Jasně, že to zase budu omílat. Protože je to rozhodně jedna z nevětších záhad tohoto období, a jak se bude blížit 21. prosinec 2012, budeme to omílat čím dál tím víc všichni. A věřte mi, že to tak bude!

p

Jen minulý týden jsem shlédla tři dokumenty na různých TV kanálech na toto téma. Nesmírně zajímavé.

Autoři se tady věnovali nejen onomu proroctví, ale také komplet mayskému kalendáři, jejich vnímání času, písmu, a co víc, nedívali se na celou věc očima skeptiků. Vědci berou toto téma vážně.

Došlo mi ale i něco jiného. Když jsem před dvěma lety poprvé s tímto datem přišla na ženu-i, předpokládala jsem a také napsala, že za dva, tři roky se o tom dočteme a doslechneme z mnoha míst a úst. A je to pravda.

Co se stane určitě

  • 21. 12. 2012 – bude zimní slunovrat (tak, jako každý 21. prosinec)
  • V roce 2012 – konkrétně 21. května bude vidět tzv. prstencové zatmění Slunce. 13. listopadu pak úplné zatmění Slunce.
  • Proběhne druhý a poslední sluneční tranzit Venuše. Další pak by měl být až v r. 2117.
  • Všechny planety sluneční soustavy budou seřazeny téměř v jedné přímce. Na jednom konci této přímky bude stát právě Slunce.
  • Těsně před západem slunce klesne Venuše pod západní horizont a současně na obloze vyjdou Plejády. To  je souhvězdí „Kuřátka“. Celému procesu se říká „smrt Venuše“.
  • 12. srpen 3114 př. n. l. značí den „Zrození Venuše“. Právě tento den se stal počátkem mayského kalendáře, který končí dnem 21. 12. 2012 s tím, že dále ho „nebude třeba“. (?)

Z pohledu ze Země procházejí všechny hvězdy 26.000 let dlouhým cyklem. Přecházejí mezi krajním severním a krajním jižním postavením na obloze.

Přechod z jednoho modelu do druhého trvá 13.000 let.

k

Co by se stát mohlo

Nikdo z nás, žádný vědec si nemůže pamatovat a odpovědně říci, co se v době tohoto posledního postavení planet na Zemi stalo a jakou to na sebe vzalo formu.

Proto se můžeme spolu vědci pouze domnívat.

Vliv gravitace těchto nebeských těles logicky může ovlivnit gravitaci na Zemi i výrony sluneční hmoty na Slunci, protože planety budou působit na Zemi gravitací z jediného směru. 

Rovněž to může mít vliv na geomagnetické pole Země, které se stane náchylné k vychýlení. Takové vychýlení by patrně způsobilo  zemětřesení, hurikány a velice nestabilní podnebí.

Co si myslí Mayové

Samotní autoři tajemného proroctví, které zaměstnává nejen seriozní vědce, ale i filmové producenty a různé apokalyptiky, se domnívají že Svět bude pokračovat, ale bude jiný. Tento nápis, vztahující se právě k datu, kdy:

„Při svém východu v tento den planety budou stát v kříži na obloze jako posvátný strom života, můžete vidět na jedné z mayských staveb.

Staří potomci Mayů jsou naší interpretací 21. prosince 2012 a celého běhu událostí kolem něho rozladění.

Na mnoha místech se lze dočíst, že naše podání jim vkládá do úst něco, co neřekli. Domnívají se, že jen oni mohou hovořit o vlastních myšlenkách vlastními slovy.

Místo abyste naslouchali moudrým ústům, nasloucháte jen sobě a svým hlavám. Nehledáte pravdu, stavíte lži z vlastních omylů,“ říkají.

Myslím, že mají pravdu.

Můžete tohoto indiána klidně pokládat z pohledu vzdělanosti za barbara, ale mě jeho lidská moudrost nesmírně zaujala.

Jeho slova jsou víc než jen vhled jednoho člověka.

Měla jsem až husí kůži z pocitu, že jeho ústy hovoří nějaká univerzální zkušenost a vědění, které přesahuje možnosti jednoho lidského vědomí. Pokud máte deset minu čas, udělejte si ho pro jeho slova.

Může se stát cokoli a nemusí se stát vůbec nic.

Bylo by ale velice krásné a pro lidskou společnost nesmírně přínosné, kdybychom místo ždímání planety, decimování životního prostředí, vybíjení zvířat kvůli prospěchu místo bezohlednosti k sobě samým a vedení nesmyslných válek obrátili pozornost k hodnotám, bez kterých nemůžeme žít.

Tou největší hodnotou je bezesporu život sám. V jeho základní formě.

Existuje-li nějaká univerzální inteligence, ať už je to cokoli, která stojí o zachování Země v její nádheře a jedinečnosti, pak se, ať už si to přejeme, nebo ne, první zbaví činitele, který tu krásu a originalitu může zničit.

A nebudou to tisíce živočišných druhů ani rostlin. To všechno tu totiž může existovat a být v míru i bez nás.

To, čemu říká housenka „konec světa“, to Pán nazývá MOTÝLEM.

Dost ráda bych dál žasla nad těmito obrázky a byla hrdá, že jsem součástí takové krásy.

Reklama