Zdraví

Aby žena zůstala ženou...

O rakovině prsu se mluví stále – není snad ženy, která by o tom nikdy neslyšela.
Jak však ukazují různé výzkumy, jen málokterá je opravdu dostatečně o této problematice informována.

I když se stále následující fakt opakuje, musí se i zde opět zdůraznit, že nejdůležitější je prevence. Kromě pravidelného samovyšetřování prsů (vždy po menstruaci) a pravidelných mamografických kontrolách ve specializovaných centrech od 45 let věku a u rizikových žen (předchozí ozáření hrudníku pro jiný nádor, rodinná zátěž) i dříve, je to především sportovní aktivita, omezení nadváhy, strava s dostatečným obsahem vitaminů a nekouření.
Existují také léky, u nichž existují náznaky, že by mohly snižovat právě riziko vzniku nádoru prsů (Tamoxifen Raloxifen) – ovšem ověřování účinnosti je  zatím ve stadiu klinických studií.

Jak žena může poznat, že něco není v pořádku?
Mezi příznaky patří: zatuhnutí v prsu, vpáčení bradavky a výtok z bradavky.
V případě jakékoli nejistoty je lepší zajít za odborným lékařem-gynekologem nebo konzultovat přímo specializované mamodiagnostické pracoviště.
Mamografické vyšetření samotné nebo v kombinaci s dalšími diagnostickými metodami umožňuje odhalit nádor prsu s vysokou přesností, a to již od velikosti několika milimetrů.   

Prevence už ve čtyřiceti?

Rakovina prsu je, bohužel, nemocí, která pronásleduje stále mladší ženy. Ty se však musí spolehnout na výše uváděné samovyšetření, nebo si preventivní prohlídku na ultrazvuku či mamografu uhradit z vlastní kapsy.
Ze zdravotního pojištění mají totiž na screeningové vyšetření nárok až od 45 let, a to jedenkrát za dva roky.
A právě to je důvod, proč se společnost AVON Cosmetics snaží společně se zástupkyněmi Aliance organizací a žen s rakovinou prsu oslovit ženy mladší 45 let. Děje se tak mimo jiné prostřednictvím projektu Ženy ženám a AVON Roadshow, na kterém mohly ženy získat „Poukaz na bezplatné vyšetření“.

Do třiceti let věku je výskyt karcinomu prsu poměrně vzácný,“ říká doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK VFN v Praze. „Pak počty vzrůstají – u žen kolem čtyřicítky až o jednu třetinu“.
Od 40 let se tedy screening určitě vyplatí, ženy by měly na mamograf chodit jedenkrát ročně. Proto je tedy dobře, když si už mladší ženy kolem 35 let zafixují návyky prevence, přestože této věkové skupině mamografické vyšetření ještě nedoporučujeme. Preventivní prohlídka je však možná na ultrazvuku, který je i později vhodnou doplňující metodou k mamografii. 

  

Malý lexikon slov, s nimiž se můžete setkat
v souvislosti s rakovinou prsu
 

Adjuvantní léčba: zajišťovací léčba po operaci k zamezení dalšího šíření nádoru do organismu.

Anémie: chudokrevnost – v krvi je snížený počet červených krvinek a krevního barviva, hemoglobinu. Je provázena různými projevy nedostatku okysličení (anemický syndrom).

Anestezie: znecitlivění.

Antiestrogeny: látky brzdící tvorbu vlastního estrogenu a vážící se místo na něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.

Benigní: nezhoubný útvar – neproniká do okolních tkání a nešíří se do jiných částí těla.

Biologická léčba: léčba, jejímž cílem je podporovat a obnovit funkci imunitního (obranného) systému organismu v boji s nádorovým onemocněním. Nazýváme ji také imunoterapie.

Biopsie: odnětí tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení.

CT vyšetření: podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla po příčných vrstvách – výsledný obraz se zpracovává na počítači. Nazývá se také computerová tomografie.

Cysta: dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem. Patří mezi nezhoubné onemocnění prsu.

Cytologie: nauka o stavbě a funkci buněk. Zjišťování typu buněk pomáhá
v diagnostice tumoru nebo prekancerózních změn.

Cytostatika: léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky.

Diagnóza: rozpoznání a určení choroby.

Edém: otok.

Endoskop: optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř.

Enzymy: bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně.

Epitéza: prsní náhrada.

Estrogeny: ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících.

Excize: chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru.

Hormonální terapie: používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy.

Chemoterapie: léčba pomocí protinádorových léků.

Imunitní systém: zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami.

Karcinogeny: látky, které se podílejí na vzniku rakoviny.

Karcinom: zhoubný nádor, v němž se buňky nekontrolovaně množí. Může pronikat do okolních struktur a šířit se v pokročilejším stadiu do vzdálených orgánů těla krví či lymfatickými cestami.

Klimakterium: přechod.

Klinické studie: výzkumné studie, jichž se účastní pacient po předchozím souhlasu. Každý z těchto projektů má za úkol ověřit vědecký předpoklad a nalézt lepší způsoby pro předcházení, diagnostiku a léčbu chorob.

Kvadrantektomie: chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu.

Lokální léčba: ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň.

Lymfa: světle žlutá čirá tekutina obsahující lymfocyty, protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti.

Lymfatická drenáž: způsob omezení nebo odstranění lymfatického městnání
a otoku.

Lymfatické uzliny: malé uzlíky ve tvaru fazole, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému. Zachycují bakterie nebo nádorové buňky. Nazýváme je také lymfatické žlázy.

Lymfatický systém: tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytvářejí a přechovávají buňky a které se podílejí na procesech obranyschopnosti organismu.

Lymfedém: otok vzniklý městnáním lymfatického systému.

Lymfom: každé zduření lymfatické uzliny, zhoubné i nezhoubné.

Maligní: zhoubný.

Mamografie: speciální rentgenová metoda sloužící k vyšetřování prsu; umožňuje odhalit nádor i u žen bez příznaků onemocnění prsu s vysokou spolehlivostí, a to od velikosti několika milimetrů.

Metastáza: ložisko zhoubného nádoru v jiných orgánech a tkáních, které vzniká šířením nádorových buněk krevním oběhem nebo lymfatickou cestou.

Nežádoucí účinky: problémy spojené s aplikací protinádorové léčby, způsobené postižením zdravých buněk. Mezi běžné nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, celková slabost, pokles množství krvinek, ztráta vlasů a zánět v dutině ústní.

Onkogen: gen, který způsobí nebo usnadní vznik nádoru.

Onkolog: lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny.

Palpace: pohmat.

Patolog: lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk
a tkání pomocí mikroskopu.

Polyp: benigní útvar, který vyrůstá ze stěny střeva.

Prekanceróza: stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom.

Prognóza: pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.

Psychosomatický: vztah mezi duševním a fyzickým stavem.

Punkce: získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím. Je prováděna obvykle pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografie.

Radioterapie: léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky.

Recidiva: znovuobjevení se nádoru tam, kde už byla provedena léčba.

Remise: vymizení příznaků choroby, může být dočasná nebo trvalá.

Rizikový faktor: zvyšuje pravděpodobnost – např. vzniku rakoviny.

Screening: vyhledávání počátečních stadií rakoviny prsu v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu. V ČR je prováděna na specializovaných akreditovaných mamodiagnostických pracovištích, která splnila přísná kritéria.

Staging: testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a jejímu zařazení do určitého stadia.

Systémová léčba: léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu.

Tumor: nádor – bujení tkáně.

Ultrazvukové vyšetření: provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání, odrážejí se a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů. Je většinou vhodnou diagnostickou metodou doplňující ve vhodných případech mamografii. U mladých žen se provádí obvykle samostatně.

 

(vybráno z www.breastcancer.cz)

               
   
26.09.2003 - Zdraví - autor: katchaba

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [42] Gumídek [*]

  Kde se dá medvídek prosím objednat?

  superkarma: 0 27.09.2003, 18:38:36

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [41] tventula [*]

  Medvídka mám už objednaného. Všem,které máte takové problémy držím a přeji hodně,hodně

  superkarma: 0 27.09.2003, 17:24:05
 2. avatar
  [40] Sanofi [*]

  maki: Jsi . Tužku už mám taky.

  superkarma: 0 27.09.2003, 17:15:08
 3. avatar
  [39] Landriel [*]

  maki: Medvídek je myslím poprvé v tomhle katalogu a taky se mi moc líbí.

  superkarma: 0 27.09.2003, 12:55:47
 4. avatar
  [37] Andula [*]

  Drahuška: aha, já nějakou avon lady znám, jen mi to neseplo, díky.

  superkarma: 0 26.09.2003, 23:30:59
 5. avatar
  [36] Drahuška [*]

  Andula: medvídka a ostatní věci můžeš koupit u své Avon Lady, nebo mi nechej vzkaz a já ti napíšu podrobnosti.

  superkarma: 0 26.09.2003, 23:21:03
 6. avatar
  [35] Drahuška [*]

  Aktij: Teď už chápu souvislost. Přeji Ti hodně štěstí.

  superkarma: 0 26.09.2003, 23:14:57
 7. avatar
  [34] Kocicka [*]

  nuda jenom samý výrazy jak ve slovníku a o nemoci skoro nic.

  superkarma: 0 26.09.2003, 22:15:33
 8. avatar
  [33] Gumídek [*]

  Tento problém se týká i mě.Před 5 lety jsem si našla první bulku,byl to šok....Prošla jsem sonem, mamagrafem dělali mi odběr ,sláva je to jen tukový nádor.Bulky stále přibývají a já stále doufám ,že nálezy budou dobré.

  superkarma: 0 26.09.2003, 18:48:47
 9. avatar
  [32] Andula [*]

  A kde jsou ti medvídci AVON a ostatní věci k mání?

  superkarma: 0 26.09.2003, 18:48:39
 10. avatar
  [30] blesksoft [*]

  Jakmile jsou jakékoli problémy je nejlepší hned jít. Já byla na mamografu poprvé už ve 28 letech. A bylo to zadarmo, protože je to inikované doktorem.

  superkarma: 0 26.09.2003, 17:04:39
 11. avatar
  [29] Sanofi [*]

  Já byla minulý týden na semináři a tam jedna lékařka vyprávěla příběh dvou sester. Jejich maminka měla rakovinu prsu a tak obě dcery byly také hlídány. Na jednou vyšetření se zjistilo,že obě mají v prsou nějaké změny,ale zatím nic zhoubného. Tzv.prekancerózy. Které se můžou,ale nemusí zvrhnout. Obě tyto ženy se rozhodly,že nebudou čekat jak se to vyvine dál a nechaly si obě prsa amputovat. Jedné udělaly plastiku obou prsou z tukové tkáně na břiše a té druhé byly voperovány silikonové náhrady. To je docela síla se takhle rozhodnout,hmm?

  superkarma: 0 26.09.2003, 16:55:07
 12. avatar
  [28] Petrana [*]

  stasha: to se asi bohužel nedá , ale po těchto zkušenostech budu MUDry otravovat do úmoru.

  superkarma: 0 26.09.2003, 15:11:09
 13. avatar
  [27] stasha [*]

  Jenže, jak toho špatného nebo dobrého doktora poznat

  superkarma: 0 26.09.2003, 14:58:12
 14. avatar
  [24] kometa-vlasatice [*]

  Mamograf je určitě užitečná věc...a moje zdravotní pojišťovna- OZP- mi hradí toto vyšetření už od 40 let....

  superkarma: 0 26.09.2003, 12:50:49
 15. avatar
  [23] muflonka [*]

  Mamka měla na prsu doslova bouli a doktorka jí pořád odbývala, že je to tuková bulka. Když si zašla k nové doktorce, bylo už pozdě. Přišla o prso, později o druhé, pak i o dělohu... Dál bojovala a chodila na kontroly. Potom jí na pravidelné kontrole onkolog našel na játře nějaké výrustky a tvrdil, že je to běžné, že to jsou tukové cystičky. Za dalšího půl roku už uznal, že to nebudou tukové cysty...
  Samozřejmě že gynekoložka i onkolog dál ordinují a dělají z lidí blbce. Takové doktory bych

  superkarma: 0 26.09.2003, 12:29:39
 16. avatar
  [22] Petrana [*]

  A já radím všem, pokud máte pochybnosti a nějaký problém a Váš lékař pořád říká, že to nic není a zkuste i jiného lékaře.
  Bohužel, rodinná zkušenost mi ukázala, že lékaře to nestojí nic, Vás zdraví...

  superkarma: 0 26.09.2003, 12:20:07
 17. avatar
  [21] Palita [*]

  helip: naprosto souhlasím, také bych chtěla jít na vyšetření, ale mám teprve 35 let.

  superkarma: 0 26.09.2003, 12:18:23
 18. avatar
  [20] houserop [*]

  Helip: V tomto veku lekari mamograf nedoporucuji, do 40-ti se vysetruje ultrazvukem. Zkus gynekologa nebo i obvodaka, myslim, ze neni problem, aby Te tam poslali.
  Take jsem si nasla neco na prsu (je mi 29), gynekolog me rovnou poslal na vysetreni (predepsal mi mamograf) a tam mi doktorka rekla, ze u mladych a jeste nekojicich prsou je lepsi to sono (jestli jsou tato prsa vic "pruhledna"? - treba nam to Meryl vysvetli). Takze me pomatlali, vysetrili a nic to nebylo. Jenom byla pani onkolozka "teroristka" , chtela mi zakazat antikoncepci (beru ji 7 let). Ze jsou pry gynekologova moc mekci a dovoli ji brat i 10! let, ze ona doporucuje max. 5 let A doporucila mi 3mesicni kuru vitaminu E, ktery pomaha regeneraci, zvlast kdyz se bere antikoncepce. Nevim, jestli to pomaha, ale zkusila jsem to

  superkarma: 0 26.09.2003, 11:31:27
 19. avatar
  [16] ValinaK [*]

  essence: mám pocit, že statistiky jsou plné pacientek takovýchto "zodpovědných lékařů", které se bály stát si za svým:-((

  superkarma: 0 26.09.2003, 10:32:43
 20. avatar
  [15] Aktij [*]

  Drahuška: Méďu už mám doma. A blbou zkušenost, bohužel, taky.

  superkarma: 0 26.09.2003, 10:27:20
 21. avatar
  [13] Drahuška [*]

  Když mi bylo asi tak 25, vyoperovali mi z prsu malý tukový nádorek .
  Avon LINKA POMOCI: 800 180 880. Nákupem brože, pera, rtěnky, trička nebo medvídka můžete přispět na konto "Avon proti rakovině prsu".

  superkarma: 0 26.09.2003, 09:37:59
 22. [10] zindule [*]

  Tolik pojmů najednou.. Ale poučujících.

  superkarma: 0 26.09.2003, 08:54:36
 23. avatar
  [9] ValinaK [*]

  Půlka mé rodiny umřela na rakovinu , a když jsem šla k doktorce s tím, že jsem si na prsou nahmatala bulky, řekla, že je to po kojení normální a vyšetření u mamologa jsem si musela doslova vynutit! Nejsem hypochondr, právě přečtení takovýchto článků mě donutilo jít k lékařce a tam jsem za to dostala málem vynadáno....

  superkarma: 0 26.09.2003, 08:50:26
 24. avatar
  [8] Aja [*]

  Díky za zcela vyčerpávající článek...

  superkarma: 0 26.09.2003, 08:39:15
 25. [7] helip [*]

  Vadí mi, že prohlídku na mamografu mají ženy zadarmo až po 40 letech, mě je 33 a ráda bych si jí nechala udělat.

  superkarma: 0 26.09.2003, 08:30:04
 26. avatar
  [6] sarobrouk [*]

  Tak vpáčenou bradavku mívám, když je mi zima, potvora jedna, ale že by to byla rakovina - to snad ne. Samovyšetření provádím, jednou jsem měla bulku, ale naštěstí to byl nějaký uzlík od nachlazení. Fuj, to jsem se lekla a celou noc jsem nemohla spát, než jsem zavolala gynekologovi a ten mě uklidnil.

  superkarma: 0 26.09.2003, 08:16:31
 27. avatar
  [4] marcellina* [*]

  Lepsi prevence nez nasledna lecba

  superkarma: 0 26.09.2003, 07:27:43
 28. avatar
  [3] Eva_CZ [*]

  Sama: MELA jsem kamaradku s rakovinou prsu...

  superkarma: 0 26.09.2003, 01:55:18
 29. avatar
  [2] Sama [*]

  Mám kamarádku, které v červnu vzali prso. Naštěstí velice dobře snáší chemoterapii, nejen zdravotně ale i psychicky. Prý nemá žádná rakovinová makra, tak mi nezbývá, než ji držet

  superkarma: 0 26.09.2003, 00:28:14
 30. avatar
  [1] Jarunka [*]

  No jestli ty vsechny body se tykaji prsu, tak to je sila. Ja byla na mamografii poprve pred mesicem. Jaky jsem mela strach, to nemuzu ani popsat. Potila jsem se snad uplne vsude. Jsem rada, ze je vsechno v poradku, ale az tam pujdu zase, bude me blbe uz tyden dopredu.

  superkarma: 0 26.09.2003, 00:13:48

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme