Bulvár

Anežka Česká, emancipovaná přemyslovská princezna

Jméno svaté Anežky České je naší veřejnosti poměrně známé především od doby jejího svatořečení v roce 1989. Víte ale o tom, že vlastně tato přemyslovská princezna měla svým otcem původně naplánovánu zcela jinou budoucnost? Čekal by ji osud podobný všem královským dcerám?

Narodit se do rodiny panovníka nebyl ve středověku nejspíš žádný med. V případě, že se narodila dcera, bylo to obvykle zklamání. A to i tehdy, když už na světě nějaký ten mužský potomek byl. V opačném případě to bylo ještě mnohem horší. Anežka byla nejmladší dcerou ctižádostivého Přemysla Otakara I., prvního českého „dědičného“ krále. Loni uplynulo 800 let od jejího narození, i když někteří historikové tento letopočet zpochybňují.  Jako malá holčička moc dlouho doma nepobyla, už ve třech letech byla poslána i se svou starší sestrou na výchovu do kláštera ve Slezsku. Určitě pro nás z dnešního pohledu nepochopitelné. Ale taková byla doba a královské děti, zvláště pak dcery, v té i pozdější době představovaly pro rodiče velký politický kapitál …Anežka

Už tehdy byla poprvé zasnoubena. Ale protože její snoubenec náhle zemřel, byla poslána zpět do Prahy. Dalším nápadníkem byl o málo starší Jindřich VII., syn císaře Fridricha II., toho, který jejímu otci vydal onu známou Zlatou bulu sicilskou. V osobě Jindřicha svitla Anežce naděje, že by se snad někdy v budoucnu mohla stát císařovnou Svaté říše římské.  Proto byla poslána do kláštera v Klosterneuburgu u Vídně, aby se na tuto roli náležitě připravila.

Bohužel i z tohoto plánovaného sňatku sešlo. Díky intrikám a zákulisnímu jednání se Jindřich rozhodl, že si nevezme Anežku, ale Markétu z rodu Babenberků, která byla už v té době o několik let starší než on sám. Je to ta Markéta, s níž se pak jako již s padesátiletou o čtvrt století později oženil tehdy dvacetiletý Přemysl Otakar II., Anežčin synovec.  Tímto sňatkem získal území, které sahalo až k Jaderskému moři.  Ale to není až tak podstatné. Prostě Anežka byla císařovým synem odmítnuta a vrátila se opět do Prahy. Muselo to být pro ni velice potupné, těžká urážka to byla i pro otce Přemysla.

Zanedlouho se ale objevil další nápadník. Anežku požádal o ruku anglický král Jindřich Plantagenet, ale i z této svatby sešlo. Ještě dvakrát dostala Anežka nabídku k sňatku. Opět se na scéně objevil bývalý ženich Jindřich VII., i když byl stále ženatý. To se ale vůbec nelíbilo jeho otci císaři Fridrichovi, a když pak ovdověl, požádal o ruku Anežky on sám. V tomto posledním případě již nežil Anežčin otec, který měl na sňatcích eminentní zájem, a tak si Anežka mohla s tichým souhlasem svého bratra Václava I. dovolit císaře odmítnout. Už tehdy byla rozhodnutá vstoupit do kláštera a požádala o souhlas samotného papeže. Je zajímavé, že císař zareagoval na Anežčino odmítnutí rytířským způsobem, neurazil se, jak se Anežčin bratr obával. Dokonce pochválil Anežčino rozhodnutí sloužit církvi.

Někteří historikové považovali za hlavní příčinu Anežčina rozhodnutí vstoupit do kláštera právě sňatkové čachry, které se jí hluboce dotýkaly. Objevují se ale i jiné názory, že Anežka chtěla svůj život už dávno obětovat trpícím a že se cítila bohu zaslíbená, a tak vlastně ani neměla ctižádost se císařovnou v budoucnu stát.

Ať už byly pohnutky jakékoliv a nejspíš hrály roli oba faktory, svůj další život už Anežka měla od této chvíle jen ve svých rukou. A zaslíbila jej katolické církvi.  Za vydatné finanční pomoci svého bratra založila špitál sv. Ducha Na Františku a u něj později klášter minoritů a klášter klarisek.  Věnovala na to celé své královské věno (To čítalo v době, kdy se měla vdávat, 30 000 hřiven stříbra.). Pomocnicí byla Anežce i její matka královna Konstancie, která jí poskytla pozemky na místě dnešního komplexu Anežského kláštera, kde i ona chtěla původně založit klášter.

Křížová chodba

Anežka si již dříve začala dopisovat s učednicí sv. Františka z Assisi sv. Klárou a do Prahy uvedla do Prahy řád klarisek, který měl velmi přísná pravidla. Podle nich řeholnice žily v modlitbách, postily se, chodily bosy a v jedněch šatech, spaly na holých pryčnách, nesměly spatřit muže ani při mši. Sama Anežka prý žila velice asketicky – jedla syrovou cibuli, chléb, ovoce a výjimečně ryby.

Papež se nad klariskami brzy smiloval a uvolnil tvrdá pravidla - povolil používání bot a teplejších šatů, pohodlnějšího lože a souhlasil, aby se řeholnice pětkrát ročně účastnily mší v kostele a směly spatřit kněze, kteří je sloužili.

Dlouho Anežka usilovala o založení vlastního řádu. Nakonec byl její zásluhou v Praze založen jediný ryze domácí řád – řád křížovníků s červenou hvězdou. Křížovníci se věnovali výlučně péči o chudé, nemocné a handicapované. Odbočky brzy vznikly na několika místech v Čechách i ve Slezsku. Díky tomu je vlastně Anežka považována za zakladatelku první sociální sítě u nás.

Anežka byla silná osobnost, vzdělaná a na svou dobu emancipovaná žena, která měla jako sestra panovníka velký vliv i na politické dění. Vztahy mezi Václavem I. a Anežkou byly opravdu vřelé.  Václav se s ní radil a její zásluhou také došlo později k urovnání velmi napjatých vztahů mezi Václavem a jeho synem Přemyslem Otakarem II., který se ke své tetě choval s nesmírnou úctou jako k vlastní matce. Anežka byla sice fakticky abatyší ve svém klášteře, sama však používala titul starší sestra.

Náhrobek

Prostým lidem byla uctívána jako světice už za svého života. Lidé dokonce věřili, že na její přímluvu se dějí četné zázraky. Zemřela ve velmi těžké době za braniborského řádění v Čechách. Její ostatky byly pravděpodobně uloženy do kláštera, který se právě její zásluhou stal pohřebištěm prvních Přemyslovců. V době řádění husitů byly tyto ostatky ovšem jako nejvzácnější relikvie přeneseny a ukryty na bezpečném místě. Dodneška se nepodařilo zjistit, kde se vlastně nacházejí. A to byl také jeden z důvodů, který bránil její kanonizaci.

Jako první se o to pokusila už Eliška Přemyslovna. Slíbila, že pokud přežije její syn komplikovaný porod, zasvětí své síly její kanonizaci. Bohužel toto úsilí, stejně jako úsilí jejího syna Karla IV. nebylo úspěšné.  Blahoslavena byla až v 19. století a svatořečení se jí nakonec dostalo od papeže Jana Pavla II. v Římě symbolicky těsně před sametovou revolucí za účasti 8000 poutníků z bývalého Československa.

Hledání Anežčiných ostatků však nedalo spát historikům ani archeologům. V  poměrně nedávné době vznikla domněnka, že by mohly být v kostele sv. Haštala v blízkosti Anežského kláštera. Bohužel radarové sondy nepotvrdily toto zbožné přání.

Hlavní Anežčino krédo bylo, že vše se děje tak, jak to má být. Nejspíš nám tedy nezbývá věřit, že se hrob s jejími ostatky najde právě tehdy, kdy se to má stát.

VáclavSouvisející články:Zita, poslední rakouská císařovnaEliška Rejčka

   
12.11.2012 - Historie - autor: Jana Ládyová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [42] Roland [*]

  Měla zajímavé krédo.

  superkarma: 0 12.11.2012, 22:55:21
 2. avatar
  [41] Hanyna [*]

  O Anežce jsem toho hodně nevěděla...Sml23

  superkarma: 0 12.11.2012, 21:44:56
 3. [40] Lydia001 [*]

  Zajímavé informace.

  superkarma: 0 12.11.2012, 20:21:56
 4. avatar
  [39] arminka [*]

  pěkný a zajímavý příspěvek Sml16

  superkarma: 0 12.11.2012, 20:05:53
 5. avatar
  [38] ekleinovka [*]

  Moc pěkný článek, zase jsem se přiučilaSml67

  superkarma: 0 12.11.2012, 20:03:28
 6. avatar
  [37] Judo [*]

  pěkný článek,historické knihy mám ráda

  superkarma: 0 12.11.2012, 19:29:43
 7. avatar
  [36] daska59 [*]

  Máme v historii mnoho zajímavých a úžasných žen Sml67

  superkarma: 0 12.11.2012, 18:10:42
 8. avatar
  [35] Jindriska8 [*]

  Pěkný příspěvekSml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 18:07:34
 9. avatar
  [34] kapkamore [*]

  Moc pěkný historický příběh..

  superkarma: 0 12.11.2012, 18:04:10
 10. avatar
  [33] gerda [*]

  Čtivé, žádný suchopár. Ty ženy byly hrdinky, neumím si sebe na jejím místě představit.

  superkarma: 0 12.11.2012, 17:52:37
 11. avatar
  [32] OlgaMarie [*]

  magic11 — #28 Anežka mě fascinuje i svou jasnozřivostí. Varovala Přemysla Otakara II. před bitvou na Moravském poli. Byla silně věřící a  lidé, kteří se takto dostanou soustředěností třeba na modlitbu až do transu, vidí i to, co bude. Dostanou se do stavu jiného vědomí. Její vidění, sen, byl zdokumentován. Později to bylo přičítáno její svatosti.

  superkarma: 0 12.11.2012, 17:30:18
 12. avatar
  [31] JITA72 [*]

  dějiny krásnéééé

  superkarma: 0 12.11.2012, 16:36:51

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Saritka [*]

  Opět něco víme.Sml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 15:50:48
 2. avatar
  [29] capkova [*]

  TAK NĚKTERÉ VĚCI JSEM O NÍ ANI NEVĚDĚLA ...

  superkarma: 0 12.11.2012, 15:46:24
 3. [28] magic11 [*]

  OlgaMarie — #25 navia — #22 obdivuji vás obě, že máte přehled, já jsem úplný tukan a je mě za to hanba. Tak aspoň díky za tyhle články, že jsem o něco chytřejší, jsou napsané suprově Sml67Sml59

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #32
  superkarma: 0 12.11.2012, 13:17:00
 4. [27] doginka [*]

  Pěkné počteníčko,to mě zajímáSml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 12:47:48
 5. avatar
  [26] peetrax [*]

  Znám moc dobře a taky si myslím, že ostatky nejsou až tak důležité. To spíš Anežčin odkaz a vzor pro nás. Sml16

  superkarma: 0 12.11.2012, 12:34:37
 6. avatar
  [25] OlgaMarie [*]

  navia — #22 Nepletu. Tam byl velký problém s jeho dětmi z 1. manželství, kdo může uplatnit nárok na dědictví české královské koruny.  Rozvod s Adlétou Míšeňskou + sňatek s Konstancií Uherskou zkomplikoval vztah s papežem, což bylo podstatné v politické situaci tehdejší Evropy.

  Teprve 1216 bylo zrušeno stařešnické právo Břetislava I. a dědici královské koruny se stávají prvorození synové krále. 

  1. na komentář reaguje magic11 — #28
  superkarma: 0 12.11.2012, 12:22:44
 7. avatar
  [24] navia [*]

  OlgaMarie — #13 Omlouvám se, už jsem to vygooglila :-) PO I. byl co se týká manželství taky pěkný ptáček, asi nějaká rodová vada Sml30 Manželku zapudil, vzal si jinou, pak ji zase vzal zpět, aby mohl provdat dceru a pak ji znovu zapudil Sml68

  superkarma: 0 12.11.2012, 12:12:39
 8. avatar
  [23] navia [*]

  Kytinkak — #18 Pokud vím, ostatky někam "zašantočili" husité.

  superkarma: 0 12.11.2012, 12:06:22
 9. avatar
  [22] navia [*]

  OlgaMarie — #13 A neplete se? Měla jsem za to, že rozvod s první manželkou řešil až PO II.Sml80

  Jinak Anežka se zasloužila i o smíření svého bratra Václava I s odbojným synem, Přemyslem Otakarem II - v podstatě přiměla vzpurného synáčka, aby se otci podvolil. A také hodně ovlivnila další českou světici - Zdislavu z Lemberka, jejíž muž Havel věrně sloužil králi Václavu I.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #25
  2. na komentář reaguje magic11 — #28
  superkarma: 0 12.11.2012, 12:05:47
 10. avatar
  [21] tepito [*]

  zajímavá ženaSml16

  superkarma: 0 12.11.2012, 11:23:17
 11. avatar
  [20] hubajda [*]

  Kytinkak — #18 to me take zajima

  superkarma: 0 12.11.2012, 11:17:50
 12. avatar
  [19] saruz [*]

  Pěkný článek, naše dějiny jsou velmi zajímavé.

  superkarma: 0 12.11.2012, 10:36:18
 13. avatar
  [18] Kytinkak [*]

  moc krásný článek, jsem moc zvědavá, jestli se její ostatky někdy najdou

  1. na komentář reaguje hubajda — #20
  2. na komentář reaguje navia — #23
  superkarma: 0 12.11.2012, 10:11:00
 14. avatar
  [17] ladouch [*]

  Hezký článek, historii mám moc ráda.Sml58Sml58

  superkarma: 0 12.11.2012, 09:48:46
 15. avatar
  [16] xx-b [*]

  pěkné počteníčko - zase jsem objevila něco nového z historie, co je nevěděla Sml16

  superkarma: 0 12.11.2012, 09:36:35
 16. [15] Jana Ládyová [*]

  Jen malá poznámka -  dnes je to přesně 23 let, co byla Anežka v Římě svatořečena.

  superkarma: 2 12.11.2012, 09:22:20
 17. [14] jithule [*]

  pěkný článek, moc hezky napsaný

  superkarma: 0 12.11.2012, 09:14:25
 18. avatar
  [13] OlgaMarie [*]

  Kšefty s jejími domlouvanými sňatky velmi ovlivňovalo i to, jak, kdy a kým byl uznáván její manželský či nemanželský původ. 1. manželka PO I. umírá až v roce 1211 a jeho rozvod s ní byl církevně i politicky velmi složitá záležitost. Proto uvádějí mnozí historici, že se Anežka narodila před rokem 1211.

  Ale byla a je stále obdivuhodnou ženou! 

  1. na komentář reaguje navia — #22
  2. na komentář reaguje navia — #24
  superkarma: 0 12.11.2012, 08:56:15
 19. avatar
  [12] Hanula [*]

  Sml16do Aněžského kláštera chodím docela často - také by mě zajímalo, kde vlastně Anežka je pohřbená

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:55:51
 20. [11] step1 [*]

  Dějepis jsem neměla ráda, ale toto bylo pěkné, zajímavé čtení. Sml59

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:37:57
 21. avatar
  [10] ToraToraTora [*]

  pamatuji si vědomostní soutěž s Ebenem Sml30 vůbec mi tam neseděl.

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:26:47
 22. avatar
  [9] ivory [*]

  pěkně napsané Sml16

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:23:30
 23. avatar
  [8] blesksoft [*]

  mně to přijde jako pověst o rytířích z Blaníku až zemi české bude nejhůře

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:20:10
 24. [7] V19 [*]

  pekný článok Sml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:06:51
 25. avatar
  [6] rusalka2008 [*]

  Anežka byla silná osobnost a hodně podporovala svého synovce Přemysla Ot. II., podle všeho mu radila i ve vládnutí a on to bral...

  superkarma: 0 12.11.2012, 08:02:05
 26. avatar
  [5] tajnostii [*]

  Hezké čteníSml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 07:47:58
 27. avatar
  [4] lenig [*]

  hezk a poutavě psané, děkuji Sml59

  superkarma: 0 12.11.2012, 07:27:59
 28. avatar
  [3] Žofie [*]

  Něco jsem o ní věděla, ale tady je to popsáno moc hezky a podrobně Sml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 07:19:12
 29. [2] lidicka [*]

  Anežku Českou moc obdivujuSml22

  superkarma: 0 12.11.2012, 06:21:30
 30. [1] Trefa [*]

  TREfa:Anezka mela tezky zivot,vetsinou byla jen v klasterich.byla to statecna zena.ale brzo zemrela.jeji ostatky se dodneska hledaji.

  superkarma: 0 12.11.2012, 02:00:25

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme