Tisková konference nadačního fondu Kapka naděje se konala 16. 10. 2013 od 14,00 v Laboratorním centru Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN v Motole – přesněji v budově Nové dětské onkologie. Tisková konference byla pořádána k 12. výročí molekulárně genetických vyšetření v léčbě dětí s leukémiemi. Událost byla moderována Liborem Boučkem a samozřejmá byla i přítomnost zakladatelky fondu Venduly Svobodové.

Kapka naděje je hrdým sponzorem moderní diagnostiky a výzkumu v Laboratorním centru Kliniky dětské hematologie a onkologie od podzimu roku 2001, kdy tato metoda byla použita v České Republice poprvé. Jenom v tomto roce fond pomocí projektu O KAPKU LEPŠÍ daroval na toto pracoviště 862 000,- Kč. 12 let molekulárně genetických vyšetření v léčbě dětí s leukémiemi přispívají k tomu, že jsme schopni trvale vyléčit téměř 90% všech dětských pacientů trpících nejčastějším typem dětské akutní leukémie. Toto vyšetření slouží ke sledování hladin zbytkové nemoci a určení rizika po vzniku život ohrožujících virových infekcí hrozících po transplantaci kostní dřeně. Při odhalení těchto infekcí, umožňuje okamžité nasazení potřebných léků, a tím otevírá další krok k úspěšné léčbě. Od roku 2007 se toto vyšetření nevyužívá pouze u transplantovaných pacientů, ale u všech dětí léčených pro nejčastější typy akutní leukémie.

Kapka

Nejvíce jsou nápomocné metody SNP (Single Nucleotide Polymorphism) array a sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing), díky nimž máme unikátní možnost sledovat genetické změny způsobující nádorové bujení, ale i individuální vlastnost genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA) každého pacienta. Uplatní se také ve virové diagnostice a sledování zbytkové nemoci.

Jednorázová DMS. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, NF KAPKA NADĚJE obdrží 27 Kč.

DMS Roční podpora. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK KAPKANADEJE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na:

Reklama