Dnešní soutěž je koncipována jako model školní. Otázky jsou rozděleny podle obtížnosti na stupně základní školy a vyšší školu…

I.stupeň

1. Kdo má maso?

a) Eva

b) Ema

c) Voloďa

2. „Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne…“ Komu patří tato slova?

a) Ovčinovi

b) Kravinovi

c) Kozinovi

3. Odkud byl Jan Žižka?

a) z Trocnova

b) z Turnova

c) ze Žižkova

4. Kde upálili Jana Husa?

a) v Lipnici

b) v Kostnici

c) v krematoriu


II. stupeň - již bez nápovědy

1. Kdy vznikla samostatná Česká Republika?

2. Přelož větu: утром  я буду кататься на коньках

3. Kdo namaloval Monu Lisu?

4. Kdo rozluštil egyptské hyeroglify?

5. Na co zemřel císař Nero?

6. Co je napsáno na oponě Národního divadla?

7. Co je to plumbum?

8. Chemická značka Fosforu?

9. Jak se jmenovaly Krokovy dcery?


Střední

1. Jak se jmenuje čtyřstrunný hudební nástroj původem z Havaje ?

2. Kdo je autorem sochy sv. Václava Václavském náměstí ?

3. Jak se nazývá údolí ledovcového původu zatopené mořem?

4. Která země nepatří mezi zakládající státy NATO?

5. Kolik polí má šachovnice?

6. Jak se nazývá tradiční židovská pokrývka hlavy?

7. Od jakého slova  je odvozeno jméno Stalin, které si zvolil Josif Džugašvili?


Už se těším na vaše odpovědi. Vkládejte je do pondělního rána tradičně SEM (klikni).

Jeden vylosovaný výherce obdrží šišku výtečného salámu !!

Hezky se bavte!

Reklama