Bulvár

Aktuálně: Zítra se rozhodne o osudu porodnice v Jeseníku

Porodnice, novorezenecké a dětské oddělení, a to včetně ambulancí, jsou na odškrt. Soukromá jesenická nemocnice se je chystá uzavřít ke konci letošního roku. Důvod? Nemá na jejich provoz peníze...

Na problém s uzavřením některých oddělení Jesenické nemocnice nás upozornila čtenářka Rulsalka2008, když nám zaslala následující SOS...

SOS - neberte nám porodnici!

Vážená redakce a milé žínky-in.

Píši o velkém problému, který pálí nejen mně a se kterým lze pomoci (snad) jen hromadně...

A týká se hlavně žen. U nás, v našem odlehlém kraji nám totiž chtějí zavřít porodnici s gynekologií. Ta je ale široko daleko jediná a nikdo si nedovede představit, že by rodičky měly jezdit až 70-80 km daleko a přes hory (i v zimě!) do nejbližší nemocnice.

Naše okresní nemocnice je totiž soukromá a její majitel žádal na provoz o dotace kraj i stát. Když je nedostal, rozhodl se zavřít pár oddělení, a tak si vlastně vzít jako rukojmí nás, obyčejné matky, ženy, děti a nenarozené děti... Jsme periferie se špatnou dostupností a každý toho jaksepatří využívá! Majitel nemocnice k vydírání kraje, potažmo státu a pražští státní úředníci ke splnění úkolu „za každou cenu uspořit“ (není snad právo na zdravotní péči zakotveno i v ústavě?). Je mi z toho smutno.

To se vrátíme do dob, kdy po lidech chodila jen porodní bába? Miminku těžko vysvětlíte, že musí s narozením počkat, že ležíte v sanitce uvízlé v závěji na Červenohorském sedle...

Ale nevzdáváme se, prosíme o podporu dál, za hranicemi regionu, v médiích, na ministerstvech. Vznikla také petice proti uzavření porodnice s dětským odd. Možná můžete pomoci i vy svým podpisem. Více informací a odkaz na petici je v tomto článku: Neberte nám porodnici, žádají v petici stovky lidí z jesenicka

Snad tady zvítězí lidskost a zdravý rozum.
Děkuji, Rusalka2008

Zjišťovali jsme aktuální situaci: Jesenická nemocnice tvrdí, že na problémy poukazuje již 10 let

Nejbližší porodnice je vzdálená sice pouze 49 kilometrů v Šumperku (nikoli 70 km, jak uvádí čtenářka), přesto jde z Jeseníku o hodinu cesty. Krom toho v zimě je tento kraj skutečně nehostinný a je možné, že se do porodnice nejkratší cestou nedostanete.

Jesenická nemocnice se s financemi potýká už dlouho. Apelovala na zastupitele Olomouckého kraje s žádostmi o podporu, stejně tak na Ministerstvo zdravotnictví, vyjednávala s pojišťovnami i s obecními zastupitelstvy, ale nikde se nedočkala příslibu finanční pomoci, přestože „v letním období proběhla na žádost Olomouckého kraje analýza hospodaření, která potvrdila, že příjmy společnosti nepostačují na krytí nákladů spojených s poskytovanou zdravotní péčí a dále potvrdila, že finanční prostředky nejsou zneužívány na úkor této péče,“ píše nemocnice na svých stránkách.

K aktuálnímu stavu uzavření porodnice a dětského oddělení nám za vedení Jesenické nemocnice, paní Kociánová, řekla toto...

Bude se porodnice a dětské oddělení koncem roku uzavírat, nebo se situace někam posunula?
Jednání probíhají prakticky denně, musím říct, že výpovědi jsou nachystané. Čekáme na to, zda příslušné orgány, tedy pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví a kraj podniknou nějaká opatření proti tomu. V úterý 23. 10. proběhne velké jednání, kterého se budeme my a všechny tyto subjekty účastnit. Tak uvidíme, ale jak říkám, výpovědi jsou nachystané a v úterý budeme mít jasno.

Kolik na těchto odděleních proděláváte ročně (alespoň odhadem) a z čeho tento prodělek dotujete?
V průměru za dětské, porodnické, novorozenecké a gynekologické oddělení máme ztrátu 9 milionů ročně. A nejsou to jediná oddělení, která vytváří ztrátu. Doposud to šlo vyrovnávat ze zisku jiných ambulancí a oddělení, ale v současné době už to nestačí.

Uzavřené bude tedy i gynekologické oddělení?
Gynekologické zůstane v redukované formě otevřené.

Jak se díváte na fakt, že se lidé proti uzavření bouří a tvrdí, že si je nemocnice bere jako rukojmí?
Chápu postoj občanů - že si je nemocnice bere jako rukojmí - to je tak vnímané obecně lidmi vždycky. Ale na ten problém se nelze dívat z tohoto pohledu. Dlouhodobě, už 10 let, upozorňujeme na úhradový systém zdravotních pojišťoven, který není schopny provoz nemocnice pokrýt. Z důvodu dostupnosti v našem regionu ale musí ze zákona nemocnice být, a to ve 4 základních oborech.
My si nebereme maminky a pacienty jako rukojmí, když se s tím 10 let nic nedělá, musíme se k tomu nějak postavit. Pokud bychom to neudělali, padne nemocnice celá - nebyla by tu interna, chirurgie a další oddělení...
Ještě bych ráda dodala, že jsme zvažovali, jestli je reálné zrušit jen dětské oddělení, ale zakazuje nám to legislativa, porodnice a novorozenecké nemůže fungovat bez dětského oddělení.

Co by se muselo stát, aby k uzavření oddělení nedošlo?
Zdravotní pojišťovny by nám konkrétním krokem zajistily odpovídající úhradu za zdravotní péči - třeba návrhem smlouvy.
Druhou variantou pro nás je (víme, že je to krátká doba), že by kraj poskytl nějakou jednorázovou pomoc a pomohl s řešením se zdravotními pojišťovnami.
Ale i pojišťovny a kraj mají nad sebou další lidi, které je regulují, takže jednání jsou složitá - musely by se někam posunout úhradové vyhlášky.

Bude následovat uzavírání dalších oddělení?
To je zapeklitá otázka. Pokud zavřeme oddělení vytvářející ztrátu, tak když pan ministr nevymyslí nějakou novou super úhradovou vyhlášku, by nemocnice mohla fungovat s vyrovnaným rozpočtem dál.

Je možné, že se oddělení zavřou a časem zase otevřou?
Pokud se rozprchne personál do jiných nemocnic, už je zpátky nedostaneme tak, aby bylo možné splnit personální normativy - už nám to pak nedovolí pojišťovna ani ministerstvo. Když oddělení uzavřeme, vznikne problém, že nebude dostupná péče podle nařízení vlády, jak to bude pojišťovna a ministerstvo budou řešit, uvidíme.

Olomoucký kraj pomoci nemůže, ale kdyby od státu nemocnici dostal, postaral by se o ni

Co nám k problému řekl mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger?

Jak se díváte na uzavírání porodnice a dětského oddělení v Jesenické nemocnici?
Letos na jaře ředitel nemocnice, pan Jedlička, tvrdil, že k uzavření porodnice dojde jen přes jeho mrtvolu, to je jen takový můj dílčí postřeh.
Myslíme si samozřejmě, že je to špatně, ale my bohužel nemáme jediný přímý nástroj, jak tomu zabránit. Můžeme apelovat na Ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny. Rozhodující je v tomto problému ministerstvo, které určuje výši plateb od pojišťoven nemocnicím. Kraj bohužel nemá na řešení tohoto problému příjmy z daní. S čím jsme nemocnici již v minulosti pomáhali, byl nákup nových zařízení, ale peníze na její provoz nemáme. Není to ani kvůli legislativně Evropské unie možné - nemůžeme finančně podporovat soukromý subjekt. Proto apelujeme na stát i na nemocnici samotnou, aby našli řešení. Jiné nástroje nemáme.

Nemůžete nemocnici peníze na nějaké překlenovací období třeba peníze půjčit?
O půjčku nemocnice, myslím, nežádala, ale pokud by o ni požádala, tak by ji rada (doufám) schválila. Občas půjčujeme obcím, půjčujeme i soukromým subjektům na konkrétní případy, to určitě umíme. Ale tohle rozhodnutí by nebylo mé, muselo by se o něm jednat a nejprve by o půjčku nemocnice musela požádat.
Otázkou také je, proč se nemocnice dostala do ztráty - vedli nějaký soudní spor se státem ohledně kupní ceny. Nevím, jestli její splacení nehrálo v tomhle ohledu roli.

Dobře, ale to nás jako občany moc netrápí, nás trápí, kde bude porodnice?
Vidíme jednu cestu, jak problém vyřešit, a to kdyby stát vykoupil nemocnici od společnosti zpět a dal ji ke správě našemu kraji. My bychom se o ni postarat uměli. Spravujeme několik nemocnic a na jejich provoz nedoplácíme, naopak je pronajímáme a z pronájmu financujeme jejich obnovu. Ale k tomu se ani stát, ani vlastníci extra vlídně nestaví.

Hodlá se kraj nějak dále v tomto problému angažovat?
Úterního jednání se budeme účastnit, apelujeme na všechny strany, ale karty nemáme v rukou my. Když stát řekne: „Navýším úhradovou vyhlášku,“ bude to fajn, když stát řekne: „Vykoupím nemocnici,“ postaráme se o ni.
Kraj tedy není tím, na kom leží tíha rozhodnutí. Ale v uzavření porodnice nevěříme. Věříme, že se řešení najde, ať už přijde od státu, pojišťovny, nebo od vlastníka nemocnice.

Na Ministerstvu zdravotnictví nás hlavně zajímalo, jak se k celé věci postaví

Připadá vám také trochu postavené na hlavu, že stát určuje, kde musí být zdravotní péče a v jakém rozsahu, a pak ji není schopen sám zajistit, respektive ji nechává zajišťovat soukromý subjekt, který ji ale zajistit nedokáže? No, to asi nerozlouskneme. Na Ministerstvu zdravotnictví nás hlavně zajímalo, jak se k celému problému v úterý postaví. Tiskovému mluvčímu Vlastimilu Sršňovi jsme proto položili tyto otázky...

 • Jaká řešení problému porodnice a dětského oddělení v Jeseníku vidíte? Jinými slovy, je reálný nějaký posun v úhradové vyhlášce (jak navrhuje nemocnice), případně odkup nemocnice státem (jak navrhuje kraj). S čím půjdete na úterní jednání o tomto problému?
 • Jak bude stát řešit zákonný problém, který vznikne, pokud budou porodnice a dětské oddělení uzavřeny? Tedy legislativně daný nárok lidí na tuto péči v dané lokalitě...

Odpověď?

Výsledné řešení bude záviset na finální dohodě mezi vedením nemocnice a zdravotními pojišťovnami. Ministerstvo zdravotnictví však požádá zdravotní pojišťovny o podání informace, jak zajistí Vámi uvedenou péči v daném regionu od 1. 1. 2013,“ napsal nám pan Sršeň.

Horký brambor si tedy mezi sebou jednotliví aktéři přehazují a pořádně neví, co s ním? Můj selský rozum říká, že by teď rozhodnutí mělo být v rukou ministerstva, které má buď říct, že navýší úhrady, anebo koupí nemocnici zpět. Ministerstvo ale nic takového nejspíš udělat nechce a doufá, že za ně pojišťovny, které delegovalo řešením tohoto problému, problém vyřeší. Hm, možná bude lépe odstěhovat se z Jeseníku do Disneylandu, tam by novorozenci sice neměli dostatečnou péči, ale aspoň by jim to kompenzovalo množství hraček.

Problém budeme dále sledovat!

Čtěte také...

   
22.10.2012 - Společnost - autor: Jakub D. Kočí

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [38] kapkamore [*]

  Zničí co se dá, slavní nahoře...

  superkarma: 0 29.10.2012, 21:31:40
 2. [37] MS-fanousek [*]

  No přiznejme si, že ani po ujetí těch 70km to není žádná výhra. Upřímně bych přál těm rozumbradům z pojišťoven, aby si tu péči zkusili.

  Každopádně je vidět, že stát pod vedením této "jakožepravice" není schopný zajistit ani základní ústavou zaručené služby. Pomalu se blížíme do stavu, kdy už nám stát nic nedá a bude chtít všechno.

  Držím palce vedení nemocnice, aby vyhrálo boj s arogancí a blbostí.

  superkarma: 1 24.10.2012, 23:17:30
 3. [36] Thomino [*]

  Pan ministr Hégr by už měl táhnout k čertu s takovýma kecama.V této republice vyhazujeme miliardy na projektech, který jsou  predražený a k ničemu : Opencard,Skarta,Registr vozidel atd.. atd.. Ale sehnat penize na provoz zarizeni, ktere skutecne slouzi lidem a lidi jej potrebuji je strasny problem.Chtel bych videt pana Hegra jak by se choval kdyby v Jeseniku bydlel.Tyhle lidi voli obcane tohoto statu jako sve zastupce.A kdyz clovek potrebuje pomoc tak na ne kaslou.Jak muze MINISTR ZDRAVOTNICTVI tento problem neresit ??? 

  Doufam,ze se konecne ukaze nekdo kdo se nebude vymlouvat na to , ze neco nejde a zacne jednat.Preji hodne steti s bojem proti temhle darebakum, kterym je obycejnej clovek ukradenej a potrebuji ho jen jednou za 4 roky u voleb kde nam slibuji nemozne.

  superkarma: 0 24.10.2012, 23:15:13
 4. [35] ovenka [*]

  Nejde jen o Jeseník, ale celou oblast. Z přilehlých obcí to může být i těch 70 km.  Cesta přes Červenohorské sedlo je v zimě často neprůjezdná, přes Ramzovské sedlo není o mnoho lepší.. Nepřála bych nikomu, aby odtud musel do nemocnice až do Šumperka.

  A tunel pod ČS asi nikdy nebude...Zato nové sjezdovky tu rostou jako houby po dešti, viz. Kouty.

  superkarma: 1 23.10.2012, 22:20:57
 5. [34] Blanka5 [*]

  Šmejdi by nejradši zrušili všechno Sml15

  superkarma: 0 22.10.2012, 19:50:19
 6. avatar
  [33] Lukáš Čejka [*]

  Nevim jak to mysli ten kraj , nebot jsem si tedy precetl odpovidajici zakon, ktery pravi:

  129/2000 Sb.

  HLAVA IV – ORGÁNY KRAJE

  Díl 1 – Zastupitelstvo

  Pravomoc zastupitelstva

  § 36

  c.  poskytování dotací z vlastních prostředků občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné organizaci v kalendářním roce,

  Tedy staci pouhe rozhodnuti zastupitelstva a mohou bezproblemu tu porodnici dotovat Sml80

  superkarma: 0 22.10.2012, 18:13:28
 7. avatar
  [32] řinka [*]

  Všechno co fungovalo je v háji.Rozkradeno zlikvidováno.

  krásná písnička

  superkarma: 0 22.10.2012, 17:11:30
 8. [31] jithule [*]

  bohužel je to u nás normální

  superkarma: 0 22.10.2012, 16:56:18

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] kareta [*]

  rusalka2008 — #29 ono to není daleko, ale je to fakt takové- ZDE JSOU LVISml80 Ale je tam krásněSml29

  superkarma: 0 22.10.2012, 15:37:59
 2. avatar
  [29] rusalka2008 [*]

  Jakub D. Kočí — #28 no musím brát v potaz i cestu z pohraničních dědin do Jeseníka - třeba přes Lipovou-lázně bývá kopec na Vápennou v zimě taky často neprůjezdný (kamiony), nebo cesta do Javorníka zafoukaná závějemi... Takže když skončí hrůzná cesta do Jeseníku, může začít příšerná cesta přes hory do Šumperka a to už se fakt děsíme...

  Díky za váš zájem Sml16  Snad to dopadne lépe, než tyto hororové scénáře.

  1. na komentář reaguje kareta — #30
  superkarma: 0 22.10.2012, 15:12:14
 3. avatar
  [28] Jakub D. Kočí [*]

  rusalka2008 — #25 Nemyslel jsem si, že mě mystifikujete, ale že berete v potaz průjezdnost Červenohorským sedlem v zimě, kdy se mu každá rozumná sanitka vyhne Sml58

  1. na komentář reaguje rusalka2008 — #29
  superkarma: 0 22.10.2012, 14:22:55
 4. avatar
  [27] tajnostii [*]

  To je u nás normálníSml23

  superkarma: 0 22.10.2012, 14:04:19
 5. [26] step1 [*]

  Jindriska8 — #9 U nás se ruší kde, co. Zaběhnuté podniky, obchody, školy, nemocnice. Někde za to může majitel, ale většinou je na vině stát.

  superkarma: 0 22.10.2012, 13:59:29
 6. avatar
  [25] rusalka2008 [*]

  Musím zde poopravit autora - nemystifikovala jsem nikoho těmi 70 kilometry - totiž: z Jeseníku do Šumperka je to "jen" 49 km, ale do spádové oblasti (Jeseník) patří

  také obec Bílá Voda u Javorníku nebo Vidnava a odtud do Šumperka

  už to je PŘES 70 km!!!

  1. na komentář reaguje Jakub D. Kočí — #28
  superkarma: 0 22.10.2012, 13:52:25
 7. avatar
  [24] hubajda [*]

  Saritka — #22 presne tak Sml22Sml22

  superkarma: 0 22.10.2012, 13:31:27
 8. avatar
  [23] LuciBary [*]

  Rikina — #16 u nás ve výběžku si vyřídili výjimku, protože ze Šluknova a okolí by to bylo do DC 70 km nebo do ČL 60 km (ovšem přes Šébr) Sml80

  superkarma: 0 22.10.2012, 12:34:40
 9. [22] Saritka [*]

  Ruší se kde co, na lidi se ohled nebere.Sml23

  1. na komentář reaguje hubajda — #24
  superkarma: 0 22.10.2012, 12:22:45
 10. [21] doginka [*]

  U nás je též soukromá nemocnice.S vedlejším okresním městem máme společná oddělení,takže některé zůstali u nás a u nich se zrušili a jiné zrušili u nás a ty u nich zůstali.

  Taky bych se přikláněla k názoru, že majitel je špatný hospodář,tak by se měl najít lepší. Tohle mi přijde jako vydírání ze všech stran ,ale doplatí na to lidi

  superkarma: 0 22.10.2012, 11:37:54
 11. avatar
  [20] Lukáš Čejka [*]

  A proc to kraj chce hned vyvlastnovat? Preci muze nakupovat sluzby od koho uzna za vhodne, tak at nakupuje od te nemocnice porodnicke sluzby atd. Sml80

  superkarma: 0 22.10.2012, 11:32:36
 12. avatar
  [19] rusalka2008 [*]

  mandzarik — #18  ano, nejen v Jeseníku rodí ženy, ale i v okolních obcích, vzdálených 20-30 km od Jeseníku jsou těhulky, které to mají jaksi o dost dál... a k tomu měl pan redaktor přičíst těch 49 km Sml80

  superkarma: 0 22.10.2012, 11:02:14
 13. avatar
  [18] mandzarik [*]

  rusalka2008 — #6 Sml22 vím, jsem ze Šumperka, přes léto jsem do okresu Jeseník hodně jezdila, včetně Vidnavy, Javorníku ... to jsou skutečně vzdálenosti.

  1. na komentář reaguje rusalka2008 — #19
  superkarma: 0 22.10.2012, 10:53:15
 14. avatar
  [17] xx-b [*]

  u nás porodnice už také není - a je to pro těhotné určitě velký stres, když mají porodnici několik desítek kilometrů od domova - během těhotenství se může cokoliv stát a pak je čas velmi cenný Sml15

  superkarma: 0 22.10.2012, 10:44:23
 15. [16] Rikina [*]

  U nás v severních Čechách se s tím taky nemazali, porodnice je už zrušená. Sml80 Pravda, nejsou zde horské podmínky a do jiných nemocnic to není 70 km. Nicméně fůru let to fungovalo, a najednou ne? Sml80 Pokud jsem to dobře pochopila, zdravotní pojišťovny jednoduše odmítly uzavřít smlouvy a když příšlušná nemocnice nedostane peníze za ošetření pacientů z jejich zdravotního pojištění, těžko se může udržet, za hotové jim tam nikdo nepůjde. Kdo, jak a proč to takhle zařídil, netuším, a z pohledu pojištěnce mi to nepřipadá logické, to bych taky za chvíli mohla mít nejbližšího doktora přes půl Čech, protože s tím, co je za rohem, neuzavře moje zdravotní pojišťovna smlouvu, aniž by se to obtěžovala zdůvodnit, nebo aspoň dát lidem vědět. Sml80 

  1. na komentář reaguje LuciBary — #23
  superkarma: 0 22.10.2012, 10:35:53
 16. avatar
  [15] ToraToraTora [*]

  Pokud byl soukromý vlastník špatným hospodářem, pak je skutečně nemožné, aby stát dodtoval jeho chyby. namísto uzavření porodnice a dalších oddělení by měla přejít do rukou hospodáře lepšího. nechápu, proč neexistuje zákon či vyhláška, která by stanovila lidské podmínky v dostupnosti neakutní lékařské péče. Neříkám, že státr nebo kraj bude hospodářem nejlepším a nevidím tak dalece do ´hradové vyhlášky a hospodaření pojišťoven. pes je zakopaný někde na půl cesty. Lidé nejsou rukojmí, ale oběti. Ale upřímně: jsem opravdu ráda, že žiji v městě, kde máme špičkovou nemocnici, která se i nadále rozvíjí a rozšiřuje portfolio svých služeb a která se rozhodně neuzavře jen tak a hned za humny heliport. Jeden nikdy neví, kdy mu půjde o zdraví či život.

  superkarma: 0 22.10.2012, 10:31:23
 17. avatar
  [14] ladouch [*]

  Bohužel ruší se i velmi potřebná zařízení a šetří se na nesprávných místech.Sml22Sml22

  superkarma: 0 22.10.2012, 10:05:41
 18. avatar
  [13] ondrasek74 [*]

  U nás to dopadlo stejně. Před několika laty se zavřela porodnice a maminky musejí dojíždět až 50 km do nejbližší porodnice. Když jedou sanitou s problémovým porodem, na půlce cesty je překládají do jiné sanity!!! No a ke konci roku se uzavírá i klasická gynekologie a bude zde jen jednodenní, tzn. opět s každou větší či složitější operací putovat do krajského města. Nedovedu si představit ty čekací doby na operace.

  Je to hnus Velebnosti Sml22

  superkarma: 0 22.10.2012, 10:03:55
 19. avatar
  [12] Kytinkak [*]

  je to děsné, na Litomyšl byla petice a naštěstí porodnice zůstala

  superkarma: 0 22.10.2012, 09:45:24
 20. avatar
  [11] kareta [*]

  rusalka2008 — #10 no, to mi vyprávěj. ČH v zimě nesnáším.Pokaždé to zpátky valím přes Ramzovou nasraná, že ČH v zimě nikdy více. Pokaždé chytnu kalamitu, sníh a mejdlíčkoSml68

  superkarma: 0 22.10.2012, 09:42:39
 21. avatar
  [10] rusalka2008 [*]

  kareta — #8  přes Ramzovou jsem se párkrát zasekla u viaduktu, kde byl uvízlý kamion, nebo nad ním, když se jiným autům nepodařilo vyjet prudký kopec na Ostružnou...

  Na ČH sedle to byly taky kamiony, které sjely do středu cesty a už nikdo další neprojel...

  1. na komentář reaguje kareta — #11
  superkarma: 0 22.10.2012, 09:30:10
 22. avatar
  [9] Jindriska8 [*]

  Takto u nás skončilo několik nemocnicSml22je to v našem státě běžné.

  1. na komentář reaguje step1 — #26
  superkarma: 0 22.10.2012, 09:06:59
 23. avatar
  [8] kareta [*]

  V zimě jezdím do Jeseníku přes Ramzovou a tam jsem se nikdy nezasekala, ale každopádně Jeseník jako horské a lázeňské město by si nemocnici zachovat mělo, to by byl docela trapasSml80.

  Odkdy má šumperská nemocnice špatnou pověst a na čem se ta pověswt zakládá se mi nikdy nepodařilo zjistit, rodila jsem tam 3x a pokaždé to byl naprostý luxus, jak v péči, tak zacházení.Sml67 

  Pokud provozuje jesenickej špitál soukromý subjekt a ten nevydělává, tak to je podnikání na houby a měl by to skutečně zabalit, podnikání není charitaSml3

  1. na komentář reaguje rusalka2008 — #10
  superkarma: 0 22.10.2012, 09:00:05
 24. [7] Trefa [*]

  Trefa:verte ze je to otuda cele nasi vlady,jak vse nechala.ted aby na to doplaceli vsichni pacienti.to co se tad deje ve zdravotnictvi je hrozne.co k tomu vice dodat.maminky budou rodit dama jak za davnych casu.

  superkarma: 0 22.10.2012, 08:26:13
 25. avatar
  [6] rusalka2008 [*]

  No ano - z Jeseníku do Šumperka je to "jen" 49 km, ale do spádové oblasti patří také Bílá Voda u Javorníku, Zlaté Hory nebo Vidnava a odtud do Šumperka už to je PŘES 70 km!!! I v těchto obcích máme těhulky!

  1. na komentář reaguje mandzarik — #18
  superkarma: 0 22.10.2012, 08:14:37
 26. avatar
  [5] Žofie [*]

  Co k tomu říct?  Tohle jsem zrovna dnes četla na novinkách: http://www.novinky.cz/domaci/282267-zivotni-uroven-si-pochvaluje-nadpolovicni-vetsina-obyvatel-ceska.html

  Taky jsem byla překvapená, že se mám tak superSml31

  superkarma: 0 22.10.2012, 07:19:43
 27. avatar
  [4] lenig [*]

  není to bohužel jediná porodnice, která se někde zavírá....naše zdravotnictví jde na jedné straně prudce nahoru (výzkumy a výsledky) a jinde teda upadá..., když musí lidé, a to nejen těhulky, ale na druhou strau starší nemocní lidé dojíždět až 80 km do "velké" nemocnice na vyšetření....a co je nejhorší - tam je odveze sanitka (v lepším případě) a zpátky si dost často musejí "někoho" sehnat...Sml80Sml80Sml80

  superkarma: 0 22.10.2012, 07:01:06
 28. avatar
  [3] blesksoft [*]

  stejné jako u nás v Brandýse nad Labem Sml31

  superkarma: 0 22.10.2012, 06:49:58
 29. [2] lidicka [*]

  Proč se vůbec nemocnice dostala do  soukromých rukou? Měla zůstat státní, případně krajská.Sml80

  superkarma: 0 22.10.2012, 06:42:22
 30. avatar
  [1] mandzarik [*]

  V rychlosti a bez podrobné znalosti problematiky a prostudování článku potvrzuji, že nejbližší porodnice s mizernou pověstí je skutečně v Šumperku 49 km, nejbližší znamená trasu přes Červenohorské sedlo, kde, pokud se v serpetinách zasekne kamion, může vyprošťování trvat několik hodin a doprava je po celou dobu zablokována včetně (ne)možnosti průjezdu sanitky. Jesenické porodnici a místním rodičkám přeji mnoho štěstí.

  superkarma: 0 22.10.2012, 06:36:32

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme