoby to nešlo ze mne... Jakoby někdo mluvil mými ústy, vůbec jsem o tom nepřemýšlela, až posléze jsem se zarazila, co to žvaním, kdo mi dal právo určovat, kdo a proč píše debilní, i když opravdu hezky napsané smsky...

  Ale ještě něco mne trápí. Brácha tehdy naočkován onou osobou šel za kartářkou, neb stále už léta řeší již zmiňovaný trojúhelník, a zeptal se jí, kdo ty anonymy píše... Kartářka určila mne a že je ta odpověď tak jasná, že není třeba prý otáčet další kartu... Tohle mne uráží... jak si tohle může kartářka dovolit... ???

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #14
  superkarma: 0 06.10.2010, 14:28:53
 5. avatar
  [11] Altamora [*]

  Není mi moc jasné, proč Bůh všemohoucí potřebuje anděly, aby mu pomáhali. Není to rouhání, obracet se k andělům místo k Bohu? A taky mi není jasné, kdy andělé vznikli, když na počátku bylo slovo a šestý den člověk, nevzpomínám si, že by v bibli byla zmínka o stvoření andělů. Je to poněkud matoucí.Sml80

  1. na komentář reaguje maje — #13
  superkarma: 0 06.10.2010, 14:27:18
 6. avatar
  [10] cicinka [*]

  Michaela Kudláčková — #2 Tak to jsem si tipla správně.

  Vypadá to, že to vyzkouším. Jen musím požádat toho správného. Už mám zase všeho až nad hlavu.....včera byly třídní schůzky. V rodině převracíme náš život naruby. Vše měníme a já jsem z toho dost vykolejená. Poprosím........Sml22

  superkarma: 0 06.10.2010, 13:23:23
 7. avatar
  [9] Michaela Kudláčková [*]

  German — #5 ..karmaSml80

  superkarma: 0 06.10.2010, 12:27:09
 8. avatar
  [8] Lukáš Čejka [*]

  German — #7 vsak se podivej na ten seznam a srovnej pocet tech jmen s poctem obyvatel na planete Zemi - to by nestacilo ani pro stamgasty v oblibene hospode Sml80

  superkarma: 0 06.10.2010, 12:15:34
 9. [7] German [*]

  Lukáš Čejka — #6 Jak to? Já myslela, že máme každý svého....Sml15

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #8
  superkarma: 0 06.10.2010, 12:09:03
 10. avatar
  [6] Lukáš Čejka [*]

  German — #5 no u nekoho jineho, preci nema nastarosti jenom jednoho Sml80

  1. na komentář reaguje German — #7
  superkarma: 0 06.10.2010, 12:03:10
 11. [5] German [*]

  A co ti lidé, kterým se stalo nějaké něštěstí? Kde byl v tu dobu jejich anděl? Sml80

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #6
  2. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #9
  superkarma: 0 06.10.2010, 11:56:57
 12. avatar
  [4] mina77 [*]

  také mě zajímalo jaký je mezi nimi rozdílSml80

  superkarma: 0 06.10.2010, 11:15:07
 13. avatar
  [3] Lukáš Čejka [*]

  Michaela Kudláčková — #2 dik za odpoved

  takze nejaka uslechtila andelska rasa, andelska genobanka Sml54

  superkarma: 0 06.10.2010, 11:12:08
 14. avatar
  [2] Michaela Kudláčková [*]

  Lukáš Čejka — #1 naddruhSml57

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #3
  2. na komentář reaguje cicinka — #10
  superkarma: 0 06.10.2010, 11:03:58
 15. avatar
  [1] Lukáš Čejka [*]

  co to vlastne znamena archandel? je to poddruh andela obecneho? nebo nejaka mutace? nebo jen castecna shoda nazvu?Sml80

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #2
  superkarma: 0 06.10.2010, 11:00:30

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme