Přesně před půl rokem jsme vás informovali o akci, která má pomoci dodat pitnou vodu Africe a do které se pouhým nákupem označených výrobků můžete zapojit i vy. Chcete vědět, jak to všechno dopadlo?

V rámci mezinárodního humanitárního projektu „Children’s Safe Drinking Water“ se podařilo občanům České republiky přispět na vyčistění 1 900 000 litrů vody, což vystačí 190 000 africkým dětí na jeden týden. Do projektu se zapojilo i dalších pět zemí regionu: Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko. Společný dar pěti zemí umožní vyčistit 6 milionů litrů vody, tedy týdenní spotřebu dětí v několika afrických zemích. 

Tváří projektu v České republice se stala známá a velmi oblíbená herečka Dana Morávková. „Problém nedostatku vody k nám doléhá jen okrajově z médií, není to něco, co by se běžných lidí dotýkalo a možná nemají čas ani prostor se tím zabývat. To se týkalo i mě… Až nyní jsem si uvědomila, že více než třetina lidí na světě nemá přístup k pitné vodě, že kvůli tomu umírají děti, že voda není vůbec samozřejmostí. A hlavně, že máme morální povinnost pomoci,“ říká.

„Celý problém nemůžeme ovlivnit ani vyřešit, ale nyní jsme měli možnost alespoň trochu pomoci zmírnit důsledky. To, že se nám podařilo v rámci České republiky zajistit pro africké děti skoro dva miliony litrů pitné vody, považuji za veliký úspěch a chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo se do projektu jakkoliv zapojili,“ uzavírá Morávková.

Přesná destinace, kam pomoc poplyne, bude teprve organizací CSDW určena. Pomoc je vždy směřována do nejvíce postižených zemí Afriky. Konzumace znečištěné, závadné vody je tam totiž v současné době nejčastější příčinou úmrtí, která stojí denně život přibližně 4000 dětí.

K dnešnímu dni zabezpečila organizace CSDW lidem v nouzi na celém světě více než jednu miliardu litrů čisté vody. Jejím úmyslem je navýšit do roku 2012 objem vyčištěné vody až na 3,5 miliardy litrů, a tak snížit počet úmrtí v zemích třetího světa, z nichž většinu tvoří děti, na polovinu.

Věděla jste o této akci? A přispěla jste také? Umíte si představit jediný den bez pitné vody?

Reklama