Nadpoloviční většina Čechů nesouhlasí s rozhodnutím Sněmovny, která vládě nevyslovila důvěru. Téměř tři čtvrtiny veřejnosti jsou pro rozpuštění Sněmovny a předčasné volby

Jak ukázal bleskový průzkum společnosti SANEP, který byl zahájen bezprostředně po hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě premiéra Jiřího Rusnoka, v souhrnu 54,1% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace s výsledkem tohoto hlasování, kterým nebyla vládě Jiřího Rusnoka vyslovena důvěra, nesouhlasí.

Podle názoru 74,8% respondentů by nyní mělo následovat rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb na podzim letošního roku. Ponechání vlády v rukou premiéra Jiřího Rusnoka v demisi do řádných voleb v roce 2014, pak aktuálně preferuje jako následný krok po včerejším hlasování 12,6% dotázaných. Pověření sestavením vlády předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou by jako další krok preferovalo 5,4% dotázaných. Pověření stavením vlády apolitického odborníka by mělo následovat dle názoru 2,1% veřejnosti. Jiří Rusnok by měl být znovu pověřen sestavením vlády dle názoru 1,3% dotázaných a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka 0,7% dotázaných.

V případě, že by se Poslanecká sněmovna nerozpustila, měl by podle názoru 53,8% respondentů prezident Miloš Zeman ponechat vládu v rukou premiéra Jiřího Rusnoka v demisi do řádných voleb v roce 2014. Dle názoru 10,9% dotázaných by v případě, že nedojde k rozpuštění dolní komory Parlamentu ČR, by měl prezident Miloš Zeman pověřit sestavením vlády předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Apolitického odborníka by měl prezident pověřit sestavením vlády v případě, že nedojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny dle názoru 8,6% dotázaných a Jiřího Rusnoka preferuje 7,6% respondentů. Pověřit sestavením vlády Miroslavu Němcovou by pak po nerozpuštění Sněmovny preferovalo 6,2% dotázaných.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 7. – 8. srpna 2013 na vybrané skupině 1.302 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 6.815 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na www.sanep.cz


SANEP je partnerem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Reklama