Veselou mysliveckou básničkou končím dnešní téma. Tedy končím dnešní básnické příspěvky, ještě ale vyhlásím jednu anketu.

Máme tu poslední básničku z dnešního tématu, posílám ji čtenářce Pajdě (a modlím se, aby se její partner nevěnoval myslivosti, jináč najdete moje kosti)...


  • Pes, kačena, svítí, červená, nádherný

Pajda:-)


Halali

Ráno ještě svítí měsíc
a my kluci zelený, jdeme střílet kačeny.
Ráno ještě svítí měsíc.
Kačena už červená, do srdéčka trefená.
Ráno ještě svítí měsíc.
Každej pes má dobrej čích, všechno čistý, žádnej pych.
Ráno ještě svítil měsíc,
odpoledne z honu jdem, sejdeme se nad pívem.
Večer zase svítí měsíc,
všichni kluci zelený, dvě píva, tři zelený.
Ráno zase svítí měsíc
nádherný dnešní den! Sejdeme se za tejden.

Téma dne 28. 11. 2012: 15 čtenářkám složím báseň

  • Pošlete mi 5 slov a já vám složím básničku na přání!
  • Mezi slovy musí být: 2 podstatná jména, 1 sloveso a 1 přídavné jméno, poslední slovo je volné.

Prvních 15 čtenářek, které zašlou do tohoto tématu svých 5 slov (vybírejte něco netradičního, ať má téma šťávu), dostane malý dárek: svoji vlastní básničku na přání.

Myslím, že o příspěvky nebude nouze a pravděpodobně jejich zasílání ukončím už v průběhu dopoledne, ale kdyby ne, rozhodl jsem se vás motivovat několika knížkami, které pošlu jedné ze čtenářek, co si o básničku napíší a kterým básničku složím.

A jaké že knížky jedna čtenářka k básničce dostane? Jednak moji sbírečku Vajgly (Straky na vrbě), dále pak Filozofický depozitář s 50 nejdůležitějšími filozofickými myšlenkami od Reinera Ruffinga (Knižní klub) a Vzpomínky Salmana Rushdieho (Nakladatelství Paseka).

vzpominkyvajglydepozit

Reklama