Mnoho z nás si myslí, že když užíváme antikoncepci, máme recept na bezpečný sex bez následků. Je pravda, že antikoncepce patří k nejbezpečnějším prostředkům proti nežádoucímu otěhotnění. Bohužel nás však nechrání před pohlavními nemocemi.

Před pár týdny mě upoutal příběh jedné paní, která užívala hormonální antikoncepci a nakazila se pohlavním onemocněním. Paní byla vdaná a měla intimní kontakt jen se svým manželem. Přirozeně ji nenapadlo, že manžel má milenku a onemocnění pochází od ní. Tak se na nevěru manžela přišlo až v gynekologické ambulanci…

O tom, jak se správně postavit k antikoncepci a jak mít skutečně bezpečný sex bez nežádoucích následků, jsem si povídala s panem doktorem Eduardem Podzemným.     
      
Začneme od začátku. Jak se díváte na antikoncepci a jaké jsou její účinky?

Antikoncepce je metoda sloužící k zábraně nechtěné gravidity. Antikoncepci lze rozdělit na mužskou a ženskou.Obecně lze říci, že vlastních metod  antikoncepce jsou desítky. Mezi nejznámější patří: plodné a neplodné dny, hormonální antikoncepce, nitroděložní tělísko, pesary, prezervativ, spermicidní vaginální čípky, masti a sterilizace.

Nejčastější antikoncepční metodou jsou kontraceptiva, což jsou přípravky především k vyvolání dočasné neplodnosti. Asi 20 % (400 000) žen ve fertilním věku v České republice používá přípravky hormonální kombinované antikoncepce. Další méně známou funkcí hormonální kontracepce je regulace cyklu při nepravidelnostech cyklu. Tyto přípravky taky zmírňují premenstruační syndrom, bolestivou nebo silnou menstruaci.

Připomněl byste několik druhů hormonální antikoncepce?

Spektrum přípravků hormonální antikoncepce je velmi široké. Z obecného pohledu ji dělíme na antikoncepci kombinovanou a gestagenní. Kombinovanou antikoncepci představují především pilulky a náplasti. Gestagenní antikoncepce neobsahuje estrogen. Proto je vhodná pro kojící ženy a pochopitelně pro ženy, které nemohou používat kombinovanou hormonální antikoncepci. K nejčastějším formám této antikoncepce patří tablety, tzv. minipilulky, nitrosvalové injekce a podkožní implantáty. Taky sem můžeme zařadit i nitroděložní tělíska.  

Jakým způsobem se tato antikoncepce předepisuje?

Hormonální antikoncepci v České republice předepisuje gynekolog na základě gynekologického a onkologického vyšetření, pečlivé anamnézy a změření krevního tlaku. Každá žena, která navštíví moji ambulanci a rozhoduje se o určitém typu antikoncepce, je poučena o funkci každé antikoncepční metody. Ženy však zapomínají na fakt, že antikoncepce je nechrání před přenosem pohlavních onemocnění.

Setkáváte se často s případy pohlavních nemocí způsobených nechráněným stykem?

Bohužel ano. A není to jen každodenní problém gynekologů, ale i dermatologů a sexuologů…

Víte, infekce ženského genitálu jsou většinou sexuálně přenosná nebo se sexem spojená onemocnění. Častější je přenos z muže na ženu a příznaky těchto onemocnění bývají daleko výraznější právě u žen.

Je to smutné, ale faktem je, že i přes tato jednoznačná zjištění jsou ženy většinou lépe chráněny před nechtěným otěhotněním než před sexuálními nemocemi (v medicíně označované zkratkou STDs). Jedná se o vážný, celosvětový problém, protože počet onemocnění neustále stoupá. 

O jaké nemoci se jedná a jaké jsou jejich nejčastější následky u žen?

Mezi onemocnění, která se jednoznačně přenášejí pohlavím stykem jsou bakteriální vaginóza (často koinciduje s chlamydiovou infekcí), trichomonáza, chlamydiová infekce, mykoplasmata, ureaplastama, kapavka, syfilis, ale i virová nemocnění -  hepatitis b virus, herpes simplex virus, HIV, human papilloma virus (virus podílející se na vzniku změn na čípku až na rakovinu čípku).

Pohlavní nemoci můžou způsobovat akutní a chronické záněty, dále dlouhodobé bolesti břicha, sterilitu… V této souvislosti je potřeba myslet i na zvyšující se ekonomické náklady státu na léčbu postižených žen. A samozřejmě i mužů.

Co dělat pro dobrý a bezpečný sex? 

V první řadě by měla každá žena pečlivě zvážit, s kým „sdílí společné lože“. Pak by si měla uvědomit, zda jedná rozvážně, používá-li při sexuálním styku pouze ženskou antikoncepci. Pokud si není jistá, doporučuji použít i pánskou ochranu, neboli prezervativ. Kombinaci ženské a mužské antikoncepce se někdy říká ,,dvojitý holanďan“…

Co si myslíte o intimním vztahu mezi ženou a mužem?

Intimní vztah mezi mužem a ženou stojí na vzájemné toleranci a důvěře k sobě navzájem.
V případech, kdy ,,žena u muže nepochodí“, je vhodné se nad vztahem zamyslet. Je rozumné mít odpověď na otázky typu „Chci mít s tímto partnerem společnou budoucnost? Dokážu s ním řešit situace kdy se spolu neshodneme?“

Myslím si, že tento přístup je nejdůležitější u mladých dívek na počátku pohlavního života a u žen střídajících partnery, či samozřejmě u nahodilých partnerů.

Děkuji za rozhovor :-).

V případě potřeby můžete využít tento kontakt: MUDr. Eduard Podzemný, tel: 244 461 347, 
e-mail: podzemny@rehamed.cz, www.rehamed.cz

Reklama