Rodina

10 základních principů ochrany práv dětí

Přečtěte si desatero cílů Národní strategie péče o ohrožené děti. Pokračuje náš seriál s Nadací Terezy Maxové dětem, tentokrát se dozvíte, jak by měl vypadat funkční systém péče o děti.

kid

Hlavním cílem Národní strategie péče o ohrožené děti je funkční systém, který:

1. Je plně zaměřen na dítě - Dítě je středem dění
Dítě a jeho prosperita je prvořadým zájmem všech odpovědných účastníků systému; veškeré jejich úsilí je zaměřeno na efektivní řešení situace každého jednotlivého dítěte. Dítě je partnerem při řešení situace své i své rodiny. S dítětem je potřeba mluvit, je nezbytné mu naslouchat, zjišťovat jeho přání a potřeby, brát je v úvahu (přiměřeně jeho věku a rozumové vyspělosti) a poskytovat na jejich základě nejvhodnější pomoc a podporu.

2. Respektuje potřeby a vývoj dítěte - Každé dítě je jedinečné, každá rodina je jedinečná
Všichni v systému znají vývojové potřeby dětí a vědí, jaký význam má kvalita péče pro zdraví a vývoj dětí. Ochrana a podpora všestranného rozvoje možností dětí je založena na komplexním posouzení vývoje dítěte a identifikování oblastí podpory a rozvoje. Přijímaná opatření jsou včasným řešením a jsou vždy přiměřená vzhledem k věku a vývojové fázi dítěte.

3. Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj - Plánování je individuální pro každé dítě a rodinu
Opatření přijímaná na ochranu dětí jsou součástí individuálního plánu vytvořeného pro každé dítě a jeho rodinu. Tento plán vychází z posouzení vývojových potřeb dítěte a schopnosti rodičů či jiných pečovatelů reagovat na tyto potřeby. Ochrana dítěte se zaměřuje na určení výstupů pro každé dítě, které zabezpečí jeho bezpečí a rozvoj. Pokrok v situaci dítěte je pravidelně hodnocen a revidován. Účelem všech intervencí je dosažení nejlepších možných výsledků pro každé dítě, přičemž je nezbytné brát v úvahu jedinečnost každého dítěte.

4. Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum, okolnosti nebo věk - Příležitosti vytváří šance pro děti a rodiny
Rovnost příležitostí znamená, že děti mají zaručenou příležitost dosáhnout nejlepších možných vývojových výsledků bez jakýchkoliv předsudků či překážek vzhledem k jejich pohlaví, schopnostem, rase, etniku, okolnostem či věku. Děti jsou podporovány z dlouhodobého hlediska a je jim věnována zvýšená pozornost zejména ve vztahu k jejich vzdělávacím a zdravotním potřebám.

5. Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, stejně tak jako celé jejich sociální okolí - Vztahy pomáhají při hledání řešení
Všichni v systému chápou dítě v kontextu celé jeho rodiny (rodičů nebo pečovatelů a širší rodiny) a sociálního prostředí (komunity a kultury, ve které vyrůstá). Interakce mezi vývojovými potřebami dítěte, schopnostmi rodičů nebo pečovatelů na tyto potřeby vhodně reagovat, dopadem faktorů širší rodiny na dítě a na schopnosti rodičů vyžaduje během hodnocení pečlivé zkoumání. Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi vývojovými potřebami dítěte a schopnostmi a možnostmi rodičů nebo pečovatelů tyto potřeby uspokojovat. Dalším základním úkolem ochrany dítěte je poskytovat dítěti a rodinným příslušníkům služby, které na dané potřeby reagují. V případech dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu je posuzování potřeb dítěte a zdrojů pro jejich naplnění ještě komplexnější.

6. Staví na silných stránkách rodin a dětí a identifikuje problémová místa - Kapacity jsou posilovány, problémy snižovány
Při ochraně dětí a rodin je zásadní správné identifikování silných stránek a problémových míst v celkové situaci daného dítěte, jeho rodiny a kontextu, ve kterém tyto osoby žijí. Vždy je důležité posoudit, jaký dopad má celá situace na zdraví a vývoj dítěte. Je nutné uplatňovat vyvážený přístup k dětem a rodinám a nezaměřovat se výhradně na deficitní model práce s rodinami, ale sledovat i oblasti pozitivních kapacit v rámci rodiny, ze kterých je možno vycházet v případě intervencí. Práce se silnými stránkami dítěte a jeho rodiny je důležitou součástí plánu pro řešení situace ohrožení dítěte.

7. Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů - Odborná spolupráce se děje v zájmu dětí a rodiny
Od narození se v životě dítěte a jeho rozvoji angažuje celá řada různých úřadů a služeb v rámci komunity (zejména v oblasti zdraví a vzdělávání). Mezioborová spolupráce ve věci ochrany a podpory prosperity dítěte začíná, jakmile je zjištěno, že dítě nebo rodinní příslušníci mají dostatečné potřeby vyžadující podporu či služby nad rámec běžně využívaných služeb.

8. Je trvalým interaktivním procesem - Ochrana dětí je každodenním živým procesem
Ochrana dítěte vyžaduje nutnost pochopit, čím ohrožené dítě v kontextu své rodiny a místní komunity prochází. Přijímání vhodných opatření představuje trvalý a interaktivní proces, jehož hodnocení pokračuje i během intervencí a realizace daných opatření.

9. Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby - Zhodnocování ochrany dětí se děje v zájmu vývoje a kvality pro děti a rodiny
Opatření a služby jsou realizovány a poskytovány na základě identifikovaných potřeb dítěte a rodin s paralelně probíhajícím hodnocením. Součástí ochrany je řešení okamžitých a praktických potřeb, stejně jako potřeb komplexnějších a dlouhodobějších. Dopad poskytovaných služeb na vývoj a situaci dítěte je pravidelně přezkoumáván.

10. Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech - Jednání v zájmu dětí a rodin je podporováno fakty a skutečnostmi
Efektivní praktická práce s dětmi a rodinami je založena na důkladných odborných úsudcích, které jsou podloženy důkazy a které vycházejí ze znalostí a zkušeností daného odborníka. Rozhodnutí založená na těchto úsudcích jsou přezkoumávána, přičemž je nezbytné brát v úvahu jakékoliv nové informace získané v průběhu další práce s dítětem a rodinou.

<< předchozí díl SLEDUJTE TENTO SERIÁL následující díl >>

Převzato z publikace Otvíráme, kterou vydává Nadace Terezy Maxové dětem. Příště (21. 3. 2012) uveřejníme rozhovor s představitelkami Dětského centra při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze...

Čtěte také...

   
20.03.2012 - Děti - autor: (red)

Komentáře:

 1. avatar
  [7] Kytinkak [*]

  teorie se každému píše dobře, ale ta praxe je trošku jinde

  superkarma: 0 20.03.2012, 23:10:29
 2. avatar
  [6] arminka [*]

  daska59 — #5 vidím to taky tak...

  superkarma: 0 20.03.2012, 21:22:50
 3. avatar
  [5] daska59 [*]

  Myslím, že se to někdy docela přehání.

  1. na komentář reaguje arminka — #6
  superkarma: 0 20.03.2012, 17:00:10
 4. avatar
  [4] ekleinovka [*]

  Prava dítěte na papíru jsou jedna věc a skutecnost ta druha

  superkarma: 0 20.03.2012, 12:16:38
 5. [3] Saritka [*]

  Praxe bývá jináSml16

  superkarma: 0 20.03.2012, 11:07:00
 6. [2] lidicka [*]

  jen jestli se to bude dodržovat i v praxi?Sml80

  superkarma: 0 20.03.2012, 07:35:54
 7. avatar
  [1] tepito [*]

  Práva dítěte-fajn,ale kdo to bude číst?

  superkarma: 0 20.03.2012, 07:00:41

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme