V roce 1998 vypracovala Evropská komise studii s názvem „Osteoporóza ve státech Evropského společenství – akce pro prevenci“, která v závěrech konstatuje, že osteoporóza postihuje milióny Evropanů, je příčinou mnohého utrpení a působí těžké ekonomické ztráty. Přesto je pouze v několika málo státech EU řazena mezi priority zdravotnictví.

Zpráva zahrnuje řadu doporučení, z nichž se na předním místě nachází prevence. V této souvislosti je zde zdůrazněna i úloha pacientských organizací a apel na podporu jejich aktivit.

V České republice byla v roce 2000 založena česká Liga proti osteoporóze jako odezva na alarmující právy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejích důsledků na celém světě. Za prvořadý cíl si stanovila působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy a významu prevence, o potřebě včasné diagnózy a včasného zahájení léčby, informace o nových diagnostických metodách a způsobech léčby. „Snažíme se, aby tyto informace byly zpracovány a publikovány ve formě přístupné široké veřejnosti, aby vedly k zájmu a spoluzodpovědnosti nás všech za své zdraví. Druhou oblastí je pomoc pacientům postiženým osteoporózou a hájení jejich zájmů na dostupných úrovních. Cílem je spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacienty a lékaři, založeném na vzájemné důvěře a respektu,“ popisuje činnost Ligy proti osteoporóze její předsedkyně Ing. Věra Hrušková.

kostV letošním roce opět proběhne Světový den proti osteoporóze, který připadá na 20. října. Světový den vyhlašuje Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF – International Osteoporosis Foundation), jejíž je česká Liga proti osteoporóze členem. Aktivity světového dne proti osteoporóze kladou důraz na prevenci, správnou životosprávu a zdravou fyzickou aktivitu. Letošní akce ke Světovému dni osteoporózy je organizována ve spolupráci s rekondičním centrem VŠTJ Medicina Praha, ve spolupráci s lékaři z Osteocentra 3. Interní kliniky VFN a 1. LF UK a za podpory lékařů – odborných poradců Ligy. Více na www.osteo-liga.cz.

Význam pohybové aktivity v prevenci a léčbě osteoporózy

Ve věku nad 70 let trpí osteoporózou až 47 % žen a 39 % mužů. Jedním z nefarmakologických, ovlivnitelných faktorů působících preventivně i léčebně proti úbytku kostní hmoty je pravidelná pohybová aktivita.

Aktivity zatěžující kostru

Při cvičení dochází ke stimulaci kostních buněk, které podmiňují tvorbu nové kostní hmoty. Patří sem především každodenní chůze, při které se lze zvýšit zátěž dobře nastaveným batohem se svačinou na zádech. Kromě běžných denních činností je vhodné přidat i odporový (silový) trénink, s cílem zastavení fyziologického ubývání svalové hmoty, případně jejím lehkým navýšením. „Vždy by měl být kladen důraz na správné provádění cviků. Je třeba se vyvarovat především velkých nárazů (skoků), švihových pohybů, prudkému předklonu a rotací trupu, dále prudkým změnám poloh a zvedání těžkých břemen,“ upozorňuje Mgr. Bc. Martina Dyrcová, instruktorka pohybových aktivit, VŠTJ Medicina Praha. Optimální je alespoň zpočátku cvičit pod odborným dohledem, a to individuálně nebo v malých skupinkách.

Aktivity nezatěžující kostru

Tyto aktivity slouží především jako prevence pádů a následných zlomenin. Sem se řadí různá rovnovážná cvičení na udržení či zlepšení stability, ať už s vlastní vahou nebo s využitím rozmanitých pomůcek (velké gymnastické míče, malé míče, overbally, balanční plošiny – čočka, bosu, pružné gumy aj.). Nezbytnou roli v předcházení pádům hrají kromě rovnováhy i ostatní koordinační schopnosti, které trénujeme ideálně prostřednictvím jednoduchých aktivit, jakými může být například nordic walking nebo plavání. Důležité jsou cviky aktivující hluboký stabilizační systém páteře, jehož zapojením předcházíme, zmírňujeme či úplně odstraňujeme bolesti zad, a navíc nám zabezpečí vysoce efektivní provádění všech ostatních cviků. Kvalitu provádění pohybů je opět vhodné zajistit přítomností odborného dohledu, který nás vede a kontroluje.

Zásada 6P při zahájení cvičení:

  • Nechte si poradit
  • Začínejte pomalu – nesnažte se dohnat, co jste dosud zameškali
  • Hýbejte se pravidelně – lépe trochu každý den než vyčerpávající výkon jednou týdně
  • Cvičte pomalu a procítěně – vnímejte svoje tělo
  • Postupně si přidávejte počet opakování
  • Dodržujte přiměřenou intenzitu – například dle Borgovy škály individuálního vnímání zátěže

Prevence i léčba spočívají ve zdravém životním stylu

Osteoporóza je závažné onemocnění, dá se ale úspěšně léčit. Pro nemocné, ale i pro ty, kteří se jí obávají, je důležité upravit životní styl – dbát na pravidelný pohyb a dostatečný příjem vápníku a vitamínu D. K prevenci osteoporózy se doporučuje příjem 1 000 mg vápníku denně. Ženám po menopauze Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje denní příjem vápníku na 1 300 mg. U českých žen se však průměrný příjem vápníku ze stravy pohybuje pod 500 mg denně a doporučeného denního příjmu nedosahuje až 78 % českých žen.

Zastavit nebo zpomalit úbytek kostní hmoty lze i pomocí biologické léčby

Jednou z možných cest léčby osteoporózy je zastavit nebo zpomalit přirozený úbytek kostní hmoty s věkem. To je možné díky dietním opatřením, cvičení a také tzv. antiresorpční léčbě. Nejnovějším pomocníkem k léčbě osteoporózy jebiologická léčba. „Biologické léky často představují naději pro pacienty s nejzávažnějšími formami chorob, u nichž standardní léčba selhala či není možná. Například pro pacienty se závažnou formou osteoporózy je díky tomu k dispozici lék, který příznivě ovlivňuje kostní hmotu a nárůst kostní mineralizace,“ uzavírá prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Reklama