Zkušenosti z první vlny

nasycenéZkušenosti z první vlny kampaně „Nasycené škodí“ ukazují, že téma nadměrné konzumace nasycených mastných kyselin je v České republice velmi aktuální a zaměstnává jak odbornou, tak i širokou laickou veřejnost. Setkali jsme se s ohlasy zahrnujícími celé názorové spektrum, vyjadřujícími jednoznačnou podporu až po názory, které tuto problematiku zpochybňovaly. V laické i odborné rovině se rozpoutaly debaty, které informovanost o vlivu nadměrné konzumace nasycených mastných kyselin na lidské zdraví posouvají o kus dál. Přesně to nám poskytuje motivaci k dalším aktivitám. Protože nejen tuky samotné, tedy máslo, sádlo, margaríny a oleje obsahují vhodné či nevhodné mastné kyseliny - ty jsou obsaženy
i v dalších potravinách, a to často ve značné míře. Především ty nevhodné jsou navíc skryté tam, kde bychom je nečekali.

Zdraví 21 a partneři kampaně

Aktivita praktických lékařů probíhá v souladu s programem Ministerstva zdravotnictví ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“, zkráceně nazývaným „Zdraví 21“. Dílčím cílem tohoto programu je snížení počtu úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob mladších 65ti let o 40 %, k jehož naplnění mají mimo jiné vést aktivity podporující zlepšení stravovacích zvyklostí obyvatel. Přestože si to většina lidí stále neuvědomuje, je totiž právě zdravý životní styl zahrnující kvalitní a vyváženou stravu velmi důležitým nástrojem k prevenci mnoha závažných onemocnění, kardiovaskulární nevyjímaje. Právě z tohoto důvodu se k naší kampani připojilo několik významných podporovatelů, ke kterým patří například Česká společnost pro aterosklerózu, Fórum zdravé výživy, Občanské sdružení Výživa dětí,  Společnost pro výživu či společnost STOB. Umístěním odkazu na své stránky podpořilo kampaň i Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Mléko – aktuální téma

Při zvažování, která další skupina potravin je významným zdrojem nasycených mastných  kyselin, padla volba na mléko a mléčné výrobky. Jejich konzumace totiž velmi úzce souvisí s faktem, na který chce kampaň upozorňovat především - nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin stojí za vznikem mnoha závažných onemocnění. Je to právě obsah jednotlivých typů mastných kyselin v tukové složce potravin, který určuje jejich prospěšnost či naopak nevýhodnost pro naše zdraví. Je třeba zdůraznit, že v rámci zdravotní prevence je důležité v jídelníčku hlídat celkové množství konzumovaných nasycených mastných kyselin, ty pocházející z mléka a mléčných výrobků nevyjímaje. Pacienti ale často neví, podle jakých klíčů si tyto výrobky vybírat. Připravili jsme proto velmi jednoduchou pomůcku, která může každému jednotlivci pomoci s výběrem tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho aktuálním potřebám. Zajímavé je, že dotazy pacientů většinou směřují k tomu, jestli mléko konzumovat či nikoliv, ale málokdy se lidé zamýšlejí nad tím, že tato volba nemusí být ultimativní – v rámci prevence srdečně-cévních onemocnění, ale i nadváhy či obezity stačí upřednostňovat polotučné varianty namísto plnotučných, a na přijatelné množství omezovat smetanu a smetanové jogurty. Z analýzy Českého statistického úřadu vyplývá, že spotřeba konzumního kravského mléka v ČR v posledních 20ti letech postupně klesá, stoupá naopak například spotřeba sýrů, která se u nás od roku 1992 téměř zdvojnásobila. Jestli jde o trendy pozitivní či negativní, lze z těchto čísel těžko vyvozovat, a to právě proto, že neznáme míru zastoupení jednotlivých typů (tučnosti) konzumovaných výrobků.

Mléčný tahák

 Složité vysvětlování a lékařská terminologie málokdy pomůže laikům v každodenním praktickém životě. Proto jsme připravili velmi jednoduchou a přehlednou pomůcku, kterou může mít každý člověk  při nákupech s sebou a snadno se podle ní zorientovat (ke stažení na www.nasyceneskodi.cz).

Hlavní zásadou pro zdravý jídelníček je snažit se o optimální energetický příjem, z něhož by tuky měly tvořit přibližně 30 – 35 %. Výrazně bychom měli omezit živočišné tuky, které mají představovat maximálně 1/3 všech přijatých tuků. Podíl rostlinných olejů/tuků a tuků z ryb by měl odpovídat zhruba 2/3 celkového příjmu tuků. Zároveň je nutné dbát na dostatečný příjem ovoce a zeleniny, vlákniny a nízkotučných (ideálně zakysaných) mléčných výrobků.

MUDr. Otto Herber

místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Více o kampani se dozvíte na www.nasyceneskodi.cz, kde jsou připraveny informace jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost.

Reklama