I když by se mohla zdát slova, která zaslala čtenářka Blanka jednoduchá, docela jsem si s nimi lámal hlavu. Výsledek? Sociální sonda do života jednoho neznámého umělce.

Téma dne pokračuje! Další nášup rýmů posílám čtenářce Blance...


  • Gabrielka, obraz, vytrhal, vánoční, růže.

Blanka


Malířovy vášně aneb Horká hlava

Kdo asi může
za to, že růže
vánoční, zdobí můj obraz z Velikonoc

Možná že dcérka
Gabrielka
je vina, spletla mi hlavu v tu přesvatou noc

Vztek mě hned lapil,
abych ho zapil
vzal jsem rýč, štětcem pak květináč vytrhal.

A Gabrielka
zmizela, herka!
Tak místo vzteku teď zapíjím žal...

Téma dne 28. 11. 2012: 15 čtenářkám složím báseň

  • Pošlete mi 5 slov a já vám složím básničku na přání!
  • Mezi slovy musí být: 2 podstatná jména, 1 sloveso a 1 přídavné jméno, poslední slovo je volné.

Prvních 15 čtenářek, které zašlou do tohoto tématu svých 5 slov (vybírejte něco netradičního, ať má téma šťávu), dostane malý dárek: svoji vlastní básničku na přání.

Myslím, že o příspěvky nebude nouze a pravděpodobně jejich zasílání ukončím už v průběhu dopoledne, ale kdyby ne, rozhodl jsem se vás motivovat několika knížkami, které pošlu jedné ze čtenářek, co si o básničku napíší a kterým básničku složím.

A jaké že knížky jedna čtenářka k básničce dostane? Jednak moji sbírečku Vajgly (Straky na vrbě), dále pak Filozofický depozitář s 50 nejdůležitějšími filozofickými myšlenkami od Reinera Ruffinga (Knižní klub) a Vzpomínky Salmana Rushdieho (Nakladatelství Paseka).

vzpominkyvajglydepozit

Reklama