Magie

2012: Konec násilí, nebo násilný konec?

Jasně, že to zase budu omílat. Protože je to rozhodně jedna z nevětších záhad tohoto období, a jak se bude blížit 21. prosinec 2012, budeme to omílat čím dál tím víc všichni. A věřte mi, že to tak bude!

p

Jen minulý týden jsem shlédla tři dokumenty na různých TV kanálech na toto téma. Nesmírně zajímavé.

Autoři se tady věnovali nejen onomu proroctví, ale také komplet mayskému kalendáři, jejich vnímání času, písmu, a co víc, nedívali se na celou věc očima skeptiků. Vědci berou toto téma vážně.

Došlo mi ale i něco jiného. Když jsem před dvěma lety poprvé s tímto datem přišla na ženu-i, předpokládala jsem a také napsala, že za dva, tři roky se o tom dočteme a doslechneme z mnoha míst a úst. A je to pravda.

Co se stane určitě

 • 21. 12. 2012 – bude zimní slunovrat (tak, jako každý 21. prosinec)
 • V roce 2012 – konkrétně 21. května bude vidět tzv. prstencové zatmění Slunce. 13. listopadu pak úplné zatmění Slunce.
 • Proběhne druhý a poslední sluneční tranzit Venuše. Další pak by měl být až v r. 2117.
 • Všechny planety sluneční soustavy budou seřazeny téměř v jedné přímce. Na jednom konci této přímky bude stát právě Slunce.
 • Těsně před západem slunce klesne Venuše pod západní horizont a současně na obloze vyjdou Plejády. To  je souhvězdí „Kuřátka“. Celému procesu se říká „smrt Venuše“.
 • 12. srpen 3114 př. n. l. značí den „Zrození Venuše“. Právě tento den se stal počátkem mayského kalendáře, který končí dnem 21. 12. 2012 s tím, že dále ho „nebude třeba“. (?)

Z pohledu ze Země procházejí všechny hvězdy 26.000 let dlouhým cyklem. Přecházejí mezi krajním severním a krajním jižním postavením na obloze.

Přechod z jednoho modelu do druhého trvá 13.000 let.

k

Co by se stát mohlo

Nikdo z nás, žádný vědec si nemůže pamatovat a odpovědně říci, co se v době tohoto posledního postavení planet na Zemi stalo a jakou to na sebe vzalo formu.

Proto se můžeme spolu vědci pouze domnívat.

Vliv gravitace těchto nebeských těles logicky může ovlivnit gravitaci na Zemi i výrony sluneční hmoty na Slunci, protože planety budou působit na Zemi gravitací z jediného směru. 

Rovněž to může mít vliv na geomagnetické pole Země, které se stane náchylné k vychýlení. Takové vychýlení by patrně způsobilo  zemětřesení, hurikány a velice nestabilní podnebí.

Co si myslí Mayové

Samotní autoři tajemného proroctví, které zaměstnává nejen seriozní vědce, ale i filmové producenty a různé apokalyptiky, se domnívají že Svět bude pokračovat, ale bude jiný. Tento nápis, vztahující se právě k datu, kdy:

„Při svém východu v tento den planety budou stát v kříži na obloze jako posvátný strom života, můžete vidět na jedné z mayských staveb.

Staří potomci Mayů jsou naší interpretací 21. prosince 2012 a celého běhu událostí kolem něho rozladění.

Na mnoha místech se lze dočíst, že naše podání jim vkládá do úst něco, co neřekli. Domnívají se, že jen oni mohou hovořit o vlastních myšlenkách vlastními slovy.

Místo abyste naslouchali moudrým ústům, nasloucháte jen sobě a svým hlavám. Nehledáte pravdu, stavíte lži z vlastních omylů,“ říkají.

Myslím, že mají pravdu.

Můžete tohoto indiána klidně pokládat z pohledu vzdělanosti za barbara, ale mě jeho lidská moudrost nesmírně zaujala.

Jeho slova jsou víc než jen vhled jednoho člověka.

Měla jsem až husí kůži z pocitu, že jeho ústy hovoří nějaká univerzální zkušenost a vědění, které přesahuje možnosti jednoho lidského vědomí. Pokud máte deset minu čas, udělejte si ho pro jeho slova.

Může se stát cokoli a nemusí se stát vůbec nic.

Bylo by ale velice krásné a pro lidskou společnost nesmírně přínosné, kdybychom místo ždímání planety, decimování životního prostředí, vybíjení zvířat kvůli prospěchu místo bezohlednosti k sobě samým a vedení nesmyslných válek obrátili pozornost k hodnotám, bez kterých nemůžeme žít.

Tou největší hodnotou je bezesporu život sám. V jeho základní formě.

Existuje-li nějaká univerzální inteligence, ať už je to cokoli, která stojí o zachování Země v její nádheře a jedinečnosti, pak se, ať už si to přejeme, nebo ne, první zbaví činitele, který tu krásu a originalitu může zničit.

A nebudou to tisíce živočišných druhů ani rostlin. To všechno tu totiž může existovat a být v míru i bez nás.

To, čemu říká housenka „konec světa“, to Pán nazývá MOTÝLEM.

Dost ráda bych dál žasla nad těmito obrázky a byla hrdá, že jsem součástí takové krásy.

   
16.12.2009 - Záhady současnosti - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [51] saruz [*]

  Co bude dál? Tak to už zanedlouho uvidíme.

  superkarma: 0 03.09.2012, 23:48:05
 2. [50] FV [*]

  dewil — #49 Souhlasím, náboženství, kterékoliv, pokud je organizované, je prostředek k získání moci. Nejhorší války byly náboženské. Války o moc nebo území se v určitém okamžiku agresorovi nevyplatily a tak obě strany přistoupily na kompromis. U náboženských válek byl kompromis hříchem. Je prapodivné, že církve, které věří v jednoho Boha, mezi sebou bojují a nedodržují přikázání, nezabiješ. Jak to, že náboženství mezi sebou vyvolávají nenávist místo lásky a pochopení ? Co se týká Bible, ta byla psaná v symbolech, tenkrát nebylo tolik výrazových prostředků. Pro někoho je kříž symbol utrpení, pro jiného symbol vykoupení. A církve si Bibli překládali, jak se jim to hodilo. Náboženství je jenom přesvědčení. Od dětství je dětem vtloukán do hlavy náboženský směr. To je pouze někdo přesvědčil.  Ovšem víra, pravá víra, vychází z osobních zkušeností. Neposlouchám okolní náboženské názory. Mytologii chápu jako pohádky.Netuším však, jak by mi vědci vysvětlili sen, (je to již delší doba, co se mi to přihodilo), který se mi zdál v pátek, že jsem přejela autem člověka. V sobotu jsme jeli na hřbitov. Prosila jsem přítele, aby jel opatrně a řekla mu o svém snu. Nic se nestalo. Ovšem v neděli jsem jela za bráškou do nemocnice, říkám si, neděle dopoledne, silnice prázdné, v sobotu se nic nestalo, hodila jsem sen za hlavu, a jela hodně přes sto. Najížděla jsem do táhlé zatáčky, když jsem zaslechla jasný a zřetelný hlas: varoval jsem tě. Byla jsem v autě sama, příšerně jsem se lekla a dupla na brzdy. Autobus přehodil dodávku přes svodidla, na silnici leželi mrtví a zranění. Kdyby mě ten hlas neupozornil, vlítla bych mezi ně. Radši nedomýšlím.  A dále, při plném vědomí, četla jsem si v posteli, mě najednou začalo brnět celé tělo a sahala po mně šedivá průsvitná ruka. Najednou jsem měla pocit, že se něco ošklivého stane. Druhý den se mi oběsil bratr. A je toho více, co se mi přihodilo. Proto věřím v Boha, i když jej chápu jinak, než většina lidstva. A mimochodem, budhismus a hinduismus je spíše filozofie než náboženství. Dají se zde vyčíst velká moudra pro život. Ovšem na druhou stranu jsou tito přesvědčenci extrémní. Třeba vegetariáni a vegani.

  superkarma: 0 26.12.2009, 23:01:03
 3. [49] dewil [*]

  jinak pokud jde o náboženství, vždy je to jen prostředek získání moci, snad vyjma budhismu a hinduismu. Nejvíce zcestné se mi jeví křesťanství v jakékoli formě,. zejména proto, že popírá co hlásá, o čemž můžeme najít v minulosti i přítomnosti zcela neoddiskutovatelné důkazy... Jen tak mimochodem jsem studovala mytologii germánů a severských zemí. Zdálo by se, že mají bohy stejně jako jiné pohanské národy, ale při bližším a souvislejším zkoumání se objeví zcela jasný obraz teorie vzniku a zániku (vesmíru, lidsta, života vůbec) a bohové a jevy s nimi spojené jsou jen pomůckou k pochopení složitých fyzikálních teorií běžným lidem. Doporučuji prostudovat, protože celé je to právě o energii a stále se opakujících cyklech (midgard, asgard a hel) skvěle a pochopitelně je to popsané v Germánské knize mrtvých, kde se zabývá renomovaný německý psychoterapeut,

  etnolog a mytolog germánskou kosmologií, založenou na esoterní nauce

  o třech světech, originálním způsobem vykládá mytologické písně

  staroseverského eposu Edda. Holger Kalweit je prvním badatelem, který podal esoterický výklad

  tohoto eposu, dříve neprávem považovaného za pouhou knihu legend

  a bájí.

  1. na komentář reaguje FV — #50
  superkarma: 0 26.12.2009, 21:43:49
 4. [48] dewil [*]

  FV — #47 připouštím, že jsou věci a energie mimo naše chápání, ale zcela jistě to není bůh ani nic na ten způsob, žádná energie, která záměrně tvořila - protože právě záměr je důkazem inteligence, že... Nevysvětlitelné věci se v budoucnu objasní, až se rozšíří naše chápání fyziky. Paranormální jevy mohou být projevem paralelních světů , které se v určitých momentech prolínají a tak lidé vidí duchy, budoucnost, zjevení a slyší věci, co si neumí vysvětlit... ale paralelní světy jsou fyzikální záležitost, kvantová fyzika ten pojem nevylučuje a terorie o černých dírách a temné hmotě je potvrzuje... v tom není boha ani za nehet. Každý si svůj osud určí sám, ikdyž jsou vlivy neovlivnitelné, ale určitě je neovlivňuje jakási inteligentní energie... BTW, laser je inteligentní pouze při inteligentním zacházení (správném nastavení, správném přístroji, dávkování atd, tedy nic samo o sobě inteligentního, laser nemá záměr, chová se předvídatelně - dle výpočtů a tedy o inteligenci v pravém slova smyslu nemůžeme mluvit... inteligentní jsou sice např. i houby - myslím plísně, ne ty co rostou v lesích, protože ty dokáží tvořit (kolonie), ničit a nebo naopak uzavírat korporace s jinými houbami a jiným životem a to vše zcela záměrně a za jistým účelem, to je projev inteligence.

  superkarma: 0 26.12.2009, 21:30:01
 5. [47] FV [*]

  dewil — #45 Ano Stvořitel. Bohužel lidstvo si jej představuje jako člověka nebo někoho hodně podobného člověku. Zkuste si jej představit jako inteligentní energii, která prostupuje celým nekonečnem. A tato inteligentní energie si "uplácala" Zemi a ostatní planety. A díky inteligentní evoluci začali růst "kytičky", vyvíjeli se zvířata i člověk. Ano, Stvořitel-energie, vytvořila člověka k obrazu svému. Jinak, vzešli jsme z té nejsilnější energie, která se postupem odpojovala od té hlavní a získávala vlastní identitu. Tudíž i zápornou. Vše je hodně složité a nedá se vypsat do jednoho příspěvku. A kde žije Stvořitel. V celém vesmíru. Stejně nakonec my, coby obíhající části (uzavřené ve fyzickém těle) prvotní energie, díky pohybu změníme i "pól" a budeme se navracet k té, ze které jsme vznikly. Schválně ypsilon, píšu o energiích. A k pochopení, inteligentní energie je například, i když se nedá velikostí srovnat se Stvořitelem, laser. Léčí, řeže materiál, měří atd.

  1. na komentář reaguje dewil — #48
  superkarma: 0 24.12.2009, 22:30:42
 6. [46] nezmar [*]

  Co bude dál? Nikdo neví. Věřme, že se nestane nic zlého a budeme tu žít i po tomto datu v klidu a míru po boku svých blízkých. Přemýšlet o tom, že bude nějaká katastrofa, mi nahání husí kůži.

  superkarma: 0 23.12.2009, 23:38:58
 7. [45] dewil [*]

  FV — #43 Stvořitel??? a to si jako zemi uplácal s ostatníma planetama a pak na ní zasadil kytičky??? Stvořil člověka k obrazu svému??? tedy nedokonalého, žárlivého, zlého, manického, vraždícího, sebelibého, sobeckého, pedofilního aj???? a kde žije takový stvořitel??? v nebi, tedy v atmostféře? nebo stratosféře? Sml52

  1. na komentář reaguje FV — #47
  superkarma: 0 23.12.2009, 23:26:21
 8. avatar
  [44] Midsummer [*]

  Lorelai.h — #30 Majové zdaleka nepočítali dny (tedy "po našem" čas) pouze prostřednictvím třech kalendářů. Měli minimálně 5 základních číselných szpůsobů určování dnů, které se všechny ale po určitých počtech dnů vždy sešly v jednom bodě. A to se cyklicky opakovalo - takže bez ohledu na počet kalendářů - ten den souhlasí.

  superkarma: 0 23.12.2009, 07:47:25
 9. [43] FV [*]

  Vůbec netuším, co si o tom všem mám myslet. Cykly se opakují, země se vyvíjela, zničena nebyla. Sám stvořitel neurčil čas zničení země. Lidi stvořil k obrazu svému, a tudíž jim musel dát i svobodnou vůli, do které nemůže zasahovat. Jinak by popřel sebe sama. Stvořitel nemůže proto předvídat, jak se lidská vůle bude vyvíjet a s tím i vše okolo, co stvořil. Zda díky lidské vůli bude spět Země k zániku. Proto nemohl určit zánik země. Kraluje všem nebeským rampám, proč by je ničil. Proč by Zemi vůbec tvořil, kdyby měl v úmyslu jí zničit. Logicky, nebudu stavět barák, abych ho pak zničila. Těmto předpovědím prostě nevěřím.

  1. na komentář reaguje dewil — #45
  superkarma: 1 22.12.2009, 22:17:36
 10. avatar
  [42] sjuu [*]

  nevěřím tomu, to už tady bylo v roce 2000. Země by si zasloužila aby jsme tady nebyli aby ji dál nikdo neplenil a neničil.

  superkarma: 0 22.12.2009, 18:37:16
 11. [41] duchanek [*]

  Nevím co si o tom myslet, ale doufám, že se nic nestane a budeme na tom světě dál Sml16 život je krásný Sml16

  superkarma: 0 21.12.2009, 20:11:20
 12. [40] mechanik [*]

  Sml16Na takové věci nemyslím,žiju  a to je důležité a jinak je všechno vyšší moc a tu neovládneme

  superkarma: 0 21.12.2009, 18:38:42
 13. [39] esterka820 [*]

  někteří z nás nevědí co bude další den,za týden,co příjde to přijde tak se nechámepřekvapitSml22

  superkarma: 0 19.12.2009, 20:07:47
 14. avatar
  [38] Lukáš Čejka [*]

  SK to vedi uz davno Sml32

  superkarma: 0 19.12.2009, 09:52:04
 15. avatar
  [37] Lukáš Čejka [*]

  Sml57

  superkarma: 0 19.12.2009, 09:51:23
 16. avatar
  [36] Lukáš Čejka [*]

  Nestyda — #25 Nestyda — #25 Michaela Kudláčková — #27 Nestyda — #31

  Zdál se mi sen že se nebe hroutí zdál se mi sen o poslední pouti

  zdál se mi sen že všechno seberou ti v ten soudný den

  Kam běžet mám slunce rychle chladne kam běžet mám měsíc na zem spadne

  kam běžet mám moře už je na dně v ten soudný den

  Stůj nechoď dál času už je málo stůj nechoď dál míň než by se zdálo

  stůj nechoď dál tak otevři se skálo v ten soudný den

  Pán tě zavolá (mám pro každého místo)

  Pán tě zavolá (jen kdo má duši čistou)

  Pán tě zavolá (sám nedokázal bys to)

  v ten soudný den

  Zdál se mi sen o poslední pouti zdál se mi sen že se nebe hroutí

  zdál se mi sen že všechno seberou ti v ten soudný den

  Zdál se mi sen já stojím na svém místě zdál se mi sen mé svědomí je čisté

  zdál se mi sen jen jedno vím jistě . . . je soudný den

  superkarma: 0 19.12.2009, 09:51:13
 17. avatar
  [35] Introvertka [*]

  Nic se nestane, teda jako konec světa apod. Maximálně se mi narodí potomekSml16. Takže já jsem v pohodě, nohy nahoře a Sml63.

  superkarma: 0 19.12.2009, 00:04:52
 18. avatar
  [34] mi-ki [*]

  Ja popravde vubec nevim, co si myslet. Jsem laik, zadny vedec a nevidim siroke souvislosti. Takze sice jsem videla o roce 2012 spoustu dokumentu, cetla ruzne spekulace - a ty byly mnohdy se sebou v rozporu. Takze vubec nevim, ceho se chytit. Co jeden rekne, druhy vyvrati. A naopak. Nehlede na to, ze mnohe z tech dokumentu jsou znacne manipulativni. 

  Pravda asi je, ze nikdo nemuze jiste rict, co se bude v tu dobu odehravat. Myslim si ale, ze pokud by to melo skoncit nejakou katastrofou, kdy bude lidstvo muset bojovat o preziti, tak se to prece nestane ze dne na den, ale bude to k tomu bodu smerovat... ne ? Je pravda, ze posledni dobou se deje na Zemi mnoho zmen, ale nakolik maji souvislost s rokem 2012, o tom se da spekulovat. 

  Na jednu stranu jsem ke katastrofickemu scenari skepticka, na druhou stranu se ho bojim. Nemam strach z konce sveta, nebo z toho, ze bude lidstvo trpet. Mam strach z toho, aby se neco zleho nestalo mym blizkym a moji rodine, kterou v tu dobu mozna budu mit, a ze jim nebudu schopna pomoct. 

  Pro jistotu ale hodlam ty 3 roky prozit jak nejlepe umim a pracovat na sobe tim smerem, abych byla co nejuzitecnejsi v pripade, ze to bude potreba. Stale je tu ale moje hlasita skepticka polovina, ze je absurdni vubec myslet na neco jako "konec sveta", ze cely rok 2012 je jen velka nafouknuta bublina. No a ta druha pulka rika "ale co kdyz ne?" :)

  Stejne nam ale nezbyde nic jineho, nez cekat a doufat.

  Mimochodem nekolikrat me napadlo - co karty nebo horoskop ? Pokud ma rok 2012 prinest nejake velke zmeny (jako treba zivelne katastrofy apod.), mel by se prece projevit v horoskopu kazdeho (nebo vetsiny) z nas... ne ?

  superkarma: 0 18.12.2009, 04:58:46
 19. [33] dewil [*]

  no uvidíme Sml57

  superkarma: 0 18.12.2009, 02:11:46
 20. [32] Rikina [*]

  Michaela Kudláčková — #27 Ano, štěstí přeje připraveným. Proto bych v případě, že bych věřila v možný budoucí katastrofický vývoj, obstarala především nějaké příhodné kvalitní nástroje, jako třeba nůž či sekyrku, pak by byla na místě nějaká zbraň, spíše menší a dobře přenosná a manipulovatelná, a absolvovat kurs přežití by taky bylo fajn. Hodí se i znalosti o přírodních léčivech, a taky fyzická kondice je důležitá. Protože co si budeme povídat, v krizových situacích mizí civilizační nátěr a valná většina obyvatel se pravděpodobně bude chovat jako zvěř. O majetky včetně kraviček a slípek člověk může pak velmi snadno přijít, nehledě k tomu, že ani nemusí mít čas se starat ještě o zvířectvo, bude-li mít fofr uhájit holý život.

  superkarma: 0 18.12.2009, 01:02:36
 21. [31] Nestyda [*]

  Michaela Kudláčková — #27 Míšo, já mám takový pocit, že se na to připravit nedá. Jinak Tvůj přístup chápu. Sml63

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #36
  superkarma: 0 17.12.2009, 15:38:37

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Lorelai.h [*]

  http://www.sacred-texts.com/time/cal/mayacal.htm

  Sml57 Májové měli tři kalendáře. Takže by mne zajímalo, který z nich končí roku 2012.

  Další věc je, že mayské písmo nebylo zatím rozluštěné a s oněmi kalendáři několik set let nikdo nepracoval, takže veškeré jejich interpretace jsou pouze teoretické debaty o ničem.

  Další věc je, že oni katastrofofobové se dovolávají čínské knihy proměn, že podle ní také končí nějaký současný cyklus roku 2012, což je už vyloženě účelová lež, protože čísnká kniha proměn -I-ging, není prorocká kniha, ale pouze pomůcka pro věštce. Takže v ní nejsou žádná proroctví ani o roce 2012 ani o žádném jiném. Je to pouze návod pro věštce jak postupovat při výkladu postavení náíhodně rozhoztených hůlek. Sml30

  1. na komentář reaguje Midsummer — #44
  superkarma: 0 17.12.2009, 15:22:18
 2. [29] magdulali [*]

  video je úžasné. Opravdu nádhera

  superkarma: 0 17.12.2009, 14:39:40
 3. [28] magdulali [*]

  jde z toho strach, občas mě i zaujme nějaký ten dokument v televizi, ale moc nad tím nepřemýšlím co bude nebo nebude, musela bych se z toho zbláznit.

  superkarma: 0 17.12.2009, 14:36:17
 4. avatar
  [27] Michaela Kudláčková [*]

  Nestyda — #25 ...přikláním se k teroii o vyšší aktivitě Slunce a rozsáhlé magnetické bouři. Do roku 2012 jsem rozhodnutá nasbírat hodně informací nejraději právě z úst těch, kteří k tomu mohou seriozně a pravdivě mluvit.

  Nepotřebuji uklidňovat, chci udělat maximum proto, aby to moji blízcí měli v tu dobu co nejsnadnější.

  Pokud se nestane nic, jedině dobře, ale koukat jako Hurvínek a říkat si "To jsem ale debil, že jsem nic neudělala" by také nebylo rozumné.

  Když to bude nutné a do té doby ještě přijdou nové informace, klidně se odstěhuju a pořídím kravku i hromadu slípekSml24

  Štěstí přeje připraveným

  1. na komentář reaguje Nestyda — #31
  2. na komentář reaguje Rikina — #32
  3. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #36
  superkarma: 0 17.12.2009, 14:05:36
 5. [26] Jarienna [*]

  Taktéž jsem shlédla několik dokumentů a nevím co si o tom mám myslet...jde z toho strach,protože nevíme,co nás čeká.Mám malé děti a rozhodně bych nechtěla,aby to byl konec světa,jak se někteří domnívají.Snad to bude ta druhá variata a bude začátek lepší budoucnosti...

  superkarma: 0 17.12.2009, 11:05:31
 6. [25] Nestyda [*]

  Michaela Kudláčková — #20 Připravená na co? Míšo, Ty víš, co se stane a jak se na to připravit? Zatím si můžeme pouze představovat, vymýšlet, domýšlet, doufat a přát si a nebo jen tupě čekat. Ale připravit se? Jak a na co?

  Lukáš mi dal brouka do hlavy. Kdybych měla magnety, vyzkoušela bych, zda se ovlivní síla jednoho tím, že se druhý postaví za něj - ale ne těsně... Jenže já si můžu dovolit mlít kraviny, protože ještě trochu spím a taky proto, že nejsem moc chytrá Sml16

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #27
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #36
  superkarma: 0 17.12.2009, 07:27:18
 7. [24] Dana90 [*]

  to jsou teda zajímavé informace...My už to ale nezažijeme.

  superkarma: 0 16.12.2009, 22:40:25
 8. avatar
  [23] Eva_CZ [*]

  Lukáš Čejka — #21 Sml52Sml52Sml52Sml52

  A Pavle, nazdaaaar, ztracena ovecko. Kde ted jsi? Sml58Sml58Sml58

  Miso, tenhle mesic jsou pry 2 uplnky - a to prej neni dobry. Muzes mi k tomu neco rict? Ja si teda ted protrpivam NOV, boli me hlava jak strep a spatne spim.

  superkarma: 0 16.12.2009, 22:28:39
 9. avatar
  [22] Alka1 [*]

  Lukáš Čejka — #19 Pamatuju si, že před asi 25 lety, byly planety také v jedné přímce a mluvilo se o tom, že to nedopadne dobře...Sml80  

  superkarma: 0 16.12.2009, 16:08:56
 10. avatar
  [21] Lukáš Čejka [*]

  Michaela Kudláčková — #20 Na konec sveta jsme ja pripraveny porad, to me nezaskoci. Sml30

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #23
  superkarma: 0 16.12.2009, 15:48:51
 11. avatar
  [20] Michaela Kudláčková [*]

  Lukáš Čejka — #19 ...to zní taky logicky.... no já si počkám. Hele chci být ale připravená - je to stejný jako se poutat před jízdou - nabourat sice nemusíš, ale co kdyby náhodou... :-)

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #21
  2. na komentář reaguje Nestyda — #25
  superkarma: 0 16.12.2009, 15:45:37
 12. avatar
  [19] Lukáš Čejka [*]

  Michaela Kudláčková — #18 Ty gravitacni sily pusobi porad at je ta palneta kdekoliv, rozhodujici neni pozice - jestli jsou v primce, ale vzdalenost .

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #20
  2. na komentář reaguje Alka1 — #22
  superkarma: 0 16.12.2009, 15:40:57
 13. avatar
  [18] Michaela Kudláčková [*]

  Pavel Miškovský — #16 A Ty myslíš, že by to někdo odpovědně řekl? Krom toho, postavení planet tak, jak budou stát nikdo nepamatuje - když uvážíš, jenom obyčejný úplněk pohne lidskou psýchou, přílivem a odlivem, růstem rostlin a podobně ...tady máš hned několik gravitací...

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #19
  superkarma: 0 16.12.2009, 15:15:15
 14. [17] Rikina [*]

  Ale no jo, furt. Sml57 Někdy ten mayský kalendář skončit musel, ne? Sml80 Naše současné papírové kalendáře jsou vytištěny jen na jeden rok, a málokdo z toho usuzuje, že 1.leden již nebude. Sml24 Co když to prostě toho člověka, co to tenkrát tesal do kamene, buď přestalo bavit, nebo se mu ztupil nástroj. A my tady z toho hned odvozujeme kdoví co. Sml32 

  superkarma: 0 16.12.2009, 14:12:48
 15. [16] Pavel Miškovský [*]

  Míšo, myslím, že se nestane nic...Sml58 http://www.rozhlas.cz/planetarium/historie/_zprava/581910

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #18
  superkarma: 0 16.12.2009, 13:46:23
 16. avatar
  [15] Vivian [*]

  Michaela Kudláčková — #11 Míšo, každý musí začít u sebe. Ostatní lidi nezměníš, takže nemá smysl řešit tuhle otázku "v globálním měřítku"; nezměníš nikoho, ale sebe sama změnit můžeš, a to je taky to jediné, čemu má smysl věnovat energii. A taky je to to nejúčinnější, co můžeš udělat, když chceš změnit svět :-) Teprve když se změníš ty, změní se i to kolem.

  Já nevěřím na konec světa ani na žádná vypočtená data, ale je vidět, že nějaká změna probíhá. Ale to je pozvolný proces, a ne že k nějakému určitému datu nastane nějaký třesk...

  superkarma: 1 16.12.2009, 13:32:41
 17. avatar
  [14] kuzle [*]

  21.12.2012 oslavime synovy 8. narozeniny a na nejaky konec sveta teda rozhodne myslet nebudu Sml23

  superkarma: 0 16.12.2009, 13:20:42
 18. avatar
  [13] Lukáš Čejka [*]

  No a nebo se proste spletli Sml32

  superkarma: 0 16.12.2009, 11:07:36
 19. [12] mamča123 [*]

  co se má stát to se stane a my to neovlivníme

  superkarma: 0 16.12.2009, 10:35:47
 20. avatar
  [11] Michaela Kudláčková [*]

  Alenka0010 — #7 ..mám to také tak. Nejsem skeptik, ale ani optimista. Přijde mi to s ohledem na všechny věci kolem toho, vcelku reálné jako možnost, že se skutečně něco změní. Pevně věřím, že ve finále k lepšímu.

  Lidé sami od sebe své myšlení a chování v globálním měřítku změní těžko. Muselo by je k tomu něco přinutit.

  1. na komentář reaguje Vivian — #15
  superkarma: 0 16.12.2009, 09:56:09
 21. avatar
  [10] Myškomedvídek [*]

  lidé si to zčásti zaviní sami.Nemají respekt k naší zemi.Názorný film,jak Nestyda píše je 2002,Proroctí se málo kdy mýlí a jsem s toho smutná,Článek je moc hezky napsaný.Lidé se uvědomí věci až když je pozdě.Je to veliká škodaSml79

  superkarma: 0 16.12.2009, 09:51:11
 22. avatar
  [9] rusalka2008 [*]

  doufám, že nic takového nebude... Sml23

  superkarma: 0 16.12.2009, 09:47:24
 23. avatar
  [8] Suzanne [*]

  Ale ony už konce světa vypočítané byly. A vždycky to bylo jisté.Sml22

  superkarma: 0 16.12.2009, 09:26:12
 24. avatar
  [7] Alenka0010 [*]

  No, každopádně k tomu datu cítím určítí respekt a jsem zvědavá, co bude.....

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #11
  superkarma: 0 16.12.2009, 08:34:51
 25. [6] Nestyda [*]

  OlgaMarie — #5 Stejně je to zvláštní - čím dál častěji mám pocit, že vše kolem mne je iluze. Dění kolem mne beze mne, jsem jenom pozorovatel, kterého se to ale nějak týká a to ho nutí tím pozorovatelem být...

  superkarma: 0 16.12.2009, 08:27:28
 26. avatar
  [5] OlgaMarie [*]

  Nestyda — #3 Podstata toho, co nazýváme životem, je nezničitelná. Stvořitel je geniální a jeho dílo sofistikované.

  1. na komentář reaguje Nestyda — #6
  superkarma: 0 16.12.2009, 08:16:13
 27. [4] Nestyda [*]

  S obrovským zájmem bych se právě teď podívala na ta přiložená videa, ale tady v práci to nejde :-( Tak až doma...

  superkarma: 0 16.12.2009, 08:15:22
 28. [3] Nestyda [*]

  Míšo, zrovna včera jsem se dívala na americký film s Nicholasem Cagem "Knowing" (teď si nejsem stopro jistá, že se ten film tak jmenoval) - a konec, i když se materialistovi a vůbec člověku, který si říká, že stojí pevně nohama na zemi, mě uchvátil. Tam konec vůbec všeho živého způsobila enormní erupce na Slunci a zachránily se jen dvě děti, které nějaké mimozemské entity přesídlili na jinou planetu, kde to všechno snad znovu začalo... Zdánlivě naivní konec, snad americký sen, aby aspoň lidstvo mělo jakousi budoucnost kdesi ve vesmíru, když už to na té právě lidstvem zpustošené Zemi nepůjde, ale mně se líbila ta možnost existence někohosi kdesi... a tím nemyslím zrovna lidi. Sml16

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #5
  superkarma: 0 16.12.2009, 08:07:53
 29. avatar
  [2] OlgaMarie [*]

  Mě spíš zajímá, k čemu informace o ukončení mayského kalendáře k datu 21. 12. 2012, nám má sloužit. Byli zřejmě vynikající astronomové a spočítané datum, kdy se planety srovnají, je zaskočilo. Prostě nevěděli, jaký vliv to na Zemi bude mít nebo věděli a dál nepočítali...My také víme, že se srovnají, ale také nevíme nebo odborníci vědí, co nastane.Stejně to neovlivníme.

  superkarma: 0 16.12.2009, 08:02:50
 30. [1] Lenčáč [*]

  Osobně nevěřím na "tajemná data" , zvláště když kalendáře vždy napsal jen člověk ať už jde o kalendář jakéhololiv původu. Nicméně článek je zajímavý a videa vedou k zamyšlení... to první je na mě až moc manipulativní, nicméně jistá moudrost z něj pramení... to druhé by se mohlo zdát až kýčovité, ale nevadilo mi to... život kolem nás je krásný a je potřeba si to občas připomenout. Konce světa se nebojím... více se bojím lidí, kteří systematicky na zničení země pracují...

  superkarma: 0 16.12.2009, 00:44:34

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme