Úvodní článek k dnešnímu tématu se mi líbil, ale sama mám spíš spadeno na jiné dopisy - a to sice dopisy obchodní... píšeme je celkem pravidelně, a i když neučím češtinu, a tedy nehodnotím, jak jsou stylizovány, přesto si některé perly pamatuji i několik let. Ty obzvlášť povedené posílám:

...nabízíme Vám padesát růžových židlí v libovolné barvě...

...naše židle mají pěkná kulatá kolečka...

...požadujeme dodání židlí v uvedeném termínu. Prosíme o jejich okamžité uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě....

...po několika zastávkách mě spolucestující upozornili, že mám stále ruku zavřenou ve dveřích tramvaje a nemohu ji vyndat...

...přikládám potvrzení, že jsem plavec a na kurzu se Vám neutopím...

...jsem velmi flexibilní, neboť jsem schopen jít do práce kdykoliv a dělat tam cokoliv...

...mé jazykové znalosti jsou velmi dobré - v Itálii jsem si běžně kupoval zmrzlinu sám...

...reference na mě můžete získat u pana Novotného. Věřím, že budou kladné, neboť je to můj tatínek...

Poslední citát je ovšem z jiného soudku a bude vyžadovat trošku vysvětlení: Moje babička byla pisatelka celkem zdatná a docházely jí spousty ručně psaných dopisů. Mimo jiné si dopisovala se starším pánem, který se zabýval historií naší rodiny a posílal vždycky velmi dlouhé, několikastránkové dopisy, psané velice pečlivým rukopisem. A v jednom z nich stálo doslova:

...rodina, sužována neúrodou, stěhovala se po kraji, až se naši předkové usadili na Jižní Moravě. A naleznuvše zde půdu úrodnou, počali se množiti jako králíci.

Podotýkám, že velká část rodiny na Jižní Moravě sídlí dodnes, i když o schopnostech množení až tak podrobně informována nejsem.

Pajda


Milá Pajdo, pláču smíchy... a to nemyslím obrazně, ale doslova, jak by mohl potvrdit kolega Richard...  :-))))

Reklama