Zaujal vás článek: Nechcete darovat orgány? Přečtěte si, jak na to! (klikni). Dle reakcí pod článkem soudím, že ano. Právě mi dorazili další informace k této problematice, které mi zaslal ředitel Odboru komunikace s veřejností a Tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň...


V současné době je v ČR na čekacích listinách na transplantaci zařazeno 918 osob.

Darování orgánů lidského původu upravuje Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon). Tento zákon stanovuje za jakých podmínek lze odebrat tkáně a orgány od žijících nebo zemřelých dárců. Jedná-li se o zemřelé dárce, podle naší právní úpravy se předpokládá souhlas s posmrtným odběrem orgánů, pokud nebyl vysloven prokazatelný nesouhlas. Osoba, která odmítá darovat posmrtně orgány, musí být evidována v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů nebo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem tkání a orgánů. To znamená, že pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za života prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí a orgány mohou být využity k transplantaci.

V ČR existují registry dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně), např. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM, Český národní registr dárců dřeně, Fakultní nemocnice Plzeň.

Další informace lze získat na stránkách Koordinačního střediska transplantací: www.kst.cz (klikni), případně na stránkách České transplantační společnosti: www.cts.cz (klikni).

Vlastimil Sršeň
Ředitel Odboru komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další informace na stránkách Ženy-in najdete zde: Nechcete darovat orgány? Přečtěte si, jak na to! (klikni).

Reklama