krest

Konto BARIÉRY a obchodní řetězec Globus dnes předali 16. Září 2010 speciální devítimístný vůz určený pro přepravu osob se zdravotním postižením Integračnímu centru Zahrada z Prahy 3. Jedná se již o 15. vůz financovaný z projektu Auta bez bariér, který byl zřízen v roce 2004. O jeho přidělení IC Zahrada rozhodla Rada Konta BARIÉRY.

krest

Projekt Auta bez bariér je financován z prodeje nákupních tašek v hypermarketech Globus, a to jednou korunou z každého prodaného kusu. Během šesti let fungování projektu se z prodeje tašek podařilo získat přes 11 000 000 korun. Doposud bylo za tyto finanční prostředky zakoupeno 14 bezbariérových aut a dnes vyjelo na cesty již patnácté vozidlo.

krest

Příjemcem tohoto daru, je denní stacionář Integrační centrum Zahrada, který vznikl v roce 1992 jako jedna z prvních alternativ ústavům sociální péče. Integrační centrum navštěvují děti ve věku 6 - 26 let s kombinovaným postižením, převážně s diagnózou DMO (jedná se o různé formy a různé stupně mentální retardace, převážná část dětí má epilepsii). Toto závažné mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační péči, která probíhá v rámci denního programu stacionáře a v nově založené chráněné dílně v Dolních Počernicích. Integrační centrum dále organizuje pobyty pro rodiny klientů, výjezdy k moři a denní aktivizační akce.

krest

Předání automobilu proběhlo ve čtvrtek 16. září 2010 od 10 hodin v Integračním centru Zahrada v Praze 3 za účasti místostarosty Městské části Prahy 3 Mgr. Martina Bendy, zástupce společnosti Globus Borise Malého, ředitelky Konta BARIÉRY Boženy Jirků a dalších vzácných hostů.

Více na www.kontobariery.cz

 

Reklama