Ne, že bych se zastávala tehdejšího režimu... to rozhodně ne, ale zároveň nestraním dnešnímu režimu. Někdo by mohl říct, že jsem alibista. Nejsem. Jsem jen řádový občan České republiky," píše čtenářka Elioza.

Koukat se skrz prsty na velikány komunistické éry je, dle mínění čtenářky Eliozy, krátkozraké. Jak píše, nechce odsuzovat dnešní demokracii, ale ani to dobré, co bylo za komunismu: Více v jejím příspěvku k dnešnímu tématu níže...

17.11. = den jako každý jiný

Asi se budu opakovat nebo spíš budu opakovat něco z toho, co tu dnes už bylo napsáno.

Sedmnáctý listopad je státní svátek, den, kdy došlo k „převratu". V té době jsem studovala na gymnáziu. A měla ještě rok do maturity. Z té doby si jen pamatuji, že na dobu dočasnou se neklasifikovalo z občanské výchovy. Už se neučilo o Marxovi, Englesovi, o komunistickém režimu.

Na druhou stranu, jaký je rozdíl mezi tehdejším režimem a dnešní demokracií? Když dnes cokoliv a kdokoliv by řekl jakékoliv chvályhodné slovíčko na tehdejší dobu, vzdal hold některým komunistickým státníkům nebo jen příslušníkům z lidu, kteří se s onou dobou ztotožňují i dnes, tak jest na ně pohlíženo skrz prsty. Jsou pak ti špatní a nesvéprávní...

Jména jako Fučík, Lenin a další byli téměř vyřazeni z našich slovníků, protože si to dnešní doba nepřeje. A kdo by se vzepřel, je společností vyvržen. Kde je tedy ta demokracie, která by nám měla zaručit říct cokoliv beze strachu z odsouzení obrazném i doslovném??

Kdo z nás nepoužije rčení Lenina? „Učit se, učit se, učit se!" Běžně to říkáme dětem jak my, tak učitelé i profesoři a nikomu to nepřijde divné, že vlastně používá slova, která kdysi vyslovil dnes námi odsuzovaný muž...

Né, že bych se zastávala tehdejšího režimu... to rozhodně ne, ale zároveň nestraním dnešnímu režimu. Někdo by mohl říct, že jsem alibista. Nejsem. Jsem jen řádový občan České republiky. Nestarám se o politiku. Jednak nesedím ve vládě, abych cosi mohla změnit alespoň svým hlasem. A už vůbec nejsem naivní v tom, že bych mohla cokoliv odsud z domova změnit. Ani se nehodlám míchat do záležitostí politických bosů a vlády. Nesnesli by mě tam. Dokážu totiž poukazovat nejen na pozitivní, ale i na negativní stránky dané věci. A to se dnes nenosí. Musíš poslouchat jako za doby totality, jinak....

Zítřejší svátek neslavím. Proč bych měla??? Stejně jdu do práce už od sedmi, abych si vydělala alespoň na jídlo pro mě, pro mé děti i pro kočku!

Elioza

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne: Jak se žilo za komunistů a jak se žije dnes

Jak se vám žilo před sametovou revolucí a jak se vám žije dnes?

Zhodnoťte s odstupem, zda se naplnila vaše očekávání po listopadu ´89. Jak se vám žilo za komunismu a jak se vám žije dnes? Jste spokojená? Vyhovují vám možnosti, které dnešní svoboda a volný přístup k informacím poskytují, anebo vás přivádějí do stresových stavů a bojíte se třeba o práci, důchod...? Chvalte či haňte stav demokracie v Česku: Vaše názory nás zajímají! Posílat je můžete k tématu dne na úterý 16. listopadu 2010. Příspěvky ať jsou dlouhé alespoň jako tento odstavec, tedy pokud chcete mít šanci na získání jednoho ze tří dévédéček s takřka hororově laděného thrilleru Loď smrti, jedna z vás k němu obdrží i třpytivý sprchový gel s diamantovým práškem a minerály Skin so soft od Avonu. Své příspěvky posílejte na redakční e-mail!

Loď smrti

Reklama