Reklama

Alžběta Falcká nepatří zrovna mezi příliš známé české panovnice. Ostatně není se čemu divit. Vždyť tu vládla opravdu jen krátce. Ale nepředbíhejme...

Počátkem roku 1613 se konala v Londýně slavná svatba. Anglický král Jakub I. vdával svou sedmnáctiletou dceru Alžbětu za stejně mladého falckého kurfiřta Fridricha, vlastně staršího jen o pouhé tři dny. Účastníci svatby tehdy zhlédli Shakespearovu hru Zimní pohádka. Ta se odehrává v Čechách, které ovšem autor mylně umístil na mořské pobřeží. Sotva tehdy mohl někdo tušit, že za šest let usednou novomanželé na český trůn a že zde prožijí jednu zimu, čímž jejich pohádka definitivně skončí ve víru třicetileté války.

Alžběta FalckáFridrich Falcký nebyl jediný uchazeč o ruku královské dcery. Byl to však okouzlující mladík, který nejen svým vzhledem, ale i dokonalým vystupováním a stejnými uměleckými zájmy získal okamžitě srdce nevěsty, stejně jako celého londýnského dvora. Velkou roli hrál i fakt, že byl významným představitelem protestantské Unie, náboženského uskupení, které stálo později - v době třicetileté války - v protikladu ke katolické Lize. Pozdějšími historiky byly ovšem vzpomínány i nepříliš lichotivé Fridrichovy vlastnosti jako nerozhodnost, bázlivost, měkkost, ale i domýšlivost.

Alžběta pocházela ze slavného stuartovského rodu. Narodila se v době, kdy byl její otec pouze králem skotským a po anglické koruně zatím jen pokukoval. Alžbětinou babičkou byla královna Marie Stuartovna. Stejně jako ona byla i Alžběta velice krásná a mimořádně ctižádostivá.

Alžběta a Fridrich spolu tvořili opravdu krásný pár. První idylická léta strávili manželé v Heidelbergu, kde se jim narodily tři děti. Když byla Alžběta počtvrté těhotná, přišla z Čech nabídka, jaká se neodmítá! Vzbouřivší se čeští stavové si přáli, aby se Fridrich Falcký stal českým králem. Mylně se domnívali se, že v případě nutnosti Čechám vojensky pomůže anglický král. Přece nenechá svou dceru „ve štychu“. Jak hluboce se mýlili!

Heidelberg

Heidelberg – město manželské idylky, dnes poklidné německé univerzitní město

Příjezd manželů do Prahy v roce 1619 byl triumfální – stejně jako slavná korunovace. V Praze se také v prosinci 1619 narodil princ Ruprecht, Alžbětino nejmilejší dítě, vítané celým českým národem. Ruprechtovy křtiny ve Svatovítské katedrále byly poslední šťastnou událostí v Alžbětině životě.

Pak už to taková idyla nebyla. Královna si v Čechách příliš nezvykla. Česky neuměla ani slovo, německy jen lámaně, naopak francouzsky zde uměl málokdo a anglicky nikdo. Navíc královna byla veselá a spolu se svými dvorními dámami se výstředně oblékala, což budilo pohoršení. Také Fridrich začal být stále více kritizován. Navíc ho pořád častěji odvádějí vojenské povinnosti k vojsku. Denně píše manželce dopisy plné lásky. To už se ale blíží ona nešťastná bitva na Bílé hoře na podzim 1620, která znamená konec jednoročnímu kralování „zimního páru“.

Opět těhotná Alžběta utíká i s Fridrichem z Prahy. A co víc, brzy také Fridrich ztrácí i své dědičné falcké země. Nikde bývalého českého krále nechtějí. Ani v Německu, ba ani v Anglii. Anglický král se sice uvolil platit Alžbětě rentu, ale to bylo všechno. Do rodné Anglie nesměla. Soudobá karikatura kreslí Fridricha i Alžbětu, jak s žebráckou holí a novorozeňátkem bloudí Evropou.                                                                    

Nakonec museli s povděkem přijmout nabídku Alžbětina strýce a usadit se v Haagu. Zde po pěti letech v roce 1632 Alžbětu zaskočila zpráva, že její milovaný manžel, šestatřicetiletý Fridrich v Mohuči podléhá tyfové nákaze. Vyrojily se i spekulace, že byl otráven. Alžběta zůstala na výchovu sirotků sama. Nebyla ani ušetřena bolesti, když několik svých dětí musela pochovat. A některé další zase přestoupily ke katolictví, což byla pro ni rána největší. Těžce nesla i anglickou revoluci a následnou popravu bratra Karla I. Stále zápasila s finančními těžkostmi.

Na konci života se přece jen na ni usmálo trochu štěstí. Anglický parlament jí schválil dar 10 000 liber šterlinků a král Karel II., její synovec, ji pozval v roce 1661 do rodné Anglie. Těšila se, jak si tu odpočine. Bohužel po roce zde umírá právě v den výročí své svatby. Smutné. Byla pochována ve Westminsterském opatství, tradičním pohřebišti svých předků. Jako česká královna se ale podepisovala do konce svého života, byť vládla tak krátce …

Můžete si také přečíst: