Porodnice, novorezenecké a dětské oddělení, a to včetně ambulancí, jsou na odškrt. Soukromá jesenická nemocnice se je chystá uzavřít ke konci letošního roku. Důvod? Nemá na jejich provoz peníze...

Na problém s uzavřením některých oddělení Jesenické nemocnice nás upozornila čtenářka Rulsalka2008, když nám zaslala následující SOS...

SOS - neberte nám porodnici!

Vážená redakce a milé žínky-in.

Píši o velkém problému, který pálí nejen mně a se kterým lze pomoci (snad) jen hromadně...

A týká se hlavně žen. U nás, v našem odlehlém kraji nám totiž chtějí zavřít porodnici s gynekologií. Ta je ale široko daleko jediná a nikdo si nedovede představit, že by rodičky měly jezdit až 70-80 km daleko a přes hory (i v zimě!) do nejbližší nemocnice.

Naše okresní nemocnice je totiž soukromá a její majitel žádal na provoz o dotace kraj i stát. Když je nedostal, rozhodl se zavřít pár oddělení, a tak si vlastně vzít jako rukojmí nás, obyčejné matky, ženy, děti a nenarozené děti... Jsme periferie se špatnou dostupností a každý toho jaksepatří využívá! Majitel nemocnice k vydírání kraje, potažmo státu a pražští státní úředníci ke splnění úkolu „za každou cenu uspořit“ (není snad právo na zdravotní péči zakotveno i v ústavě?). Je mi z toho smutno.

To se vrátíme do dob, kdy po lidech chodila jen porodní bába? Miminku těžko vysvětlíte, že musí s narozením počkat, že ležíte v sanitce uvízlé v závěji na Červenohorském sedle...

Ale nevzdáváme se, prosíme o podporu dál, za hranicemi regionu, v médiích, na ministerstvech. Vznikla také petice proti uzavření porodnice s dětským odd. Možná můžete pomoci i vy svým podpisem. Více informací a odkaz na petici je v tomto článku: Neberte nám porodnici, žádají v petici stovky lidí z jesenicka

Snad tady zvítězí lidskost a zdravý rozum.
Děkuji, Rusalka2008

Zjišťovali jsme aktuální situaci: Jesenická nemocnice tvrdí, že na problémy poukazuje již 10 let

Nejbližší porodnice je vzdálená sice pouze 49 kilometrů v Šumperku (nikoli 70 km, jak uvádí čtenářka), přesto jde z Jeseníku o hodinu cesty. Krom toho v zimě je tento kraj skutečně nehostinný a je možné, že se do porodnice nejkratší cestou nedostanete.

Jesenická nemocnice se s financemi potýká už dlouho. Apelovala na zastupitele Olomouckého kraje s žádostmi o podporu, stejně tak na Ministerstvo zdravotnictví, vyjednávala s pojišťovnami i s obecními zastupitelstvy, ale nikde se nedočkala příslibu finanční pomoci, přestože „v letním období proběhla na žádost Olomouckého kraje analýza hospodaření, která potvrdila, že příjmy společnosti nepostačují na krytí nákladů spojených s poskytovanou zdravotní péčí a dále potvrdila, že finanční prostředky nejsou zneužívány na úkor této péče,“ píše nemocnice na svých stránkách.

K aktuálnímu stavu uzavření porodnice a dětského oddělení nám za vedení Jesenické nemocnice, paní Kociánová, řekla toto...

Bude se porodnice a dětské oddělení koncem roku uzavírat, nebo se situace někam posunula?
Jednání probíhají prakticky denně, musím říct, že výpovědi jsou nachystané. Čekáme na to, zda příslušné orgány, tedy pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví a kraj podniknou nějaká opatření proti tomu. V úterý 23. 10. proběhne velké jednání, kterého se budeme my a všechny tyto subjekty účastnit. Tak uvidíme, ale jak říkám, výpovědi jsou nachystané a v úterý budeme mít jasno.

Kolik na těchto odděleních proděláváte ročně (alespoň odhadem) a z čeho tento prodělek dotujete?
V průměru za dětské, porodnické, novorozenecké a gynekologické oddělení máme ztrátu 9 milionů ročně. A nejsou to jediná oddělení, která vytváří ztrátu. Doposud to šlo vyrovnávat ze zisku jiných ambulancí a oddělení, ale v současné době už to nestačí.

Uzavřené bude tedy i gynekologické oddělení?
Gynekologické zůstane v redukované formě otevřené.

Jak se díváte na fakt, že se lidé proti uzavření bouří a tvrdí, že si je nemocnice bere jako rukojmí?
Chápu postoj občanů - že si je nemocnice bere jako rukojmí - to je tak vnímané obecně lidmi vždycky. Ale na ten problém se nelze dívat z tohoto pohledu. Dlouhodobě, už 10 let, upozorňujeme na úhradový systém zdravotních pojišťoven, který není schopny provoz nemocnice pokrýt. Z důvodu dostupnosti v našem regionu ale musí ze zákona nemocnice být, a to ve 4 základních oborech.
My si nebereme maminky a pacienty jako rukojmí, když se s tím 10 let nic nedělá, musíme se k tomu nějak postavit. Pokud bychom to neudělali, padne nemocnice celá - nebyla by tu interna, chirurgie a další oddělení...
Ještě bych ráda dodala, že jsme zvažovali, jestli je reálné zrušit jen dětské oddělení, ale zakazuje nám to legislativa, porodnice a novorozenecké nemůže fungovat bez dětského oddělení.

Co by se muselo stát, aby k uzavření oddělení nedošlo?
Zdravotní pojišťovny by nám konkrétním krokem zajistily odpovídající úhradu za zdravotní péči - třeba návrhem smlouvy.
Druhou variantou pro nás je (víme, že je to krátká doba), že by kraj poskytl nějakou jednorázovou pomoc a pomohl s řešením se zdravotními pojišťovnami.
Ale i pojišťovny a kraj mají nad sebou další lidi, které je regulují, takže jednání jsou složitá - musely by se někam posunout úhradové vyhlášky.

Bude následovat uzavírání dalších oddělení?
To je zapeklitá otázka. Pokud zavřeme oddělení vytvářející ztrátu, tak když pan ministr nevymyslí nějakou novou super úhradovou vyhlášku, by nemocnice mohla fungovat s vyrovnaným rozpočtem dál.

Je možné, že se oddělení zavřou a časem zase otevřou?
Pokud se rozprchne personál do jiných nemocnic, už je zpátky nedostaneme tak, aby bylo možné splnit personální normativy - už nám to pak nedovolí pojišťovna ani ministerstvo. Když oddělení uzavřeme, vznikne problém, že nebude dostupná péče podle nařízení vlády, jak to bude pojišťovna a ministerstvo budou řešit, uvidíme.

Olomoucký kraj pomoci nemůže, ale kdyby od státu nemocnici dostal, postaral by se o ni

Co nám k problému řekl mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger?

Jak se díváte na uzavírání porodnice a dětského oddělení v Jesenické nemocnici?
Letos na jaře ředitel nemocnice, pan Jedlička, tvrdil, že k uzavření porodnice dojde jen přes jeho mrtvolu, to je jen takový můj dílčí postřeh.
Myslíme si samozřejmě, že je to špatně, ale my bohužel nemáme jediný přímý nástroj, jak tomu zabránit. Můžeme apelovat na Ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny. Rozhodující je v tomto problému ministerstvo, které určuje výši plateb od pojišťoven nemocnicím. Kraj bohužel nemá na řešení tohoto problému příjmy z daní. S čím jsme nemocnici již v minulosti pomáhali, byl nákup nových zařízení, ale peníze na její provoz nemáme. Není to ani kvůli legislativně Evropské unie možné - nemůžeme finančně podporovat soukromý subjekt. Proto apelujeme na stát i na nemocnici samotnou, aby našli řešení. Jiné nástroje nemáme.

Nemůžete nemocnici peníze na nějaké překlenovací období třeba peníze půjčit?
O půjčku nemocnice, myslím, nežádala, ale pokud by o ni požádala, tak by ji rada (doufám) schválila. Občas půjčujeme obcím, půjčujeme i soukromým subjektům na konkrétní případy, to určitě umíme. Ale tohle rozhodnutí by nebylo mé, muselo by se o něm jednat a nejprve by o půjčku nemocnice musela požádat.
Otázkou také je, proč se nemocnice dostala do ztráty - vedli nějaký soudní spor se státem ohledně kupní ceny. Nevím, jestli její splacení nehrálo v tomhle ohledu roli.

Dobře, ale to nás jako občany moc netrápí, nás trápí, kde bude porodnice?
Vidíme jednu cestu, jak problém vyřešit, a to kdyby stát vykoupil nemocnici od společnosti zpět a dal ji ke správě našemu kraji. My bychom se o ni postarat uměli. Spravujeme několik nemocnic a na jejich provoz nedoplácíme, naopak je pronajímáme a z pronájmu financujeme jejich obnovu. Ale k tomu se ani stát, ani vlastníci extra vlídně nestaví.

Hodlá se kraj nějak dále v tomto problému angažovat?
Úterního jednání se budeme účastnit, apelujeme na všechny strany, ale karty nemáme v rukou my. Když stát řekne: „Navýším úhradovou vyhlášku,“ bude to fajn, když stát řekne: „Vykoupím nemocnici,“ postaráme se o ni.
Kraj tedy není tím, na kom leží tíha rozhodnutí. Ale v uzavření porodnice nevěříme. Věříme, že se řešení najde, ať už přijde od státu, pojišťovny, nebo od vlastníka nemocnice.

Na Ministerstvu zdravotnictví nás hlavně zajímalo, jak se k celé věci postaví

Připadá vám také trochu postavené na hlavu, že stát určuje, kde musí být zdravotní péče a v jakém rozsahu, a pak ji není schopen sám zajistit, respektive ji nechává zajišťovat soukromý subjekt, který ji ale zajistit nedokáže? No, to asi nerozlouskneme. Na Ministerstvu zdravotnictví nás hlavně zajímalo, jak se k celému problému v úterý postaví. Tiskovému mluvčímu Vlastimilu Sršňovi jsme proto položili tyto otázky...

  • Jaká řešení problému porodnice a dětského oddělení v Jeseníku vidíte? Jinými slovy, je reálný nějaký posun v úhradové vyhlášce (jak navrhuje nemocnice), případně odkup nemocnice státem (jak navrhuje kraj). S čím půjdete na úterní jednání o tomto problému?
  • Jak bude stát řešit zákonný problém, který vznikne, pokud budou porodnice a dětské oddělení uzavřeny? Tedy legislativně daný nárok lidí na tuto péči v dané lokalitě...

Odpověď?

Výsledné řešení bude záviset na finální dohodě mezi vedením nemocnice a zdravotními pojišťovnami. Ministerstvo zdravotnictví však požádá zdravotní pojišťovny o podání informace, jak zajistí Vámi uvedenou péči v daném regionu od 1. 1. 2013,“ napsal nám pan Sršeň.

Horký brambor si tedy mezi sebou jednotliví aktéři přehazují a pořádně neví, co s ním? Můj selský rozum říká, že by teď rozhodnutí mělo být v rukou ministerstva, které má buď říct, že navýší úhrady, anebo koupí nemocnici zpět. Ministerstvo ale nic takového nejspíš udělat nechce a doufá, že za ně pojišťovny, které delegovalo řešením tohoto problému, problém vyřeší. Hm, možná bude lépe odstěhovat se z Jeseníku do Disneylandu, tam by novorozenci sice neměli dostatečnou péči, ale aspoň by jim to kompenzovalo množství hraček.

Problém budeme dále sledovat!

Čtěte také...

Reklama